Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport januari – mars 2008

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2008 14:14 CEST

• Hyresintäkterna uppgick till 1 202 Mkr (1 147). Vakansgraden uppgick till 3,0 procent (3,5). I värde utgör vakanserna 1,5 procent (2,4).

• Resultatet före skatt för perioden uppgår till 481 Mkr (638). Det lägre resultatet beror på att ett antal ombyggnationsprojekt som ökar kostnaderna påbörjats och ett försämrat finansnetto vilket föranletts av Riksbankens höjningar av reporäntan samt högre
kreditspreadar på grund av kreditoron.

• Periodens resultat blev 354 Mkr (460).

• Investeringar i om- och nybyggnader har under första kvartalet uppgått till 271 Mkr samtidigt som försäljningar av fastigheter skett till ett värde av 43 Mkr.

• Direktavkastningen på helårsbasis uppgår till 6,1 procent (6,1).

Vd Thomas Norell kommenterar:

– Akademiska Hus uppvisar ett mycket stabilt kassaflöde i fastighetsrörelsen.

– Koncernens byggprojektverksamhet är mycket omfattande och de pågående projekten har en total investeringsram om 3,7 miljarder kronor. De största pågående projekten är nybyggnaden av Pedagogikum i Uppala om 540 miljoner kronor och nybyggnad för Karolinska Institutet Science Park i Solna om ca 400 miljoner kronor.

– Efter bokslutsdagen träffades avtal med Dagon om en försäljning av större delen av Akademiska Hus bestånd i Härnösand. Mittuniversitet har minskat sitt lokalbehov i staden och försäljningen är ett naturligt steg. Fokus i region norr läggs nu på kärnverksamheten i Umeå, Luleå och Sundsvall.

Delårsapporten i sin helhet finns att läsa och ladda ner på www.akademiskahus.se


För mer information:
Thomas Norell
Tel: 070-634 57 58
E-post: thomas.norell@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Med cirka 3,2 miljoner kvm uthyrningsbar yta, 4,8 miljarder i hyresintäkter och 46,3 miljarder i fastighetstillgångar 2008 är Akademiska Hus Sveriges andra största fastighetsbolag. Med årliga investeringar i ny- och ombyggnationer om cirka två miljarder är Akademiska Hus också landets största byggherre. Akademiska Hus är ledande på lokaler för högre utbildning och forskning och har fastigheter på 32 orter över hela landet, fördelat på sex regionbolag. Koncernkontoret ligger i Göteborg. Bolaget bildades 1993 då marknaden för statens fastigheter reformerades.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.