Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 13:38 CEST

Solid fastighetsrörelse och hållbara satsningar

Delårsrapporten för första halvåret visar att Akademiska Hus har en stabil fastighetsrörelse och ett
resultat efter skatt uppgående till 1 573 Mkr (1 327). Hyresintäkterna uppgår till 2 686 Mkr (2 649) och driftöverskottet till 1 764 Mkr (1 848). Driftöverskottet har försämrats främst beroende på ökade drift- och underhållskostnader. Fastigheternas avkastningsnivåer är oförändrade och bedöms vara så under året.

De svenska lärosätenas satsningar på forskning och innovation fortsätter, vilket har som
följd att Akademiska Hus nu har en projektportfölj på 26 miljarder kronor. I planeringen
finns exempelvis utvecklingen av Albano i Stockholm, ett helt nytt campusområde som knyter samman Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet geografiskt. Projektet ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling och har som mål att integrera ekosystemen och skapa synergier med klassisk stadsplanering så att kringliggande ekosystem kan stärkas.

– Hållbarhet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och för Akademiska Hus är
energianvändningen den fråga där vi har störst påverkan. Nya byggnader med modern teknik är ofta extremt lågförbrukande. Men för att på allvar spara energi lägger vi också stort fokus på det befintliga beståndet. Förvaltningen spelar en avgörande roll i vårt miljö- och energiarbete och vi jobbar systematiskt med att driftoptimera och införa energieffektiviserande teknik och system, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Under perioden har Akademiska Hus tecknat avtal med Stockholms stad om uthyrning av 27 000 kvadratmeter lokaler för skolverksamhet i Konradsberg på Kungsholmen. Campuset blir därmed
ett av stadens större utbildningsområden. Genom upplåtande eller avyttring av mark arbetar Akademiska Hus aktivt för att möjliggöra byggandet av studentbostäder på, eller i anslutning till våra campusområden. Sammantaget medverkar vi just nu i projekt för byggande av över 5 000 studentbostäder över hela landet. Som exempel har ett planarbete nu inletts för minst 350
studentbostäder på KTH Campus i Stockholm.

Delårsrapporten i sammandrag:

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 686 Mkr (2 649). Ökningen är hänförbar till driftsättning
  av nybyggda fastigheter, främst i region Stockholm.     
 • Driftöverskottet uppgick till 1 764 Mkr (1 848). Ökade kostnader för mediaförsörjning och
  underhåll har medfört att driftöverskottet har minskat.      
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 443 Mkr (291).     
 • Finansnettot för perioden uppgick till -138 Mkr (-303). I finansnettot ingår värdeförändringar på finansiella instrument med 86 Mkr (-72).      
 • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2 031 Mkr (1 800) och periodens resultat blev
  1 573 Mkr (1 327). Resultatförbättringen jämfört med 2012 beror på att bolagsskattesatsen sänkts och att värdeförändringarna har varit positiva.  
     
 • Investeringar i om- och nybyggnader har hittills under året uppgått till 1 292 Mkr (1 301).
 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgår till 6,9 procent (7,1) på helårsbasis.


För mer information:
Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 0708-91 61 10
E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Gunnar Oders, ekonomidirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-45 45 03
E-post: gunnar.oders@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och  högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem, och för att möta den ökande efterfrågan ska vi bygga nya kunskapsmiljöer för 26 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.