Skip to main content

Akademiska Hus planerar för studentbostäder på universitetsområdet i Luleå

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 18:11 CET

Fler studentbostäder kan bli verklighet på universitetsområdet i Luleå. Under onsdagen beslutade stadsbyggnadsnämnden om detaljplan för en del av Porsön. Genom den nya detaljplanen skapas förutsättningar för 160 lägenheter för studenter och forskare på Akademiska Hus mark.

– I vår gemensamma campusplan lyfter vi och Akademiska Hus fram studentbostäder som en viktig faktor för att vitalisera området. Nya bostäder mitt i universitetsområdet underlättar inte bara bostadssituationen för studenter och forskare i Luleå utan ökar också hela områdets attraktivitet, säger Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

Precis som i många andra städer har bostadsbristen i Luleå länge varit ett aktuellt ämne. Akademiska Hus har sedan tidigare sålt mark till Lindbäcks bygg och då möjliggjort för 290 campusnära lägenheter. Detaljplanen som nu beslutats om innebär att det kan byggas ytterligare bostäder inne på universitetsområdet med placering mellan Regnbågsallén i norr och Universitetsvägen i söder.

– Studentbostäder inne på campus är en viktig faktor för att skapa attraktiva och levande universitetsområden. Med ökat liv och rörelse på området skapar vi även en trygghetskänsla. Vi arbetar för att det ska byggas fler studentbostäder, oavsett om det är vi själva eller andra fastighetsägare som bygger, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Ett steg på väg mot fler bostäder

Akademiska Hus har ännu inte tagit något investeringsbeslut men har för avsikt att själva vara byggherre då man vill behålla rådigheten inne på universitetsområdet. Förutom att skapa förutsättningar för lägenheter ger även planen stöd för kår- och sportverksamhet.

– Fler studentbostäder ligger i linje med Akademiska Hus uppdrag. Oavsett om det blir vi eller annan byggherre så är campusnära studentbostäder en viktig del för att öka ett lärosätes konkurrenskraft. Det är avgörande för att stärka hela Sverige som kunskapsnation, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

För mer information:

Peter Bohman, marknadsområdesdirekör Akademiska Hus
Tel: 070-634 31 09
E-post: peter.bohman@akademiskahus.se

Susanne Malmgren, chef för studentbostäder, Akademiska Hus.
Tel: 0703-27 76 04
Epost: susanne.malmgren@akademiskahus.se

Erik Holmlund, tf. pressansvarig Akademiska Hus.
Tel: 070-475 24 55
E-post: erik.holmlund@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 71 miljarder och en omsättning på 5,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 71 miljarder och en omsättning på 5,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy