Skip to main content

Cowi: Nye teknologiske trender og betydningen for mobilitet

Dokument   •   jan 08, 2018 12:43 CET

Fremtidsscenariene definerer ytterpunktene, og spenner fra et system der transportbehovet i hovedsak dekkes av individuelle løsninger, til et system med høy grad av bildeling og samkjøring i kombinasjon med sterk kollektivtransport.
Lisens Bruk i media (?)