Skip to main content

Akademiska Hus moderniserar universitetsbibliotek för Stockholms universitet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:19 CET

Akademiska Hus investerar 154 miljoner kronor i ett ombyggnadsprojekt av universitetsbiblioteket på campusområdet Frescati. Satsningen innebär en modernisering av den populära byggnaden och ska förbättra såväl studieplatser som inomhusklimatet för att ytterligare stärka biblioteket som central träffpunkt för studenter och forskare.

Antalet besökare till universitetsbiblioteket vid Stockholms universitet har ökat stadigt sedan invigningen 1983. Idag är biblioteket ett av Sveriges största forskningsbibliotek med 1,8 miljoner besökare per år. Det är denna besöksökning och ett förändrat arbetssätt för bibliotekspersonalen som
ligger till grund för den förvandling av lokalerna som Akademiska Hus och Stockholms universitet nu ska genomföra. Genom ombyggnationen vill Stockholms universitet skapa ett öppet och inbjudande
universitetsbibliotek samt stärka sin attraktionskraft genom att förnya den välbesökta kulturinstitutionen.

– Stockholms universitet är ett internationellt framstående universitet, som dagligen besöks av ledande forskare och studenter från hela världen. På universitetet pågår också ständigt vetenskapliga konferenser. Digitaliseringen till trots så har behovet av biblioteket som fysisk mötesplats inte minskat. Våra gäster söker sig gärna till biblioteket, som därmed blir vårt ansikte utåt. Det finns ett starkt symboliskt värde i att ha ett modernt och välfungerande bibliotek, säger Lena Gerholm, prorektor vid Stockholms universitet.

Ombyggnationen av det 22 000 m2 stora universitetsbiblioteket innebär att framför allt de publika ytorna moderniseras för att möta studenternas behov av mer funktionella och attraktiva studieplatser. Nya rumsbildningar ska skapas och vid arbetsplatser och studieytor ska fönsteröppningar för dagsljus tas upp. I samband med den omfattande uppgraderingen kommer även undertak och belysning att bytas ut och de ombyggda ytorna får nya golvbeläggningar och ytskikt.

– Projektet kommer kraftfullt att bidra till att utveckla det absolut centralaste läget på Frescati. Universitetshuvudstaden Stockholms studenter, forskare och andra får därmed tillgång till en moderniserad och mycket viktig mötesplats av högsta kvalitet, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

Det nya universitetsbiblioteket beräknas stå färdigt i december 2014, med inflyttning i januari 2015.   


För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Region Stockholm
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem gör oss till ett av landets största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 26 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy