Skip to main content

Sammenompsykiskhelse.no: ADHD-medisinenes potensiale blir ikke utnyttet fullt ut

Nyhet   •   jan 12, 2016 15:27 CET

FOR HELSEJOURNALISTER

Det er et betydelig ubenyttet potensial til å forbedre nytten av medikamentell behandling for mange barn og unge med ADHD, både i Norge og i andre nordiske land. Dette er konklusjonen i en doktorgradsavhandling som bygger på en studie gjennomført av Bjørn Erik Ramtvedt ved nevropsykiatrisk enhet, Sykehuset Østfold i følge Sammenompsykiskhelse.no.

Denne studien fant at ved rutinemessig å inkludere dekstroamfetamin i utprøvingen fremfor bare å prøve ut metylfenidat, så ble behandlingseffekten forbedret hos nærmere 40 prosent av barna ved at:

  • Antall barn med nytte av medikamentell behandling økte.(1)
  • Behandlingseffekten ble forbedret og/eller bivirkninger ble redusert hos et underutvalg av barna som hadde nytte av begge medikamentene.(1)

- Metylfenidat utskrives mer enn 90 ganger så ofte som dekstroamfetamin. Det er en klar indikasjon på at muligheten til å forbedre behandlingseffekten hos barn og unge med ADHD ved regelmessig å prøve ut ulike typer av stimulanter i liten grad benyttes i Norge og andre nordiske land, sier Ramtvedt.(1,2)

Forbigående bivirkninger
De vanligste bivirkningene ved bruk av sentralstimulerende legemidler er oftest forbigående. Hyppigst forekommer nedsatt appetitt, hodepine, magesmerter og innsovningsvansker. Andre vanlige bivirkninger er angst, humørsvingninger, irritabilitet, hjertebank og lett økning av puls og blodtrykk. Hos noen kan bivirkningene minske ved dosereduksjon eller langsommere opptrapping i utprøvningsperioden, mens de hos noen få kan medføre seponering.(3)

Les mer om dette i bilaget "Psykisk helse" i Dagbladet 15. september 2015, eller besøk Sammenompsykiskhelse.no og les saken der.

Lær mer om ADHD på infoomadhd.no

Referanser
1. Det Psykologiske Institutt. UiO. Barn og unge med ADHD kan få bedre nytte av medikamentell behandling. www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2015/ramtvedt/presse.html. Sist åpnet 16. september 2015.

2. Reseptregistret. www.reseptregisteret.no. Sist åpnet 16. september 2015.

3. Legemiddelhåndboken. L6.8.1 Metylfenidat og lisdekasamfetamin/deksamfetamin/amfetamin. http://legemiddelhandboka.no/Generelle/59123. Sist åpnet 24.09.15.

NO/C-APROM/LDX/15/0017