Skip to main content

Pressemeldinger 4 treff

Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

Pressemeldinger   •   nov 16, 2016 09:50 CET

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i år er dokumentert færre tap av sau til rovdyr enn på mange år. Bondelaget advarer likevel mot å tro at rovdyrproblemene for beitenæringa er løst.

Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Krever ekstra rovdyrjakt også denne våren

Pressemeldinger   •   mar 20, 2015 15:44 CET

Ekstra innsats våren 2014 førte til at færre sau og lam ble tatt av rovdyr, noe Bondelagsleder Bartnes er glad for. Bondelaget krever at Klima- og miljøministeren følger opp med nye uttak av rovdyr før dyr slippes på beite slik at tapene går ned også i kommende beitesesong.

Vi må beskytte husdyrene våre

Pressemeldinger   •   feb 24, 2014 12:22 CET

Som følge av EU`s prossess mot Sveriges ulveforvaltning, har svenske myndigheter over flere år har avlyst sin egen lisensjakt på ulv. Nå har ulvebestanden i Norge og Sverige økt til mellom 400 til 500 ulver. Denne vinteren ble ulvejakta også stanset. I løpet av denne våren forventer en innvandring av om lag 50 ungulver som har forlatt sin flokk i Sverige.

Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Ny rovdyrerstatning er bomskudd fra rovdyrbyråkratiet

Pressemeldinger   •   jan 13, 2014 12:51 CET

Ny forskrift fra Miljødirektoratet går imot rovdyrpolitikkens premisser. Naturmangfoldloven § 19 fastslår full erstatning til dyreeier når husdyr blir drept av rovdyr, men direktoratets forslag vil svekke dyreeiernes muligheter til full erstatning.