Skip to main content

Akademiska Hus och Lindbäcks skapar student- och forskarbostäder i Luleå

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:30 CEST

Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Luleå tekniska universitet och minska den akuta bostadsbristen för studenter, inleder Akademiska Hus och Lindbäcks planering av bostäder på Campus Luleå. Initiativet innebär att området kan få upp till 130 nya bostäder
för studenter och forskare.

Luleå har ett framgångsrikt universitet men det råder stor brist på studentbostäder. Universitetets nya campusplan som blev klar i höstas slår fast att studentbostäder är en avgörande faktor för levande, trygga och attraktiva campusområden och för att kunna fortsätta locka studenter från Sverige och övriga världen.

Markägaren Akademiska Hus har nu tecknat ett samarbetsavtal med bygg- och fastighetsföretaget Lindbäcks om att tillsammans driva detaljplaneprocessen med kommunen för att få till stånd att fler campusnära bostäder byggs. Avtalet reglerar att Lindbäcks genom sitt dotterbolag Lindbäcks Porsön AB kommer att köpa marken av Akademiska Hus och uppföra student- och forskarbostäderna när detaljplanen har vunnit laga kraft.

– Med nya studentbostäder underlättar vi inte bara bostadssituationen för studenter i Luleå utan förstärker också området som ett attraktivt campus för Luleå tekniska universitet, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus Region Norr.

– Ett mycket positivt och välkommet besked. Detta ger oss bättre förutsättningar att nå vår vision LTU2020 om ett ledande tekniskt universitet där ett levande campus är oerhört viktigt. Jag är imponerad över hur snabbt detta kunnat komma till stånd, ett bra exempel där samtliga
intressenter aktivt verkat för att nå ett resultat, säger Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

De nya student- och forskarbostäderna kommer att byggas i direkt anslutning till Campus Luleå, norr om Laboratoriegränd och precis öster om Wibergsgården. Enligt det förslag som Lindbäcks har tagit fram tillsammans med Nordmark & Nordmark arkitekter ska bostäderna bestå av tre huskroppar som tillsammans bildar en helhet i samspel med naturen och universitetsområdets bebyggelse. Totalt skapas cirka 130 lägenheter som består av 1:or, 2:or och 3:or. Förslaget kommer att bearbetas under detaljplaneprocessen.

– Vi är glada för det förtroende som Akademiska Hus har gett oss och som gör att vi nu ytterligare stärker vår position som ledande ägare och förvaltare av studentbostäder i Luleå, säger Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks Porsön AB och Lindbäcks Fastigheter. 

För Akademiska Hus är projektet del i en övergripande målsättning att aktivt bidra till byggandet av studentbostäder över hela landet. Enbart i studentstäderna Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå medverkar Akademiska Hus till att mer än 5 000 studentbostäder ska kunna byggas på campus.

För att möjliggöra byggandet av student- och forskarbostäderna i Luleå behöver en ny detaljplan tas fram. Detaljplanearbetet pågår och byggstart beräknas kunna ske under 2014 så att bostäderna kan vara färdigställda under 2015.

För mer information:
David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region Norr
Tel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Mikael Thorgren, affärsområdeschef Lindbäcks Bygg
Tel: 0703-41 70 74
E-post: mikael.thorgren@lindbacks.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem gör oss till ett av landets största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 25 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Om Lindbäcks
Lindbäcks utvecklar och bygger rationella och sunda bostäder till ledande fastighetsägare i Sverige, till bostadsrätter och för eget ägande och förvaltande.  Den familjeägda koncernen som består av de tre bolagen Lindbäcks Bygg, Lindbäcks Fastigheter och Lindbäcks Porsön bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från Piteå med tillhörande tillverkning och huvudkontor. Marknadsområden är för bygg Mälardalen, Norrland och Västkusten medan det för fastigheter är Norrbotten men med en framtida plan för en etablering i Stockholmsområdet. Omsättningen för koncernen var för räkenskapsåret 2012, 665 Mkr och antalet anställda på företaget var 170 st. Läs mer på www.lindbacks.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy