Skip to main content

NHST Media Group - Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

Nyhet   •   okt 25, 2016 10:29 CEST

Nøkkeltall i kvartalet

  • Inntektene i kvartalet økte med 7 % til MNOK 316.Inntektene korrigert for kjøpt og solgt virksomhet i 2016 økte 3 %. Justert også for valutaeffekter var veksten 1 %.
  • Inntektene i de norske og globale nyhetspublikasjonene steg med 8 % til MNOK 240. Korrigert for oppkjøpt virksomhet var veksten 3 %. Justert også for valutaeffekter var inntektene på samme nivå som tredje kvartal i fjor.
  • Inntektene fra mediaservices økte med 1 % til MNOK 76. Mynewsdesk vokste med 15 %, mens Nautisk Forlag falt med 15 %.
  • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 23 som var en fremgang på MNOK 19 fra samme periode forrige år. De viktigeste årsakene til fremgangen var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og Global Publications, samt omsetningsvekst i Mynewsdesk.
  • Driftsresultatet var på MNOK 10, en fremgang på MNOK 17.

Andre forhold

  • Tilbakegangen i annonseinntekter i tredje kvartal var 2 %, mot en tilbakegang i første og andre kvartal på henholdsvis 19 % og 10 %.
  • Produktivitetsprogrammet i konsernet fortsetter, og ga et vesentlig positivt bidrag til resultatet i tredje kvartal. Målet er MNOK 75 i årlige produktivitetsforbedring.
  • Konsernet fortsetter å investere både i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen. I tredje kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader MNOK 8.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.