Skip to main content

Tags

Siste nyheter

Radonova gjør radon- og thorondetektoren RAD7 tilgjengelig for europeiske kunder

Radonova gjør radon- og thorondetektoren RAD7 tilgjengelig for europeiske kunder

Nyheter   •   nov 12, 2019 08:30 CET

Radonova og amerikanske Durridge har inngått forhandleravtale. Den nye avtalen innebærer at Radonova kommer til å selge Durridge radon- og thorondetektor RAD7 på det europeiske markedet. Hittil er det solgt mer enn 5 000 enheter av RAD7 på seks kontinenter. Instrumentet er også blitt en standard innenfor det globale vitenskapelige akademiet, inkludert omtaler i mer enn 2 500 forskningsartikler.

Sporfilm eller digital radonmåler? hva skal man velge?

Sporfilm eller digital radonmåler? hva skal man velge?

Blogginnlegg   •   okt 23, 2019 08:10 CEST

Ved radonmåling oppstår det ganske ofte spørsmål om man skal bruke sporfilm eller digital radonmåler. Som privatperson kan det samtidig være vanskelig å vite hvilken type måleteknikk man skal velge ved radonmåling i villa. For å gjøre det enklere har vi laget en veiledning som beskriver om du skal bruke sporfilm eller digital radonmåler.

Radonova vokser – Thomas Chauvin blir ansvarlig for Frankrike

Radonova vokser – Thomas Chauvin blir ansvarlig for Frankrike

Nyheter   •   okt 09, 2019 08:20 CEST

Radonova vokser og har ansatt Thomas Chauvin som ansvarlig for selskapets salg og samarbeid på det franske markedet. Med Thomas Chauvin får Radonova bedre mulighet til å bearbeide det voksende franske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Frankrike innebærer at Radonova vokser videre på et globalt marked med stadig strengere krav til håndtering av radon i hjem og på arbeidsplasser.

Kickoff: Radonova drar i gang målesesongen i nord-Spania

Kickoff: Radonova drar i gang målesesongen i nord-Spania

Blogginnlegg   •   sep 26, 2019 08:20 CEST

I månedsskiftet august/september samlet Radonova sitt globale team for kickoff ved den spanske Atlanterhavskysten. Det ble noen solrike og intensive dager i og omkring Santander med kunnskapsutveksling, studiebesøk og teambuilding.

Radonova lanserer helt ny, tett vakuumforpakning for sporfilm

Radonova lanserer helt ny, tett vakuumforpakning for sporfilm

Nyheter   •   jul 31, 2019 08:35 CEST

Radonova Laboratories lanserer en ny emballasjeløsning som innebærer at man ved hjelp av nytt maskinutstyr vakuumforsegler måleboksene som brukes ved radonmåling. Denne vakuumforpakningen bidrar til enda høyere kvalitet ved at risikoen for lekkasje før målestart blir minimert.

Radonmåling i vann – Radonova får gode karakterer i EU-test

Radonmåling i vann – Radonova får gode karakterer i EU-test

Nyheter   •   jul 17, 2019 08:30 CEST

Radonova Laboratories har fått svært gode resultater ved den sammenlignende EU-testen ”REM 2018”. Testen omfatter radonmåling i vann og sammenligner deltakende laboratoriers analyseresultater med en referanseverdi. Radonovas analyse hadde et avvik på i gjennomsnitt 3,8 prosent i forhold til referanseverdien. Avvik opptil 15 prosent vurderes som godkjent resultat.

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

Blogginnlegg   •   jul 03, 2019 08:05 CEST

Radonkart er et begrep som ofte kommer opp når man snakker om risikoen for radon. Et radonkart viser på et generelt plan i hvilke områder det er fare for høye radonkonsentrasjoner. Disse kartene finnes både på nasjonalt og regionalt nivå. Problemet med radonkart er samtidig at de ikke er detaljerte nok for den som ønsker å vite noe om radonkonsentrasjonen i en enkelt bygning.

Radon som helsefare – WHO-rapport

Radon som helsefare – WHO-rapport

Blogginnlegg   •   jun 18, 2019 08:10 CEST

WHOs siste rapport ”Guidelines on Housing and Health” beskriver hvordan menneskers boforhold og helse påvirkes av ulike faktorer. I rapporten beskrives blant annet radon som en helsefare. Rapporten påpeker at radon bør regnes som et kreftfremkallende stoff på nivå med tobakksrøyk.

Oppkjøp gir Radonova et komplett program for måling av radon

Oppkjøp gir Radonova et komplett program for måling av radon

Pressemeldinger   •   jun 14, 2019 08:25 CEST

Ved å kjøpe radonmåleinstrumentdelen innen Gammadata Instrument styrker Radonova Laboratories sin posisjon som verdensledende innen radonmåling i boliger og på arbeidsplasser. Oppkjøpet innebærer at Radonova nå supplerer og utvikler radonmålingsprogrammet sitt med flere avanserte instrumenter og produkter.

Odd Magne Solheim blir ansvarlig for Radonovas satsing i Norge

Odd Magne Solheim blir ansvarlig for Radonovas satsing i Norge

Pressemeldinger   •   jun 03, 2019 12:05 CEST

Radonova Laboratories har ansatt Odd Magne Solheim som ansvarlig for selskapets ekspansjon i Norge. Med Odd Magne Solheim får Radonova en egen lokal representant på det norske markedet for måling og analyse av radon. Satsingen i Norge inngår i Radonovas arbeid for å vokse på et internasjonalt marked med stadig strengere krav til radonhåndtering i hjem og på arbeidsplasser.

Radon kan utgjøre en helserisiko på vanlige arbeidsplasser

Radon kan utgjøre en helserisiko på vanlige arbeidsplasser

Blogginnlegg   •   feb 15, 2019 10:20 CET

Radon er en såkalt edelgass som avgir ioniserende stråling, noe som betyr at den er radioaktiv. Det er enkelt å måle radoninnholdet på arbeidsplassen for å se om verdien er høyere enn grensen som antas å utgjøre en helsefare.

Hvordan måler man radon?

Hvordan måler man radon?

Blogginnlegg   •   feb 01, 2019 08:15 CET

Vanligvis måles radon ved hjelp av såkalte sporfilmbokser. Dette er små bokser som man plasserer forskjellige steder i hjemmet eller på arbeidsplassen i en viss tid, for å finne radonverdiene i de aktuelle rommene. Dette gjøres best ved å plassere sporfilmer i rom man oppholder seg mye i, for eksempel et soverom eller en stue.

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

Blogginnlegg   •   jan 30, 2019 08:10 CET

I forbindelse med EUs stråleverndirektiv 2013/59/Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbeidsgiveren være kjent med radonnivået på arbeidsplassen og iverksette nødvendige tiltak for å senke radonverdiene som overstiger de nasjonale tiltaksgrensene. I forbindelse med innføringen av det nye direktivet oppstår det ofte spørsmål om gjennomføring av radonmåling på arbeidsplassen.

Radonova blir en del av Europas største radonprosjekt

Radonova blir en del av Europas største radonprosjekt

Nyheter   •   jan 15, 2019 09:10 CET

Radonova Laboratories har sluttet seg til metroRADON, Europas største radonprosjekt innen radonspørsmål og måleteknikk. Medlemmene i metroRADON består av de fremste nasjonale aktørene i Europa og omfatter såvel bedrifter som ulike universiteter og forskningsinstitutter.