Skip to main content

Grønne elbusser på veien i Norges største busskontrakt

Pressemelding   •   jul 01, 2019 08:00 CEST

Søndag 30. juni kjørte den første elektriske regionbussen i rute på linje 120 med avgang fra Nesåsen klokken 06.25 i retning Grorud T. Foto: Ruter As/RedInk Krister Sørbø

De første elektriske regionbussene er i drift, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum. 463 nye miljøvennlige busser vil bidra til bedre komfort, økt kapasitet og lavere utslipp. I rush vil bussene kjøre med ti-minutters frekvens, med røde leddbusser på hovedlinjene.

Søndag 30. juni var det oppstart på Romerike for Norges hittil største busskontrakt. De tre operatørene Vy Buss, Norgesbuss og Nobina skal kjøre for Ruter i seks ruteområder de neste åtte årene. Muligheten for tre års forlengelse ligger inne som opsjon i kontraktene. Operatørene har kjøpt inn totalt 463 nye busser, noe som er økning i antall busser på elleve prosent. Bussene har ny IT-løsning med digitale informasjonstavler og automatisk oppdatering av trafikkinformasjonen.

Startskuddet har gått, og moderniseringen av busstilbudet på Romerike er et faktum.med de første elektriske regionbussene i drift på linje 120, 310, 315 og 381. Oppstarten ble markert av (f.v)Snorre Lægran, plandirektør i Ruter, Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Henning Bethelsen som er teknisk direktør i Norgesbuss.Foto: Ruter As/RedInk Krister Sørbø

– Det satses på Romerike i disse kontraktene, og kapasiteten i busstilbudet økes med 26 prosent ved at vi setter inn flere og større busser i trafikken. Det er nødvendig for å dekke de stadig økende reisestrømmene i vekstkommunene Lillestrøm og Lørenskog, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

Viktig steg mot utslippsfri kollektivtransport

Målet er utslippsfri kollektivtransport i 2028, og dette er de første busskontraktene der elbusser er en del av tilbudet fra oppstart. Åtte prosent av trafikktilbudet blir utslippsfritt med 17 grønne elbusser og 22 røde, elektriske leddbusser i bussparken. 397 busser går på biodrivstoff, så hele bussparken er fossilfri. I 2019 vil det totalt være 115 elektriske busser i Oslo og Akershus, hvorav 76 er elektriske leddbusser. Det utgjør ca. ti prosent av den totale bussparken.

– Disse 17 grønne bussene er de første batteridrevne regionbussene i Akershus, og markerer det hittil største steget mot utslippsfri kollektivtrafikk i Akershus. I tillegg kommer det også elektriske byleddbusser som vil gå mellom Lillestrøm og Oslo, som vi bidra til å binde byene sammen, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune. Det vil også komme elbusser i vestområdet neste år, samt at første Nesodddbåt vil være elektrisk til høsten, legger Schytz til.

Første elbusstur på linje 120 fra Nesåsen

De første grønne elbussene til Norgesbuss var i drift fra oppstart søndag 30. juni. Første tur gikk fra Nesåsen til Grorud T klokken 06.26 på linje 120. De 17 grønne elbussene skal kjøre både i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, på linjene 120, 310, 315 og 381. Norgesbuss er operatør i Nittedal og Lørenskog, med totalt 99 busser.

– Det blir en mer miljøvennlig busspark på Romerike, der klimautslippene går ned med 86 prosent sammenlignet med de gamle bussene som er byttet ut. Kundene vil merke det ved at de nye bussene har bedre komfort, og elbussene vil gi et mer stillegående og behagelig tilbud, sier Lægran.

Åtte prosent av tilbudet blir utslippsfritt med 39 elbusser på Romerike. De øvrige 397 bussene går på biodrivstoff, så hele bussparken er fossilfri Foto: Ruter As/RedInk Krister Sørbø:

61 røde leddbusser i nye Lillestrøm kommune

Nobina er operatør i ruteområde 2, som omfatter Lillestrøm, Sørum og Fet. Totalt vil Nobina ha 141 busser, hvorav 61 av disse er røde leddbusser. Disse skal kjøre på linje 100, 110 og 300, og vil være helt sentrale for å få fraktet et stort antall mennesker effektivt til og fra Oslo. Bussene går med ti-minutters avgang, og på fellesstrekningen mellom Lillestrøm, Ahus og Strømmen, vil det kjøre røde leddbusser hvert femte minutt i rushtiden. Linje 100 vil bli tilnærmet helelektrisk, med 22 leddbusser som vil kjøre fast på linjen. Alle leddbussene vil ha trepunkts sikkerhetsbelter.

Ansvar for all kjøring på Øvre Romerike

Vy Buss er operatør i fire ruteområder, med totalt 223 nye busser. Vy overtar all kjøring på Øvre Romerike, etter at de overtar kjøringen også i Gjerdrum og Nannestad. Vy er ny operatør også i Enebakk og fortsetter driften i Aurskog Høland.

Tilbudet styrkes med 13 prosent

Mye er nytt i busstilbudet, som er betydelig styrket. Hensikten er å få flere til å vurdere kollektivt til stadig flere formål ved å bygge et nettverk som binder regionen sammen med gode overgangsmuligheter på knutepunktene. Det blir hyppig frekvens og bedre kapasitet med leddbusser på hovedlinjene. Disse linjene har fått rettere traseer for å gi flertallet av de reisende mer effektiv reisetid. Busstilbudet lokalt er også tilpasset, ved at de skal fungere som matelinjer inn til de sentrale knutepunktene og til hovedlinjene. I rush vil alle bussene ha 10. minutters frekvens til knutepunktene Lillestrøm, Olavsgaard og Skedsmokorset.

– Økt frekvens og kapasitet i busstilbudet håper jeg vil legge grunnlaget for en ytterligere vekst i kollektivtrafikken på Romerike, sier Solveig Schytz.

Fakta om Romerikskontraktene


Norgesbuss:

 • Norgesbuss betjener ruteområde 1, som er Nittedal og Lørenskog.
 • Bussene som betjener Nittedal vil være stasjonert på bussanlegget på Kjul.
 • Bussene som betjener Lørenskog vil være stasjonert på bussanlegget i Brubakkveien.
 • Norgesbuss har totalt 99 busser.
 • 17 av disse er elektriske singlebusser er fra Volvo, med batterikapasitet på 200 kwh og rekkevidde på ca 100-150 km, som lader i anlegget på Brubakkveien.


Nobina:

 • Nobina betjener ruteområde 2, som er Lillestrøm, Fet og Sørum.
 • Nobina har totalt 141 busser, som er stasjonert på bussanlegget i Leiraveien.
 • 22 av disse er elektriske leddbusser fra BYD, med batterikapasitet på 348 kwh og rekkevidde på ca 150-200 km. Disse vil lade på bussanlegget i Leiraveien.


Vy Buss:

 • Vy betjener ruteområde 3 som er Aurskog-Høland med 43 busser stasjonert på Bjørkelangen.
 • Vy betjener ruteområde 4 som er Eidsvoll og Årnes med 72 busser stasjonert på Eidsvoll og Årnes.
 • Vy betjener ruteområde 5 som er Gjerdrum og Nannestad med 70 busser stasjonert på Maura.
 • Vy betjener ruteområde 6, som Enebakk med 38 busser stasjonert i Kirkebygda.


Kontaktinformasjon

Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg: 4640 9349, presse@ruter.no
Akershus Fylkeskommune:Kommunikasjonssjef Jan Ivar Bøe, 970 62 339. jan.ivar.boe@afk.no

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Vedlagte filer

PDF-dokument