Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2012

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 16:25 CET

Solid fastighetsrörelse och rekordstor projektportfölj.

Rapporten för det tredje kvartalet visar ett resultat efter skatt uppgående till 1 776 Mkr (1 872). Driftöverskottet har förbättrats och uppgår till 2 765 Mkr jämfört med 2 583 Mkr för motsvarande period föregående år. Finansnettot har försämrats och uppgår till -561 Mkr (-363) inklusive värdeförändringar i finansiella instrument på -184 Mkr (-2). Fastigheternas avkastningsnivåer är oförändrade och bedöms vara så även under de kommande månaderna.

Efterfrågan på utveckling av nya och befintliga kunskapsmiljöer fortsätter stadigt att öka på många håll i landet. Det har gjort att Akademiska Hus nu har en projektportfölj på 26 miljarder kronor. Bland annat har företaget under det tredje kvartalet beslutat att investera cirka 800 Mkr i den nya Kungliga Musikhögskolan. Högskolan blir en central mötesplats för musik som bidrar till att Stockholm stärker sin internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning.

– Akademiska Hus breda portfölj erbjuder en god riskspridning och bolaget kan dra nytta av utvecklingen inom starka regionala marknader även då samhällsekonomin i allmänhet är svag. Akademiska Hus har en högkvalitativ fastighetsportfölj med starka hyresgäster, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Akademiska Hus har som ett led i arbetet med hållbart företagande under perioden satsat på förnybar energi vid Högskolan Kristianstad. I höst tas en toppmodern energicentral i bruk som ska minska högskolans energianvändning för kylproduktion med 90 procent. Akademiska Hus har även genom att arrendera ut mark i Lund samt sälja mark i Uppsala bidragit till att studentbostäder kan byggas där. På de fem orter som har störst brist på studentbostäder (Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå) medverkar Akademiska Hus just nu till att cirka 5 000 studentbostäder ska kunna byggas på campus. 


Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 3 937 Mkr (3 837). Ökningen är hänförbar till driftsättning av nybyggda fastigheter, främst i regionerna Uppsala och Stockholm.
  • Driftöverskottet uppgick till 2 765 Mkr (2 583). Förbättringen har skett genom att hyresintäkterna ökat genom driftsättning av nybyggda fastigheter tillsammans med lägre drift- och underhållskostnader.
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 256 Mkr (343).
  • Finansnettot för perioden uppgick till -561 Mkr (-363). I finansnettot ingår värdeförändringar på finansiella instrument med -184 Mkr (-2).
  • Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2 410 Mkr (2 534) och periodens resultat blev 1 776 Mkr (1 872).
  • Investeringar i om- och nybyggnader har hittills under året uppgått till 2 024 Mkr  (1 569).
  • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 7,1 procent (6,9) på helårsbasis.


För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
Tel: 0708-91 61 10
E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Gunnar Oders, ekonomidirektör Akademiska Hus
Tel: 0702-45 45 03
E-post: gunnar.oders@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 52 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 26 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy