Skip to main content

Medieovervåkningens verdi for din satsning innen fortjente medier

Blogginnlegg   •   mai 04, 2017 09:30 CEST

Omtale har vært og vil trolig også forbli en viktig for de fleste virksomheter. Med digitaliseringen og en utrolig vekst i antall plattformer, kanaler samt store omveltninger i bransjen, kan jobben med å holde oversikt over dette bli krevende. Å holde oversikt over dette medielandskapet, men også å vite hvordan du blir oppfattet og omtalt er innsikt de fleste virksomheter vil være tjent med å ha. I denne saken skal vi gå i dybden på hvorfor medieovervåkning og fortjente medier går hånd i hånd.

Før hadde man gjerne en intern eller to som satt i konfirmasjonsdressen og klippet og limte fra avisene som om de aldri hadde forlatt kunst- og håndverkstimen. Disse collagene ble siden presentert for ledelsen og basert på dette kunne man avgjøre om man hadde lykkes med kommunikasjonen eller ikke. Slik var det før, men i dag vil dette være lite effektiv bruk av menneskelig kapasitet, og ikke minst – man kan gå glipp av viktig omtale. Inn kommer medieovervåkningsverktøy, og med det statistikk og mulighetene for å gjøre mer sofistikerte analyser.

Selv om digitaliseringen og den såkalte demokratiseringen av internettet har gitt større muligheter for å publisere innhold på andre flater, så henger fremdeles redaksjonell omtale høyt. Og det med rette, mediene har fremdeles veldig mange lesere – trolig også blant din målgruppe. Og det er nettopp derfor du ikke kan avskrive dem.

Mediene er på ingen som helst måte døde, de går bare igjennom en tøff periode med kraftig reduserte inntekter som et resultat av at færre bruker penger på annonser, større global konkurranse og utdaterte forretningsmodeller. Likevel er redaksjonell omtale viktig for mange virksomheter, og det er hovedsakelig to grunner til det, nemlig at man vil låne rekkevidden og legitimiteten deres.

Rekkevidde
Denne rekkevidden bør virksomheter forsøke å låne. Tall fra 2015 viser at de store riksdekkende mediene har en daglig rekkevidde de aller fleste virksomheter bare kan drømme om. På Facebook konkurrerer du med absolutt alle om oppmerksomhet og Twitter ikke har den samme appellen som før. Derfor er medieomtale stadig viktigere kilde til rekkevidde for virksomheter. Ved å få omtale i media låner du også deres legitimitet. Med dette mener vi at det som står der oppleves som mer troverdig når det kommer fra en publisist enn når det kommer rett fra kommunikasjonsavdelingen. 

Legitimitet
Folk tenker gjerne at virksomheter har en klar agenda med sine beskjeder, denne opplevelsen endres hvis budskapet formidles via media. Dette gir deg større kredibilitet i forbrukernes øyne. Kombinasjonen av lånt rekkevidde og kredibilitet kan gi deg en betydelig ROI sammenlignet med mye annet du kan foreta deg. Du kan lese mer om ROI i fortjente medier her og her.

Konsum
Hva angår konsum av nyheter og innhold på ulike medieplattformer, viser SSBs mediebarometer fra 2016 at hele 89 % av den gjennomsnittlige befolkningen besøker massemedier via internett daglig. 67 % opplyser at de også bruker TV, 59 % radio og 39 % leser papiraviser. Totalt sett er dette en relativt stor del av befolkningen, og det omfavner en stor rekke ulike aktører. Alt dette har følgende implikasjoner for deg som kommunikatør:

  • Å jobbe for å få omtale i mediene bør være en del av din kommunikasjonsstrategi, og den kan gi god ROI.
  • Folk leser nyhetene som aldri før. Forskjellen fra tidligere er at det finnes flere ulike kanaler og flere ulike medier.
  • Mangfoldet i kanaler og medier vil gjøre det meget tidskrevende å holde oversikt over eventuell omtale. Det være seg i riksdekkende medier, lokalavisen, på TV eller radio.
  • Mangfoldet gjør det også krevende å holde oversikt over hvordan du omtales.

Antagelser om omtale
Et annet og vel så viktig aspekt ved medieovervåkning er at det gir en objektiv oversikt over hvordan man faktisk omtales. Man har gjerne en formening eller følelse av hva som sies om virksomheten sin, men det er ingen garanti for at denne stemmer. Husk at journalister kan plukke ut det de ønsker fra en pressemelding, og de vinkler ofte saker slik at det passer med deres redaksjonelle linje. Om dette skulle skje, vil du enkelt kunne plukke det opp og komme med presiseringer.

Mulighetene som ligger hos mediene er stor og medielandskapet er uoversiktelig. Uten innsikt har man intet godt grunnlag for å legge en strategi eller måle effekt. Fortjente medier og medieovervåkning går hånd i hånd, og for å kunne måle gjennomslag i pressen, må man også ha full oversikt over dekningen man får.

Hvis du vil lese mer om medieovervåkning og hvordan du kan bruke Mynewsdesk til dette, kan du laste ned vår siste e-bok her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.