Endringer i ledelsen av Mynewsdesk AB

Pressemeldinger   •   des 11, 2018 12:03 CET

(11. desember 2018) Louise Barnekow, Mynewsdesk’s Chief Product Officer, tar over som interim CEO for selskapet. Mattias Malmström, som har vært selskapets CEO siden 2015, har besluttet å forlate Mynewsdesk til fordel for andre karrieremuligheter. Endringene skjer med virkning fra i dag. 

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Nyheter   •   okt 22, 2018 20:40 CEST

 • Omsetningen i tredje kvartal var 3 % høyere enn samme periode forrige år. Veksten skyldes en positiv utvikling i annonseinntektene som vokste 21 % i kvartalet. Det var digitale annonseinntekter som var hovedårsaken til veksten, men det var også klar fremgang i papirbaserte annonser i Globale publikasjoner.
 • Abonnementsinntektene var tilbake 2 % i kvartalet. Justert for valutaeffekter var utvikling stabil i Mynewsdesk og Norske publikasjoner, og litt ned i Global.
 • EBITDA endte på MNOK 12, en tilbakegang på MNOK 7.Tilbakegangen skyldes hovedsakelig utviklingen i Mynewsdesk som var tilbake MNOK 7. Driftsunderskuddet i kvartalet var MNOK 1.
 • Det franske SaaS selskapet Mention ble kjøpt i tredje kvartal for å styrke den videre utviklingen i Mynewsdesk.Den initiale kjøpesummen var MEUR 14, med et fremtidig variabelt element avhengig av den samlede virksomhetens utvikling til og med 2020. Gjennom kjøpet tilføres Mynewsdesk sterk digital kompetanse, innovasjon og teknologi, samt får en global kundebase.
 • Virksomheten i Nautisk Forlag er solgt til StormGeo med virkning fra 1. oktober. Transaksjonen vil få i effekt i fjerde kvartal og er ventet å gi en mindre gevinst for konsernet.Til nå i år har Nautisk hatt en omsetning på MNOK 83 og et driftsunderskudd på MNOK 12, mens tilsvarende tall for 2017 var MNOK 95 og MNOK 10.
 • Hege Yli Melhus Ask er ansatt som ny konsernsjef i NHST Media Group. Hun kommer fra stillingen som konserndirektør for Privat i Gjensidige Forsikring ASA og starter i jobben 1. november.

Les mer »

StormGeo kjøper Nautisk sin virksomhet fra NHST Media Group

Pressemeldinger   •   sep 04, 2018 11:22 CEST

NHST Media Group AS har inngått en avtale om salg av Nautisk Forlag AS sin virksomhet til Stormgeo AS. Gjennomføring av transaksjonen avhenger av at visse standard avtalemessige betingelser oppfylles og overføringen av virksomheten vil finne sted i løpet av den neste måneden eller så snart som er praktisk mulig.

Nautisk har vært en del av NHST siden begynnelsen i 1896 og har i senere år investert i nye, innovative løsninger og ledet den globale, digitale transformasjonen av den maritime navigasjonsbransjen. Transaksjonen vil gjøre Nautisk til en del av en bredere tilbyder av maritime løsninger og har et sterkt strategisk rasjonale.

Finansielle detaljer rundt transaksjonen blir ikke offentliggjort.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Andreas Emblem, Styreleder i Nautisk Forlag og konserndirektør i NHST
E-post: andreas.emblem@nhst.comTelefon: +47 932 56 068

Les mer »

NHST-eide Mynewsdesk kjøper Mention for å skape ny global bransjeleder

Pressemeldinger   •   aug 31, 2018 15:08 CEST

Paris/Stockholm/Oslo 31. august 2018

Mynewsdesk, et bransjeledende SaaS-selskap innen digital PR i Norden har kjøpt franske Mention. Mention er et sanntids overvåkningsverktøy for nett og sosiale medier med en global kundebase. Kombinasjonen av de to skaper en ny global bransjeleder innen sanntids-overvåkning av nett og sosiale medier for små- og mellomstore bedrifter (SMB).

Mynewsdesk har vært en viktig vekstdriver for NHST i senere år og med dette oppkjøpet satser NHST videre innenfor dette området.

–Dette oppkjøpet styrker Mynewsdesks globale posisjon og legger grunnlaget for videre innovasjonsdrevet vekst. Det er et resultat av omfattende kartlegging av globale investeringsmuligheter, og reflekterer at B2B SaaS (software-as-a-service) er et strategisk vekstområde for gruppen, sier Andreas Emblem, styreleder i Mynewsdesk og konserndirektør i NHST.

– Oppkjøpet skaper en ny global bransjeleder som kan tilby det beste produktet for PR, markedsføring og kommunikasjon til små og mellomstore bedrifter. Mention ligger langt fremme med overvåkning, AI og datadrevet analyse, og har et førsteklasses produkt og teknisk kompetanse, sier Mattias Malmström, administrerende direktør i Mynewsdesk.

Med over tre milliarder mennesker som kommuniserer i digitale og sosiale kanaler, blir det stadig vanskeligere å få oversikt over all relevant informasjon. Ved bruk av AI og datadrevet analyse, gir Mentions verktøy selskaper over hele verden muligheten til å holde oversikt og til å ta bedre avgjørelser i sanntid.

Siden Mention ble grunnlagt i 2012 har selskapet hatt en rask vekst med over 10.000 nye brukere hver måned. Mentions «født global»-modell er typisk for flere suksessfulle oppstartbedrifter i senere år, som nyter godt av den brede tilgangen på mangfoldig internasjonal kompetanse i Paris og andre europeiske storbyer.

– Vår styrke, som også har bidratt til vår suksess, er det faktum at vi har identifisert et stort behov for overvåkning av digitale og sosiale kanaler hos små og mellomstore bedrifter. Ved at Mention blir en del av Mynewsdesk, kan vi sammen tilby enda mer innovative løsninger til det globale markedet, sier Matthieu Vaxelaire, nåværende CEO i Mention.

Matthieu blir COO i det kombinerte selskapet, med ansvar for å lede integrasjonsarbeidet og drive innovasjon og ytterligere vekst. Mattias Malmström fortsetter som administrerende direktør.

Finansielle detaljer rundt oppkjøpet blir ikke offentliggjort.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Emblem, Styreleder i Myenwsdesk og konserndirektør i NHST
E-post: andreas.emblem@nhst.com
Telefon: 932 56 068

Om NHST
NHST Media Group (NHST) er et globalt mediekonsern med base i Norge. I konsernet inngår ledende norske publikasjoner som DN, Morgenbladet og Fiskeribladet i tillegg til de internasjonale engelskspråklige publikasjonene Upstream, Tradewinds, Intrafish og Recharge. Konsernet eier også SaaS selskapet Mynewsdesk som tilbyr en komplett digital PR plattform og Nautisk Forlag, en global kartagent til maritim næring. Konsernet omsetter for ca. 1 300 MNOK og har 750 ansatte globalt og er eid 54 % av det børsnoterte Bonheur ASA.

Om Mention
Medieovervåkning av sosiale og digitale medier, brukeranmeldelser og omtale i blogger. Mention hjelper virksomheter med å få oversikt over hva som blir sagt om merkevaren, konkurrenter og industrien. Selskapet ble grunnlagt i 2012 og har i dag en kundebase på over 700 000 brukere i 125 land og 4000 kunder.

Om Mynewsdesk
Mynewsdesk er Nordens ledende plattform for digital PR og kommunikasjon, med over 5000 kunder og 100 000 brukere. Den skybaserte tjenesten omfatter medieovervåkning, nyhetsdistribusjon og analyseverktøy. Selskapet ble grunnlagt i Stockholm i 2003, og har i dag mer enn 220 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia og Singapore. Mynewsdesk har siden 2008 vært eid av NHST Media Group AS.

Les mer »

Ny konsernsjef i NHST Media Group

Pressemeldinger   •   aug 27, 2018 09:00 CEST

Styret i NHST Media Group har etter en grundig prosess ansatt Hege Yli Melhus Ask (44) som ny konsernsjef. Hun kommer fra stillingen som konserndirektør i det børsnoterte forsikringsselskapet Gjensidige, hvor hun har vært medlem av konsernledelsen og ledet forretningsområdet Privat siden 2011.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Nyheter   •   jul 11, 2018 16:40 CEST

 • Omsetningen i andre kvartal var stabil. Det skyldes at tilbakegangen i annonseinntekter blir kompensert med vekst i abonnementsinntekter og salg av andre tjenester.
 • Justert for avviklet virksomhet, var det omsetningsvekst i Nautisk Forlag i andre kvartal, mens inntektene i Mynewsdesk var stabile før valutaeffekter.
 • Abonnementsinntekten i publikasjonene vokste 4 % i andre kvartal, mens tilbakegangen i annonser var på     7 %.
 • EBITDA før engangskostnader endte på MNOK 31, en tilbakegang på MNOK 5.Det var tilbakegang i alle virksomhetsområdene, med størst tilbakegang i Norske Publikasjoner og i Mynewsdesk. Begge var tilbake MNOK 3 fra samme periode i fjor.
 • Etter engangskostnader var EBITDA på MNOK 25 i andre kvartal og driftsresultatet i endte på MNOK 13.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Nyheter   •   apr 24, 2018 20:29 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Omsetningen i første kvartal var tilbake 3 %, men justert for påskeeffekter og avviklet virksomhet i Nautisk i 2017 var utviklingen stabil.
 • Det var fortsatt vekst i abonnementsinntektene både i publikasjonene med 1 % og i Mynewsdesk med 3 %. Det utgjør henholdsvis MNOK 1 og MNOK 2. Veksttakten var lavere enn i foregående kvartaler.
 • Annonseinntektene var tilbake, i Global Publications med 13% og i Norske publikasjoner med 8 %. Det utgjør henholdsvis MNOK 2,5 og MNOK 3,5.
 • Omsetningen i Nautisk Forlag var stabil i første kvartal mot samme periode i fjor, justert for avviklet virksomhet. EBITDA i første kvartal var et underskudd på MNOK 1, mot henholdsvis MNOK 7 og MNOK 8 i tredje og fjerde kvartal i fjor.
 • EBITDA før engangseffekter endte på MNOK 4, en tilbakegang på MNOK 9.Tilbakegangen var størst i Norske publikasjoner med MNOK 8 og skyldes fallet i annonseinntekter. EBITDA underskuddet på MNOK 4 i første kvartal inkluderer engangskostnader i kvartalet på MNOK 8.
 • Driftsunderskuddet i første kvartal var MNOK 16.
 • Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg sluttet i NHST ultimo januar. Prosessen med å finne en etterfølger pågår. Konsernet har i første kvartal kostnadsført MNOK 8 i totale ytelser i forbindelse med avgangen.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 4. kvartal 2017

Nyheter   •   feb 05, 2018 19:20 CET

Hovedpunkter i kvartalet

 • Omsetningen i fjerde kvartal var MNOK 349, 4 % høyere enn i samme kvartal i fjor.
 • Fortsatt god vekst i Mynewsdesk, opp 27 %, resulterte i omsetningsvekst også for konsernet.
 • Tilbakegangen i annonseinntektene i fjerde kvartal, ned 5 %, var mindre enn foregående kvartaler.
 • Abonnementsinntektene økte 2 % i fjerde kvartal og utgjorde 58 % av samlede inntekter.
 • Nye tjenester bidro positivt til både topplinjen og resultatet i kvartalet.
 • Driften i Nautisk Forlag var utfordrende også i fjerde kvartal. Driftsunderskuddet endte på MNOK 10 inkludert restruktureringskostnader på MNOK 5.
 • Konsernets EBITDA før engangseffekter på MNOK 26 var en fremgang på MNOK 3 fra samme periode forrige år.
 • Driftsresultatet endte på MNOK 6, inkludert restruktureringskostnader, det var en nedgang på MNOK 4.
 • Investeringene i fjerde kvartal var MNOK 13, og akkumulert for året MNOK 41, relatert til digitaliseringen av produkter og virksomhet.

Les mer »

Gunnar Bjørkavåg slutter som konsernsjef i NHST Media Group

Pressemeldinger   •   jan 11, 2018 11:12 CET

Gunnar Bjørkavåg og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018.

Les mer »

NHST Media Group - Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

Nyheter   •   okt 25, 2017 16:30 CEST

Hovedpunkter i kvartalet

 • Omsetningen i tredje kvartal utviklet seg stabilt til tross for 23 % fall i annonseinntektene.
 • Veksten i abonnementsinntektene i publikasjonene samt veksten i Mynewsdesk kompenserte for tilbakegangen på annonser.
 • Abonnementsinntektene utgjorde 64 % av konsernets totale inntekter i kvartalet sammenlignet 58 % i fjor.
 • EBITDA før engangseffekter var MNOK 20, som er en tilbakegang med MNOK 2.
 • Driftsresultatet var MNOK 7 før engangseffekter, tilbake fra MNOK 10 i samme periode forrige år.
 • Driften i Nautisk Forlag er utfordrende på grunn av akselererende fall i papirkartomsetningen og prispress.Nautisk hadde et driftsunderskudd inklusive nedskriving av goodwill på MNOK 11,3 i kvartalet. Som følge av utviklingen er det iverksatt en restrukturering av deler av virksomheten som nedleggelse av Nautisk Americas.
 • Fortsatt pågår det en betydelig digital produktutvikling, og de digitale abonnementsproduktene er i sterk vekst. Særlig Mynewsdesk-produktene vokser.
 • Samtidig bygges aktivitetene innen konferanser og innholdsmarkedsføring opp, som den nye innholdsmarkedsføringstjenesten DNX i DN.

Les mer »

Bilde & Video , 5 videoer

Om NHST Media Group

A leading business news provider

The NHST Media Group aims to be the best and leading provider of business news in Norway and a world leader in the following three market segments: shipping, seafood, and oil & gas. All our publications are to be characterised by journalistic thoroughness and quality, as well as by an ability to find the exclusive news that will surprise and involve our readers.

Adresse

 • NHST Media Group
 • Christian Kroghs gate 16
 • N-0107 Oslo, Norway
 • Vår nettside