Skip to main content

NHST Media Group - Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

Nyhet   •   feb 15, 2017 16:22 CET

Hovedpunkter i kvartalet

 • Inntektene i kvartalet var MNOK 337, som var på nivå med samme periode forrige år.
 • Som tidligere kvartaler var det betydelige variasjoner mellom inntektsartene. Abonnementsinntektene økte med 13 %, mens annonseinntekten var tilbake 15 % og salg av varer og tjenester var tilbake 23 %.
 • Det var også store forskjeller mellom forretningsområdene med 16 % vekst i Mynewsdesk og 7 % i Norske publikasjoner, mens Nautisk var tilbake 24 % og Global Publications var tilbake 7 %.
 • EBITDA i kvartalet var et overskudd på MNOK 23, som var en fremgang på MNOK 19 fra samme periode forrige år.Akkumulert for året var EBITDA MNOK 76, frem MNOK 22.
 • Driftsresultatet var MNOK 10 for kvartalet, en fremgang på MNOK 16. Akkumulert for året ble driftsresultatet MNOK 27, som var en fremgang på MNOK 14.
 • De viktigeste årsakene til fremgangen i kvartalet var lavere kostnader i Dagens Næringsliv og lønnsom omsetningsvekst i Mynewsdesk. Derimot økte driftsunderskuddet i Nautisk betydelige i kvartalet.

Andre forhold

 • Utviklingen i de forskjellige inntektstartene gjør at abonnementsinntektene nå utgjør 56 % av samlede inntekter, mens mediaservice inntektene er på nivå med annonseinntektene.
 • Det var tilbakegang i annonseinntektene både fra papir og digitalt i kvartalet.
 • Produktivitetsprogrammet ga et vesentlig positivt bidrag til resultatfremgangen. Målet om brutto MNOK 75 i årlige produktivitetsforbedring ved dette årets slutt er nådd med resultateffekter delvis i 2016 og med fulle effekter i 2017. Ytterligere forbedringstiltak pågår og planlegges for 2017.
 • Konsernet fortsetter å investere i digital produktutvikling og i oppgraderinger av plattformer og systemer som støtter den digitale utviklingen. I fjerde kvartal var investeringene i form av balanseførte utviklingskostnader MNOK 15.
 • Med bakgrunn i forbedret lønnsomhet og god likviditet vil styret i tråd konsernets utbytte politikk foreslå et utbytte på NOK 3 per aksje, totalt MNOK 4, for 2016

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.