Skip to main content

Akademiska Hus motsätter sig upphandlingsskadeavgift

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 11:45 CEST

I ett yttrande till förvaltningsrätten svarar Akademiska Hus idag på Konkurrensverkets ansökan om så kallad upphandlingsskadeavgift. Ärendet gäller upphandling av entreprenad till om- och tillbyggnaden av Skogishuset på Campus Umeå, som Konkurrensverket anser borde ha följt lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Vi motsätter oss Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift men välkomnar samtidigt en prövning av frågan om Akademiska Hus ska omfattas av LOU eller inte. Sedan bolaget bildades 1993 har vi haft långtgående regler och rutiner för upphandlingar, men inte omfattats av LOU. Mot bakgrund av Konkurrensverkets bedömning är den här juridiska processen väntad och vi ser fram emot att få klarhet i vad som ska gälla framöver, säger Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist på Akademiska Hus.

Sedan 2010 har Konkurrensverket möjlighet att sanktionera sina beslut i upphandlingsärenden genom att ansöka om så kallad upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten. Konkurrensverket anser att Akademiska Hus är en så kallad upphandlande myndighet som ska tillämpa LOU och för att få den frågan prövad har de granskat Akademiska Hus upphandling av entreprenad till Skogishuset vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

I september ansökte verket om upphandlingsskadeavgift hos förvaltningsrätten avseende detta ärende. Akademiska Hus har tidigare skickat in yttrande till Konkurrensverket där bolaget motsätter sig bedömningen att Akademiska Hus är en upphandlande myndighet.

– Akademiska Hus bedriver en kommersiell verksamhet på en konkurrensutsatt marknad, där det i dag finns ett 30-tal större aktörer som hyr ut lokaler till universitet och högskolor i Sverige. Vi anser därför att vi inte omfattas av LOU, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

En eventuell upphandlingsskadeavgift betalas in till staten och omfattar i det aktuella ärendet tre miljoner kronor.


För mer information:

Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist Akademiska Hus
Tel: 031-63 24 62
E-post: carolin.aberg@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på 52 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 23 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy