Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2012

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 14:31 CEST

Stark och solid fastighetsrörelse, förbättrat resultat, ökat driftöverskott och miljardsatsning i toppmodern medicinsk forskningsanläggning.

Delårsrapporten 1 januari – 30 juni 2012 visar att Akademiska Hus har ett förbättrat driftöverskott, vilket delvis är en följd av lägre driftskostnader. Resultat efter skatt uppgår till 1 327 Mkr jämfört med 1 171 Mkr för motsvarande period föregående år. Avkastningsnivåerna är oförändrade och bedöms vara så även under de kommande månaderna.

Under det andra kvartalet har Akademiska Hus tecknat hyresavtal med Karolinska Institutet (KI) för Biomedicum i Solna. Investeringen beräknas till 3 450 Mkr och byggnaden blir med sina76 000 m2en av de största medicinska forskningsanläggningarna i Europa. Här skapas en unik samlingspunkt för KI:s medicinska forskning i nära anslutning till nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Biomedicum är mycket viktig för utvecklingen av Stockholm Life i Hagastaden som ett centrum i regionens stora Life Science-satsning.

– Som Sveriges näst största fastighetsbolag vill och kan vi göra skillnad på miljöområdet. När vi bygger nytt är det flexibelt, hållbart och energieffektivt. Vårt mål är att alla våra nya byggnader ska miljöklassas och minst uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver. Sedan 2011 köper vi dessutom enbart in bioenergibaserad el, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

För att skapa en mer flexibel kapitalstruktur och möta ägarens krav på långsiktig soliditet och avkastning samt att ge förutsättningar för en mer effektiv organisationsstruktur fattade Akademiska Hus koncernstyrelse den 16 juli beslutet att godkänna en fusionsplan avseende bolagen i koncernen för genomförande under 2012. Akademiska Hus har sedan senhösten 2011 haft en dialog med majoriteten av sina kunder i denna fråga. Den geografiska indelningen av bolaget påverkas inte och Akademiska Hus kommer att vara lika transparent som tidigare. Den lokala förankringen och närheten till de lärosäten som är hyresgäster hos Akademiska Hus är av fortsatt stor betydelse.

Delårsrapporten i sammandrag:

• Hyresintäkterna uppgick till 2 649 Mkr (2 560). Perioden har inneburit driftsättning av nybyggda fastigheter, indexuppräkning samt ökade intäkter för hyresgästanpassningar.

• Driftöverskottet uppgick till 1 848 Mkr (1 698).

• Värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 291 Mkr (257).

• Finansnettot för perioden uppgick till -303 Mkr (-352). I finansnettot ingår värdeförändringar på finansiella instrument med -72 Mkr (-123).

• Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1 800 Mkr (1 582) och periodens resultat blev 1 327 Mkr
(1 171).

• Investeringar i om- och nybyggnader har hittills under året uppgått till 1 301 Mkr (1 026).

• Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgår till 7,1 procent (6,9) på helårsbasis.

• Styrelsen fattade den 16 juli beslut om att inleda den formella juridiska processen med att fusionera in dotterbolagen i moderbolaget. Fusionen beräknas vara avslutad före årsskiftet.

 

För mer information:
Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 0708-91 61 10
E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Gunnar Oders, ekonomidirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-45 45 03
E-post: gunnar.oders@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 52 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 23 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.