Skip to main content

Akademiska Hus storsatsar på solceller och miljövänlig energiteknik i Kristianstad

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 10:53 CET

Marklager, solceller och fönsterbyten. Tre exempel på en rad insatser i ett omfattande energiprojekt vid Högskolan Kristianstad, som kommer att ge en reducerad energianvändning på 40 %.

Under de kommande åren kommer Akademiska Hus att investera ca 20 miljoner kronor i miljövänlig teknik för att sänka energiförbrukningen samt att minska mängden köpt energi på campus Kristianstad.

Fler åtgärder har redan genomförts och kommande projekt innebär att befintligt marklager utökas med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl-/värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Genom utbyggnaden av marklagret kommer Högskolan Kristianstad bli mer självförsörjande med miljövänlig energileverans.

En ytterligare åtgärd är ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat.

Slutligen installerar Akademiska Hus en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år.

Når det högt uppsatta energimålet

Genom att ta ett helhetsgrepp för att minska mängden inköpt energi har investeringarna lett till en minskning av energianvändning med 50 % sedan år 2000. Det är ett av Akademiska Hus hållbarhetsmål att lyckas med just det innan år 2025 och det visar vägen framåt för vilka resultat man kan nå med ett systematiskt energiarbete.

– Investeringen vid Högskolan Kristianstad är en viktig del i Akademiska Hus långsiktiga hållbarhetsarbete. Många av campusområdets byggnader är kulturminnesmärkta men genom dessa åtgärder behåller vi karaktären på byggnaderna och halverar ändå mängden inköpt energi, säger Martin Johannesson, fastighetschef Akademiska Hus region Syd.

Om Akademiska Hus

Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 71 miljarder och en omsättning på 5,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy