Skip to main content

Tags

Sporfilm eller digital radonmåler? hva skal man velge?

Sporfilm eller digital radonmåler? hva skal man velge?

Blogginnlegg   •   okt 23, 2019 08:10 CEST

Ved radonmåling oppstår det ganske ofte spørsmål om man skal bruke sporfilm eller digital radonmåler. Som privatperson kan det samtidig være vanskelig å vite hvilken type måleteknikk man skal velge ved radonmåling i villa. For å gjøre det enklere har vi laget en veiledning som beskriver om du skal bruke sporfilm eller digital radonmåler.

Kickoff: Radonova drar i gang målesesongen i nord-Spania

Kickoff: Radonova drar i gang målesesongen i nord-Spania

Blogginnlegg   •   sep 26, 2019 08:20 CEST

I månedsskiftet august/september samlet Radonova sitt globale team for kickoff ved den spanske Atlanterhavskysten. Det ble noen solrike og intensive dager i og omkring Santander med kunnskapsutveksling, studiebesøk og teambuilding.

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

Radonkart viser ikke radonkonsentrasjonen i den enkelte bygningen

Blogginnlegg   •   jul 03, 2019 08:05 CEST

Radonkart er et begrep som ofte kommer opp når man snakker om risikoen for radon. Et radonkart viser på et generelt plan i hvilke områder det er fare for høye radonkonsentrasjoner. Disse kartene finnes både på nasjonalt og regionalt nivå. Problemet med radonkart er samtidig at de ikke er detaljerte nok for den som ønsker å vite noe om radonkonsentrasjonen i en enkelt bygning.

Radon som helsefare – WHO-rapport

Radon som helsefare – WHO-rapport

Blogginnlegg   •   jun 18, 2019 08:10 CEST

WHOs siste rapport ”Guidelines on Housing and Health” beskriver hvordan menneskers boforhold og helse påvirkes av ulike faktorer. I rapporten beskrives blant annet radon som en helsefare. Rapporten påpeker at radon bør regnes som et kreftfremkallende stoff på nivå med tobakksrøyk.

Radon kan utgjøre en helserisiko på vanlige arbeidsplasser

Radon kan utgjøre en helserisiko på vanlige arbeidsplasser

Blogginnlegg   •   feb 15, 2019 10:20 CET

Radon er en såkalt edelgass som avgir ioniserende stråling, noe som betyr at den er radioaktiv. Det er enkelt å måle radoninnholdet på arbeidsplassen for å se om verdien er høyere enn grensen som antas å utgjøre en helsefare.

Hvordan måler man radon?

Hvordan måler man radon?

Blogginnlegg   •   feb 01, 2019 08:15 CET

Vanligvis måles radon ved hjelp av såkalte sporfilmbokser. Dette er små bokser som man plasserer forskjellige steder i hjemmet eller på arbeidsplassen i en viss tid, for å finne radonverdiene i de aktuelle rommene. Dette gjøres best ved å plassere sporfilmer i rom man oppholder seg mye i, for eksempel et soverom eller en stue.

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

Veiledning til radonmåling på arbeidsplasser

Blogginnlegg   •   jan 30, 2019 08:10 CET

I forbindelse med EUs stråleverndirektiv 2013/59/Euratom, som trådte i kraft i februar 2018, skal arbeidsgiveren være kjent med radonnivået på arbeidsplassen og iverksette nødvendige tiltak for å senke radonverdiene som overstiger de nasjonale tiltaksgrensene. I forbindelse med innføringen av det nye direktivet oppstår det ofte spørsmål om gjennomføring av radonmåling på arbeidsplassen.