Skip to main content

Trikken – Høyt elsket i 125 år

Pressemelding   •   mar 05, 2019 07:00 CET

Kristianias første elektriske trikk fra Allgemeine (AEG), fotografert på Majorstuen ca. 1896. Foto:Privat/LTF

Lørdag 3. mars 1894 var en merkedag i Kristianias historie. Som de første i Norden kunne innbyggerne i hovedstaden reise med en sporvogn som gikk helt av seg selv - uten en eneste hest foran. 125 år senere frakter trikken over 50 millioner reisende, og er i dag en naturlig del av bybildet i Oslo. 

– Historien om trikken er langt på vei historien om byen og byutviklingen i Oslo. Og som byen den er en del av, er trikken i dag en vital og fremtidsrettet bidragsyter til bybildet og kollektivtrafikken, sier konserndirektør i Sporveien, Torgeir Kristiansen.

Mandag 5. mars 1894, to dager etter premieren, trykket Aftenposten en reportasje om lanseringen av det nye fremkomstmiddelet. Stuvende fullt hadde det vært fra tidlig morgen til langt over midnatt, og passasjerene ble om bord langs hele linjen, og ble gjerne med tilbake også for turens skyld. Trikken ble ledet frem av elektrisitet og var den aller første av en etter hvert stor flåte med elektriske sporvogner, som på folkemunne raskt fikk betegnelsen «Elektrikken».

Siden den gang har trikken hatt en særlig plass i hjertet til befolkningen i Oslo. I en undersøkelse Kantar/TNS gjennomførte for Sporveien sommeren 2018, svarer 78 prosent at de er positive til at Oslo skal være en trikkeby.

–I 2020 kommer de første testvognene i serien av 87 nye moderne trikker som er bestilt til Oslo. Med denne vognparken skal trikkebyen Oslo gå i møte neste jubileum, 150-årsmarkeringen for den elektriske trikken.

Inviterer til online-museum

Den elektriske trikken jubilerer i et år der Oslo er kåret til Europeisk miljøhovedstad 2019, og der trikkenettet bygges ut over store deler av Europa.

– Vi ser en utvikling der byer som aldri har hatt trikk etablerer sine første linjer, byer som har lagt ned trikkelinjene sine bygger dem opp på ny og etablerte trikkebyer utvider linjenettet. Oslo befester med kjøpet av de 87 nye trikkene sin plass blant de ekspansive byene, sier Torgeir Kristiansen.

125-årsjubileet til trikken blir markert på forskjellige måter utover i 2019. Allerede nå inviterer Sporveien inn til et online museum der du vil se flotte bilder av enda flottere trikker. Her vil du også finne nye og gamle filmer og reklamefilmer av trikken i Oslo. Samlingen bygges ut etter hvert.

Gratulerer med dagen Oslo og gratulerer med dagen trikken.

Fakta om trikken i Oslo

I over 140 år har sporvognsdrift vært en del av bybildet i hovedstaden. Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo, og fraktet 51 millioner reisende i 2017. Nå forbereder Trikken infrastruktur, vedlikehold og drift for å kunne ta imot 87 nye trikker. Alt for å levere enda mer kollektivtransport for pengene.

Selskapet har nærmere 400 ansatte, og driftes fra Grefsen vognhall. Trikken er en av Oslos viktigste miljøbedrifter. Trikken er inne i en spennende periode med betydelig oppgraderinger av infrastruktur. De fleste av disse oppgraderingene skjer som en forberedelse til at nye, moderne trikker skal kjøpes inn og tas i bruk i Oslo fra 2021. Trikken er datterselskap i Sporveiskonsernet.

Fakta trikkeanskaffelsen:

De 87 nye trikkene gir kapasitet for å møte forventet passasjervekst i årene som kommer. Trikkene vil være 34,16 meter lange. De vil samlet være omtrent 3 kilometer (2972 meter) lange, parkert etter hverandre. Den valgte trikken veier totalt 42,7 tonn. Dette er betydelig lavere enn SL95. Prosjektet har en styringsramme (P50) på 3 725 mill. kroner og kostnadsramme (P85) på 4 145 mill. kroner. Kontraktsverdi ligger godt innenfor styringsrammen. 

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveieneier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger i moderne lokaler på Tøyen i Oslo.