Skip to main content

Akademiska Hus bokslutsrapport 2009

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 15:22 CET

Stark och solid fastighetsrörelse, fortsatt ökat driftöverskott och en växande projektportfölj visar Akademiska Hus bokslutsrapport för 2009.

Efterfrågan på utveckling av nya och befintliga lokaler för högre utbildning och forskning fortsätter att öka, och i Akademiska Hus portfölj finns vid 2009 års slut beslutade och planerade projekt för 9 miljarder. Till detta kommer idéprojekt om 6 miljarder.

- Våra kunders efterfrågan på innovativa och effektiva kunskapsmiljöer fortsätter att öka, säger Mikael Lundström, VD och koncernchef för Akademiska Hus. Tyngdpunkten för projektverksamheten ligger i Stockholm och Uppsala, där hela stadsdelar växer fram, men även i Lund ökar efterfrågan.

De stora investeringarna möjliggörs genom bolagets höga kreditvärdighet.

- På finansieringssidan står vi väl rustade med betryggande kapitalbindning, begränsad refinansieringsrisk och med huvudsaklig finansiering via obligationer. Det innebär att vi kan åta oss mycket omfattande investeringsåtaganden även i sämre tider, något andra fastighetsbolag kan ha svårt att göra, säger Mikael Lundström.

Samtidigt fortsätter den underliggande fastighetsrörelsen att uppvisa ett mycket stabilt kassaflöde. Driftöverskottet fortsätter att öka.

Hyresintäkterna uppgick till 4 927 Mkr, en ökning jämfört med föregående år (4 793). Indexuppräkningen av hyrorna bidrar positivt med cirka 90 Mkr. Färdigställda ny-, om- och tillbyggnationer under året bidrar positivt med cirka 70 Mkr. Hus Vänern i Karlstad, som under året vann Stora Samhällsbyggarpriset, var det största. Försäljningar i Stockholm och Härnösand under slutet av 2008 har minskat intäkterna något.

Den fortsatta osäkerheten på finansmarknaden har inneburit ökade avkastningskrav. Detta, tillsammans med en lägre uppräkning av hyrorna vid fastighetsvärderingen, gör att fastighetsvärdena har sjunkit något, och förvaltningsfastigheternas orealiserade värdeförändringar uppgick till -1 208 Mkr (-2 192).

  • Resultatet före skatt, men exklusive värdeförändring i förvaltningsfastigheter, ökade från 2 424 Mkr för 2008 till 2 538 Mkr 2009.
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 330 Mkr (232). Förbättringen förklaras av en mindre negativ värdeförändring i förvaltningsfastigheterna jämfört med 2008.
  • Årets resultat efter skatt blev 972 Mkr (749).
  • Förvaltningsfastigheternas totalavkastning uppgick till 4,3 procent (1,9).
    • Direktavkastningen uppgick till 6,8 procent (6,4).
    • Värdeförändringen uppgick till -2,5 procent (-4,5)
  • Bruttoinvesteringarna uppgick till 1 385 Mkr (1 446). Under året genomfördes inga försäljningar (1 383).
  • Styrelsen föreslår en utdelning uppgående till 1 219 Mkr.

Akademiska Hus ägs av svenska staten och har i uppdrag att i fri konkurrens med andra fastighetsbolag på marknaden erbjuda ändamålsenliga lokaler för högre utbildning och forskning. Landets universitet och högskolor är huvudsaklig kundgrupp och på den marknaden har Akademiska Hus en andel om cirka 60 procent.


För mer information:
Mikael Lundström, vd och koncernchef Akademiska Hus
Tel: 0705-14 80 28
E-post: mikael.lundstrom@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Med cirka 3,2 miljoner kvm uthyrningsbar yta, 4,9 miljarder i hyresintäkter och 47,7 miljarder i fastighetstillgångar 2009 är Akademiska Hus Sveriges andra största fastighetsbolag. Med årliga investeringar i ny- och ombyggnationer om cirka två miljarder är Akademiska Hus också landets största byggherre. Akademiska Hus är ledande på lokaler för högre utbildning och forskning och har fastigheter på 31 orter över hela landet, fördelat på sex regionbolag. Koncernkontoret ligger i Göteborg. Bolaget bildades 1993 då marknaden för statens fastigheter reformerades.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy