Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 15:59 CEST

Fortsatt stark och solid fastighetsrörelse. Stadigt ökande efterfrågan och en växande projektportfölj.

Efterfrågan på utveckling av nya och befintliga kunskapsmiljöer fortsätter att öka stadigt. Akademiska Hus är en av landets största byggherrar med en projektportfölj som, inklusive idéprojekt, uppgår till över 16 miljarder kronor.

Under tredje kvartalet har Akademiska Hus undertecknat entreprenadavtal med Skanska för Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) på Campus Ultuna i Uppsala. VHC är det största enskilda byggprojektet inom Akademiska Hus sedan starten 1993. Entreprenadsumman uppgår till 1,1 miljarder kronor och hela investeringen beräknas till 1,4 miljarder kronor.

– Omvärlden har under kvartalet fått en mera positiv syn på fastighetsmarknaden. Antalet fastighetstransaktioner har ökat och kreditmarknaden fungerar. Detta är ett sundhetstecken som återspeglar återhämtningen i ekonomin. Som en konsekvens, och i linje med marknaden, har Akademiska Hus direktavkastningskrav i de starkaste orterna sänkts med 0,10 procent, säger Mikael Lundström, vd och koncernchef för Akademiska Hus.

Delårsrapporten i sammandrag:

• Hyresintäkterna uppgick till 3 707 Mkr (3 678). Färdigställda projekt har ökat hyresintäkterna.

• Vakansgraden uppgick till 4,3 procent (4,1) av arean. I värde utgör vakanserna 2,0 procent (1,9).

• Driftöverskottet är samma som förra året och uppgick till 2 468 Mkr (2 468). Drift- och underhållskostnaderna har uppgått till 1 066 Mkr (1 042). Den kalla vintern har medfört ökade kostnader framförallt för uppvärmning och snöröjning.

• Driftöverskottsgraden uppgick till 64 procent (66). Den något lägre driftöverskottsgraden är en följd av de ökade driftkostnaderna.

• Värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till -273 Mkr (-673).

• Finansnettot för perioden uppgick till -350 Mkr (-515). I finansnettot ingår värdeförändringar på finansiella instrument med -128 Mkr (-225).

• Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1 819 Mkr (1 253).

• Periodens resultat blev 1 340 Mkr (924).

• Investeringar i om- och nybyggnader har hittills under året uppgått till 1 292 Mkr (1 077).

• Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgår till 7,0 procent (6,9) på helårsbasis.

Rapporten i sin helhet finns att läsa och ladda ner på akademiskahus.se

För mer information:
Mikael Lundström, vd och koncernchef Akademiska Hus
Tel: 0705-14 80 28
E-post: mikael.lundstrom@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över femton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera