Skip to main content

NHST Media Group - Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Nyhet   •   feb 16, 2016 16:01 CET

Hovedpunkter i kvartalet

  • Samlede inntekter i kvartalet økte med 1 % til MNOK 332 og akkumulert for året var veksten 3 % til MNOK 1 272
  • Opplagsinntektene i kvartalet utviklet seg stabilt, annonseinntektene ble redusert med 8 %, mens ulike mediaservice inntekter økte med 19 %
  • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 5, som var MNOK 10 svakere enn i fjor. For året endte EBITDA på et overskudd på MNOK 54 mot et overskudd på MNOK 34 i fjor. Styret forslår intet utbytte for 2015.
  • I fjerde kvartal var det driftsresultatfremgang i Global og Direct Relations. Det var betydelig tilbakegang i DN grunnet reduserte løssalgs- og annonseinntekter og høye markedsføringskostnader, samt en marginal tilbakegang i driftsresultat i Nautisk
  • Konsernet hadde 17 %vekst i digitale inntekter i kvartalet sammenlignet med et år tidligere. Akkumulert utgjorde digitale inntekter 31 % av inntektene i 2015.Det pågår en omfattende digital produktutvikling, og det lanseres stadig forbedringer eller utvidelser.
  • Svekkelsen av den norske kronen øker inntektene og kostnadene i NOK for NHST konsernet. Det har hatt mer marginale utslag på det samlede driftsresultatet for konsernet, men er en viktig forklaringsfaktor til utviklingen i flere av datterselskapene.
  • DN endret abonnementsstruktur og inkluderer digitale produkter i alle abonnementsproduktene fra desember 2015.Omleggingen er blitt godt mottatt og bruken av de digitale produktene øker.Samtlige av konsernets publikasjoner tilbyr nå et «all inclusive» tilbud.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy