Skip to main content

​Akademiska Hus bygger framtidens laboratorium i Flemingsberg

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 12:02 CET

Johan Ljung, fastighetschef på Akademiska Hus region Stockholm, Henrik Grönberg, prorektor på Karolinska Institutet, Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge och Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Idag går startskottet för bygget av framtidens laboratorium på universitetsområdet i Flemingsberg. Projektet är en ombyggnation om cirka 12 300 kvadratmeter och kommer att förse Karolinska Institutet med modernare lokaler för spetsforskning.

På campusområdet i Huddinge planeras projektet framtidens laboratorium att stå klart år 2018. Här byggs moderna lokaler för forskning, utbildning och kreativa möten som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik.

– Bygget av framtidens laboratorium är ett spännande projekt som skapar en helt ny akademisk miljö. Här kan vi utveckla vår redan starka forskning och utbildning tillsammans med sjukvården så att vi på ett bra sätt kan möta framtida behov och utmaningar, säger Henrik Grönberg, vikarierande prorektor KI.

Miljöer som leder till kreativa möten

Tanken bakom utvecklingen av Alfred Nobels Allé 8 är att skapa laboratorier utrus­tade för spetsforskning, med fokus på bland annat infektionsmedicin, hepatologi, gastro­enterologi, regenerativ medicin, endokrinologi och metabolism, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på ett gemensamt forsk­ningsintresse. Vissa funktioner, som delade seminarierum och speciallaboratorier, ska främja möten mellan studenter och forskare och skapa en miljö för samverkan.

Idén och ambitionen är att skapa forskningsmiljöer som styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat och dessutom ska forskarna kunna dra fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning.

– Flemingsbergs campusområde utvecklas med full kraft vilket stärker Universitetshuvudstaden som en ledande kunskapsregion. Här byggs också framtidens laboratorium där Karolinska Institutet ges möjlighet att bedriva avancerad forskning som kan förbättra människors hälsa, säger Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm.

Akademiska Hus investerar cirka 320 miljoner kronor i ombyggnationen som ställer mycket högra krav på utformning och säkerhet för att kunna hantera den avancerade forskning som Karolinska Institutet bedriver. De nya lokalerna kommer tillsammans att ha en laboratorieyta för 700 till 800 personer.

Arbetet startade under sommaren 2016 och inflyttningen kommer att ske successivt för att vara helt klar vintern 2018.

För mer information:

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm
Tel: 070-209 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Erik Holmlund, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-475 24 55
E-post: erik.holmlund@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 71 miljarder och en omsättning på 5,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.