Skip to main content

Akademiska Hus bokslutsrapport 2012

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 16:32 CET

Solid fastighetsrörelse och en växande projektportfölj

Bokslutsrapporten för 2012 visar att Akademiska Hus har en stabil fastighetsförvaltning. Fastigheternas avkastningsnivåer är oförändrade och bedöms vara så även under de kommande månaderna.

Resultatet före skatt är lägre än 2011 till följd av värdeförändringar i fastigheter som uppgår till -291 Mkr (361). Samtidigt har finansnettot försämrats och uppgår till -682 Mkr (-452). Årets resultat efter skatt blev 3 147 Mkr (2 394). Ökningen är en följd av att bolagsskatten sänkts till 22 procent, vilket medför en förändring av den beräknade uppskjutna skatten med 1 292 Mkr som påverkar resultatet.

Efterfrågan på utveckling av nya och befintliga kunskapsmiljöer fortsätter stadigt att öka bland universitet och högskolor över hela landet. Under 2012 har bruttoinvesteringar i ny- till- och ombyggnationer skett med 2 917 Mkr (2 266). Totalt har Akademiska Hus en projektportfölj som uppgår till 26 miljarder kronor och med det följer vikten av att säkerställa finansieringen. Sedan 2011 har Akademiska Hus genomfört obligationsemissioner på sammanlagt 3,2 miljarder kronor. En förutsättning för att kunna genomföra dessa är bolagets ägarförhållande, en god finansiell ställning och intjänandeförmåga samt en stark hyresgäst- och kontraktsstruktur.

– Inom Akademiska Hus gör vi nu en omfattande satsning för att tydligare inkludera hållbarhetsfrågan i vår verksamhet och affär. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag vill och kan vi göra skillnad. Att tillsammans med våra kunder agera långsiktigt och hållbart är en självklarhet för oss och vår ambition är att vara ledande i fastighetsbranschen, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

För att ge förutsättningar för en mer effektiv organisationsstruktur, skapa en mer flexibel kapitalstruktur samt möta ägarens krav på långsiktig soliditet och avkastning, genomfördes under året en fusion av Akademiska Hus bolag. Akademiska Hus har sedan senhösten 2011 haft en dialog med majoriteten av sina kunder i denna fråga. Den geografiska indelningen av bolaget påverkas inte och Akademiska Hus kommer att vara lika transparent som tidigare. Den lokala förankringen och närheten till de lärosäten som är hyresgäster hos Akademiska Hus är av fortsatt stor betydelse.


Bokslutet i sammandrag:

• Hyresintäkterna uppgick till 5 265 Mkr (5 116). Ökningen är främst hänförbar till driftsättning av nya anläggningar samt färdigställda om- och tillbyggnationer.

• Förvaltningsfastigheternas värdeförändringar uppgick till -291 Mkr (361).

• Resultatet före skatt uppgick till 2 546 Mkr (3 252). Fastighetsförvaltningen utvecklas positivt och har ett stabilt resultat. Intäkterna från fastighetsförvaltningen har ökat med 133 Mkr samtidigt som förvaltningskostnaderna har minskat med 64 Mkr. Finansnettot uppgick till -682 Mkr (-452).

• Årets resultat efter skatt blev 3 147 Mkr (2 394).

• Sänkt bolagsskatt till 22 procent medför en förändring av den beräknade uppskjutna skatten med 1 292 Mkr som påverkar resultatet.

• Förvaltningsfastigheternas totalavkastning uppgick till 6,8 procent (7,8).
– Direktavkastningen uppgick till 7,1 procent (6,9).
– Värdeförändringen uppgick till -0,3 procent (0,9).

• Bruttoinvesteringarna uppgick till 2 917 Mkr (2 266). Under året har försäljningar genomförts av fastigheter i Kalmar där försäljningssumman uppgick till 96 Mkr.


För mer information:
Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 0708-91 61 10
E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Gunnar Oders, ekonomidirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-45 45 03
E-post: gunnar.oders@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem gör oss till ett av landets största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 26 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera