Skip to main content

Akademiska Hus investerar i kvarteret Paradis för Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 12:10 CET

Socialhögskolan är idag utspridd i fyra olika byggnader i Lund. För att kunna samlokalisera delar av sin verksamhet investerar Akademiska Hus cirka 80 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad av Gamla köket, teologernas tidigare lokaler i kvarteret Paradis, för att göra fastigheten till en modern kunskapsmiljö.

Byggnaden Gamla köket är uppförd 1927 och är centralt belägen i kvarteret Paradis. Kvarteret ingår i det så kallade Kunskapsstråket som är ett strategiskt viktigt område för Lunds universitet med stark kulturell och historisk betydelse. Byggnaden, som hyrs av universitetet sedan 1970-talet, kommer nu helt att moderniseras för att möta dagens krav på kunskapsmiljöer och stå redo inför Socialhögskolans samlokalisering.

– Ombyggnaden och samlokaliseringen är ett led i vår satsning på att skapa en öppen och flexibel studie- och forskarmiljö, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Fokus för om- och tillbyggnaden ligger på studiemiljöer, en ny hörsal och att öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser. Även en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor och en uteplats skapas. För att förbättra inomhusklimatet uppgraderas husets installationer.

– Ombyggnaden innebär att vi fortsätter att modernisera kvarteret Paradis. Att skapa omväxlande studiemiljöer längs med Kunskapsstråket är ett viktigt steg i att utveckla Campus Lund och ombyggnaden är ett bra exempel på det, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus region Syd.

Totalt omfattar om- och tillbyggnaden cirka 4 000 kvadratmeter. Byggstart är planerad till våren 2017 med inflyttning hösten 2019.

För mer information:

Tomas Ringdahl, regiondirektör Akademiska Hus region Syd
Tel: 070-568 96 46
E-post: tomas.ringdahl@akademiskahus.se

Ann-Katrin Bäcklund, dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet
Tel: 046-222 71 04
E-post: dekan@sam.lu.se

Erik Holmlund, tf. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-475 24 55
E-post: erik.holmlund@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 71 miljarder och en omsättning på 5,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera