Skip to main content

Akademiska Hus möjliggör stora energibesparingar på KTH i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:26 CET

Akademiska Hus investerar 33 miljoner kronor i en värmepumpsanläggning vid Kungliga Tekniska högskolan som ska producera värme och kyla. Satsningen gör att KTH kan minska sitt behov av köpt energi med 25 procent jämfört med den nuvarande inköpta energivolymen.

Under2011 togs en energiutredning fram som visade på stora möjligheter till energibesparingar och kostnadsminskningar inom KTH Campus. Genom att installera värmepumpar och knyta ihop kylnätet inom campusområdet kan Akademiska Hus producera värme och kyla till en lägre kostnad än vid fortsatt inköp av fjärrvärme och fjärrkyla i nuvarande omfattning. Satsningen innebär också att behovet av köpt energi kan minskas med totalt upp till 23 700 MWh, vilket motsvarar ungefär 25 procent av nuvarande inköpt energivolym.

Under en stor del av året har KTH behov av både värme och kyla samtidigt. Genom att internt flytta spillvärme i kylkretsar till områden som har ett värmebehov uppnås en dubbel vinst eftersom både köpt värme och kyla kan reduceras. För att kunna lyfta de stora energimängderna i form av lågtempererad spillvärme i kylkretsar till nyttig värme för värme- och varmvattenproduktion, krävs hjälp av värmepumpar och därmed tillskott av el för att driva dem. Därför ska möjligheter till miljövänlig småskalig elproduktion inom KTH Campus undersökas, i första hand solceller.

– Värmepumpsanläggningen är ett mycket klokt och lönsamt projekt ur alla synvinklar. Det är bra för miljön, bra för vårt energisparande och naturligtvis är det också bra för vår budget, vilket gynnar både oss och KTH, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Region Stockholm.

Genom att Akademiska Hus använder ursprungsmärkt, koldioxidfri el till drift av värmepumparna minskar de totala utsläppen av koldioxid för värmeförsörjningen av KTH Campus med 840 ton per år, vilket motsvarar en minskning med 40 procent.

Akademiska Hus räknar med en byggstart under året och att anläggningen ska kunna tas i drift senast hösten 2014. 


För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Region Stockholm
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem gör oss till ett av landets största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 26 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy