Skip to main content

Akademiska Hus bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 14:07 CET

– Vårt uppdrag är att bidra till att stärka Sverige som kunskapsnation. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete är avgörande för att investeringarna i attraktiva campusmiljöer ska skapa värde för våra kunder och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Jag är övertygad om att vi, i nära samverkan med lärosätena, kan bidra till att stärka deras attraktionskraft, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Under 2015 har Akademiska Hus tagit första spadtaget för campus Albano i Stockholm, ett område som 2022 ska stå klart som en av Sveriges absolut främsta utbildnings- och forskningsmiljöer med plats för cirka 1 000 studentbostäder. Just nu pågår också uppförandet av Biomedicum i Solna, som 2018 kommer att vara ett av Europas största laboratorier för experimentell forskning. Ytterligare ett viktigt samarbete, som under året gick in i en ny fas, är Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitets gemensamma satsning på Green Innovation Park. Satsningen ska positionera Campus Ultuna i Uppsala som Sveriges centrum för grönt näringsliv.

– Vårt finansiella resultat under 2015 har gynnats av att intresset för vårt fastighetssegment, samhällsfastigheter, är större än någonsin och att det råder en stark utveckling på fastighetsmarknaden. Under året har vi också ökat vår interna effektivitet, vässat processer och genomfört stora energibesparingar, säger Kerstin Lindberg Göransson.


Bokslutskommunikén 2015 i sammandrag:

HELÅRET

 • Hyresintäkterna uppgick till 5 505 Mkr (5 495). Driftsättningar ökade intäkterna med 247 Mkr medan föregående års avyttringar av fastigheter minskade intäkterna med 136 Mkr.

 • Driftöverskottet uppgick till 3 703 Mkr (3 717). Driftkostnaderna har minskat medan kostnader för underhåll och fastighetsadministration ökat något.

 • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 2 655 Mkr (3 529), varav sänkta direktavkastningskrav och kalkylräntor står för 1 245 Mkr (3 070).

 • Finansnettot uppgick till –182 Mkr (–939). I finansnettot ingår värdeförändringar i finansiella derivatinstrument med 165 Mkr (–548), varav 297 Mkr (–383) är orealiserade.

 • Resultatet före skatt uppgick till 6 141 Mkr (6 261) och årets resultat blev 4 780 Mkr (5 215). Minskningen är främst hänförlig till lägre positiva värdeförändringar i fastigheter men vägs delvis upp av ett betydligt bättre finansnetto.

 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader samt förvärv uppgick till 2 499 Mkr (3 004).

 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 6,3 procent (6,9) för året. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet i stort sett är
 • oförändrat.

 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,9 procent (7,3).

 • Styrelsen kommer att besluta om förslag till ordinarie utdelning vid sitt sammanträde den 14 mars 2016.


 • FJÄRDE KVARTALET

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 358 Mkr (1 386). Driftsättningar ökade intäkterna med 37 Mkr medan främst omförhandlade hyror och vakanser minskade intäkterna med 65 Mkr.

 • Driftöverskottet minskade med 50 Mkr till 813 Mkr (863).
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1 209 Mkr (486) motsvarande 1,9 procent (0,8) av värdet på fastigheterna.

 • Resultatpåverkande värdeförändringar i finansiella derivatinstrument uppgick till 268 Mkr
 • (–135).

 • Vid extra bolagsstämma den 19 oktober beslutades om efterutdelning om 6 500 Mkr.


  För mer information:
  Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
  Tel: 070-891 61 10
  E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

  Jonas Ragnarsson, CFO Akademiska Hus
  Tel: 070-574 88 84
  E-post: jonas.ragnarsson@akademiskahus.se
 • Om Akademiska Hus
  Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 66,6 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17,5 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy