Skip to main content

Roche presenterer positive resultater for immunterapi innen blærekreft

Pressemelding   •   jan 14, 2016 11:20 CET

Studie viser positive resultater av immunterapi-medikamentet atezolizumab, for pasienter med metastatisk blærekreft.

Oslo, 14. januar 2016: Roche presenterte fredag den 8. januar nye resultater fra en studie av immunterapi-medikamentet atezolizumab, for pasienter med metastatisk blærekreft. Resultatene ble lagt frem på konferansen ASCO GU i San Fransisco.

Fase II-studien IMvigor 210 inkluderte 310 pasienter med tidligere behandlet, avansert blærekreft. Resultatene viste en total respons på 15 prosent, og en komplett respons på fem prosent. Pasienter med høyt uttykk av proteinet PD-L1, som blokkeres av atezolizumab, responderte best. Disse pasientene hadde en respons på 26 prosent, og hos 11 prosent av pasientene var det ikke tegn til resttumor.

Median overlevelse var 11,4 måneder hos pasienter med høyt uttrykk av PD-L1, og 7,9 måneder i den totale studiepopulasjonen.

«Det er lovende å se at pasienter med avansert blærekreft har god respons som følge av immunterapi-medikamentet atezolizumab. Dette er en pasientgruppe med svært få behandlingsmuligheter, og en kreftform som har hatt få medisinske gjennombrudd de siste årene,» sier Loredana Regep, medisinsk direktør i Roche Norge.

De positive resultatene fra fase I-studien av atezolizumab førte i 2014 til en såkalt «Breaktrough Therapy Designation» fra amerikanske helsemyndigheter for metastatisk blærekreft. En slik status gis for å fremskynde utvikling og vurdering av medikamenter som kan vise betydelig bedring i forhold til eksisterende terapi ved alvorlig sykdom. Fase-II resultatene fra IMvigor 210 kan derfor potensielt føre til en raskere godkjenning av atezolizumab for pasienter med metastatisk blærekreft som har behandlingssvikt etter platinumbasert kjemoterapi.

Om metastatisk blærekreft (urotelialt carcinom)

Metastatisk urotelialt carcinom er assosiert med dårlig prognose og begrensede behandlingsmuligheter. Det er en sykdom med få medisinske gjennombrudd de siste 30 årene. Blærekreft er den niende hyppigste kreftformen på verdensbasis, med 430 000 nye tilfeller i 2012. I Norge ble det i 2014 meldt 1 450 nye tilfeller av kreft i urinveiene, hvorav 1 087 rammet menn og 363 gjaldt kvinner. I alt 361 døde som følge av tilstanden.

Om Atezolizumab
Atezolizumab er et monokolonalt antistoff som målrettet blokkerer overflateproteinet PD-L1, og dermed bidrar til at kroppens eget immunforsvar kan gjenkjenne, angripe og drepe kreftcellene. PD-L1 interagerer med både PD-1 og B7.1 som begge finnes på overflaten av T-celler, hvor binding fører til hemning av T-cellene. Ved å blokkere denne interaksjonen kan atezolizumab medvirke til aktivering av T-celler, som gjenoppretter T-cellenes evne til å identifisere, angripe og drepe kreftcellene.

Norge er med på utprøvning av atezolizumab innenfor en rekke kreftformer, blant annet lungekreft og brystkreft. Innenfor blærekreft er norske pasienter inkludert i den globale fase III-studien IMvigor 211.

Pressekontakt: Lise Rist, mobil: 918 01 119, e-post: media.norge@roche.com

Om Roche

Roche er ledende innen forskningsbaserte helsetjenester med fokus både på legemidler og diagnostikk. Roche er verdens største bioteknologiselskap med innovative medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi. Roche er også nummer én på verdensmarkedet innen in-vitro diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk, og er en pionér innen diabetesbehandling. Roche’ strategi for persontilpasset behandling tar sikte på å forske fram og utvikle medisin og diagnostikk som i betydelig grad bedrer folks liv og helse.

Roche ble grunnlagt i 1896, og har kommet med viktige medisinske bidrag i over ett hundre år. I alt 29 medisiner, utviklet av Roche, er inkludert i Verden helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi. Roche er anerkjent som ledende i sin gruppe innen legemidler, bioteknologi og helsevitenskap syv år på rad in Dow Jones Sustainability Index.

Roche er aktiv i mer enn hundre land. I 2015 hadde Roche-konsernet 91 700 medarbeidere over hele verden, investerte over 80 milliarder norske kroner (9,3 mrd. CHF) i forskning og utvikling, og hadde rundt 324 000 pasienter i kliniske studier. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetseier i Chugai Pharmaceutical i Japan. For mer informasjon, se www.roche.com