Skip to main content

​Akademiska Hus bygger innovationsarena på Chalmersområdet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 12:00 CET

Som en del av Johanneberg Science Park bygger Akademiska Hus JSP2 - en ny kontorsbyggnad och innovationsarena - på södra Chalmers Campus Johanneberg. Akademiska Hus investerar cirka 380 miljoner kronor i projektet för att ytterligare stärka området, som är en forsknings- och innovationsmiljö av internationella mått.

JSP2 (Johanneberg Science Park etapp 2) kommer att användas som en kontorbyggnad och en innovationsarena både under byggprocessen och framöver. Här ska flera parter bedriva innovationsprojekt bland annat med byggnaden som test- och demonstrationsarena. Akademiska Hus har höga ambitioner för byggnaden gällande miljö, teknik och funktion. Ur företagets innovationsstrategi har tre innovationsutmaningar tagits fram för JSP2; ”flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser”, ”värdeskapande mötesplatser” och ” ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck”. Utifrån utmaningarna är ett flertal specifika innovationsprojekt uppstartade eller under utveckling.

– För oss är JSP2 långt mer än en byggnad. I detta projekt använder vi Akademiska Hus innovationsstrategi för första gången och vi förväntar oss att lära mycket från både innovationsprocessen och innovationsprojekten som vi sedan kan ta med i bolagets framtida projekt, säger Birgitta van Dalen marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

– Investeringsbeslutet är ett positivt besked för Johanneberg Science Parks fortsatta utveckling. Det blir en fastighet i absolut framkant med många spännande utvecklingsprojekt, säger Mats Bergh vd Johanneberg Science Park.

Den nya byggnaden JSP2 är placerad på den nuvarande parkeringen på Sven Hultins plats mellan Johanneberg Science Parks nya byggnader (etapp 1) och Chalmers Väg och Vatten II. JSP2 är en kontorbyggnad för näringsliv med verksamheter inom Johanneberg Science Parks inriktningsområde - samhällsbyggnad. Förhoppningen är att JSP2 ska bli en värdeskapande samverkansmiljö där näringsliv möter akademi och samhälle. Tillsammans med etapp ett och de övriga byggnaderna kommer Johanneberg Science Park att bli en ännu tydligare entré till Chalmersområdet från söder.

– JSP2-projektet bedrivs i nära samarbete med både Johanneberg Science Park och Chalmers. Uthyrning pågår och redan nu finns avtal tecknade med bland andra RISE, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, säger Birgitta van Dalen marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

– Att RISE etablerar sig här kompletterar vår gränsöverskridande och innovativa samverkansmiljö, säger Mats Bergh vd Johanneberg Science Park.

Fakta:

  • Lokalarea (LOA): Ca. 9 585 kvm
  • Bruttoarea (BTA): Ca. 11 560 kvm
  • Kontorsplatser: Ca. 400 i sex plan
  • Byggstart preliminärt i maj 2017
  • Färdigställande sommaren 2019
  • Certifiering: Miljöbyggnad nivå Guld
  • Byggherre: Akademiska Hus
  • Arkitekter: Tengbom Arkitekter
  • Samverkansentreprenör: Byggdialog

För ytterligare information:

Birgitta van Dalen, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-59 24 53
E-post: birgitta.van.dalen@akademiskahus.se

Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
Tel: 0708-16 75 94
E-post: mats.bergh@johannebergsciencepark.com

Erik Holmlund, tf. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-475 24 55
E-post: erik.holmlund@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 73 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,7 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera