Skip to main content

Akademiska Hus bokslutsrapport 2010

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 15:10 CET

Stark och solid fastighetsrörelse, kraftigt förbättrat resultat och en växande projektportfölj

Under året har omvärlden fått en mera positiv syn på fastighetsmarknaden. Antalet fastighetstransaktioner har ökat och situationen på kreditmarknaden har förbättrats. Som en konsekvens, och i linje med marknaden, redovisar Akademiska Hus ett kraftigt förbättrat resultat för 2010. Förbättringen förklaras främst av en mindre positiv värdeförändring av förvaltningsfastigheterna på 87 Mkr till skillnad från 2009 då en värdeminskning på 1 208 Mkr noterades. Under året har 1 719 Mkr investerats i fastighetsportföljen.

– Vår projektportfölj är nu närmare 18 miljarder kronor, vilket gör oss till en av landets största byggherrar. Dessa projekt har vi kapacitet att genomföra eftersom kontrakten tecknas med stabila och kreditvärdiga hyresgäster. Flera av de större projekten ligger i Stockholm och Uppsala, där vi är med och utvecklar hela stadsdelar som Albano och Campus Ultuna, säger Mikael Lundström, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Akademiska Hus möter en fortsatt ökande konkurrens från andra fastighetsbolag. En positiv effekt av detta är att det sätter fokus på kostnadseffektivitet i alla verksamhetsgrenar för att uppnå en fortsatt god lönsamhet. Vår position som Sveriges andra största fastighetsbolag och största byggherre ger oss unika förutsättningar att uppnå fortsatt goda resultat genom samordning och effektivisering av verksamheten.

Bokslutet i sammandrag:

  • Resultatet före skatt, men exklusive värdeförändring i förvaltningsfastigheter, ökade från 2 538 Mkr för 2009 till 2 834 Mkr 2010.
  • Förvaltningsfastigheternas värdeförändringar uppgick till 87 Mkr (-1 208).
  • Resultatet före skatt uppgick till 2 921Mkr (1 330).
  • Årets resultat efter skatt blev 2 124 Mkr (972).
  • Förvaltningsfastigheternas totalavkastning uppgick till 7,0 procent (4,3).
    • Direktavkastningen uppgick till 6,7 procent (6,8).
    • Värdeförändringen uppgick till 0,3 procent (-2,5).
  • Bruttoinvesteringarna uppgick till 1 725 Mkr (1 385). Under året genomfördes försäljningar av fastigheter i Mölndal, Uppsala och Skinnskatteberg där försäljningssumman uppgick till 83 Mkr (0).

För mer information:
Mikael Lundström, vd och koncernchef Akademiska Hus
Tel: 0705-14 80 28
E-post: mikael.lundstrom@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på närmare arton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy