Skip to main content

ENDRINGER I ORGANISASJONSSTRUKTUR OG KONSERNLEDELSE I NHST MEDIA GROUP SOM FØLGE AV EKSPANSJON

Pressemelding   •   feb 11, 2013 19:22 CET

NHST Media Group gjør endringer i organisasjonsstruktur og sammensetningen av konsernledelsen knyttet til offensive forretningsplaner. Svein Thore Gran blir divisjonsdirektør for ”Global Publications” og Andreas Emblem blir divisjonsdirektør for det nye forretningsområdet ” Direct Relations”. For de øvrige forretnings- eller stabsområdene blir det ingen eller bare mindre endringer.


Svein Thore Gran, siviløkonom på 51 år og nåværende divisjonsdirektør for digital and Nordic i NHST samt redaktør for DN.no, går inn i den nye rollen som divisjonsdirektør for Global Publications. Hvilke innbefatter publikasjonene TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, og med underliggende selskaper. Svein Thore vil fortsatt ha ansvaret for Europower og Smartcom. NHST-konsernet har over 23 år bygget opp og ut de globale publikasjonene. Publikasjonene er gjennomgående verdens fremste publikasjoner på sine områder, og med en omsetning på nesten MNOK 300 og ca 250 ansatte. TradeWinds og Upstream er de eldste og har driftsmarginer på over 10 %. Intrafish er mer i en mellomfase med marginal lønnsomhet. Den nyeste publikasjonen er Recharge som er i en oppbyggingsfase. Global publications har sine største hubber i Oslo, London, Singapore, Bergen, Houston – men er representert på hele 25 steder.


Andreas Emblem, MPhil Economics på 38 år og nåværende direktør for forretningsutvikling i NHST, blir divisjonsdirektør for den nye divisjonen ”Direct Relations”, som inkluderer virksomhetene MyNewsdesk AB og ddp direkt GmbH. Deres moderne PR- og marketingtjenester er det raskest voksende området innenfor NHST og har nå til sammen over 120 ansatte og en omsetning på over MNOK 100. Organisasjonsendringen signaliserer en videre satsning på dette området internasjonalt. MyNewsdesk er allerede til stede i alle nordiske land, Singapore og UK, mens ddp direct raskt har blitt en av de ledende virksomhetene i Tyskland på området. Andreas Emblem vil fortsette å ha et konsernansvar for strategi.


De øvrige i konsernledelsen vil være; konsernsjef Gunnar Bjørkavåg, publisher og divisjonsdirektør Amund Djuve for DN-området og TDN finans, adm. dir. Thomas Fjeld for Nautisk Forlag, økonomi- og it-direktør Hans Lysheim og HR direktør Synnøve Lund.


NHST-konsernet omsatte i 2012 for ca MNOK 1,200 som var en vekst på ca 2 %. Driftsresultatet ble på ca. MNOK 44 (MNOK 9 i 2011). Det er totalt 724 ansatte i konsernet.


Vedlegg: Organisasjonsstruktur for NHST fra 01.03.2013


Spørsmål kan rettes til: Gunnar Bjørkavåg på + 47 900 310 29 eller gunnar.bjorkavag@nhst.no

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy