Skip to main content

Arkitektförslag klart till nytt entréområde vid Örebro universitet

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 10:37 CEST

Akademiska Hus, Örebro universitet och Örebro kommun har beslutat att gå vidare med Juul & Frost Arkitekters förslag gällande utvecklingen av nytt entréområde vid Örebro universitet.

Örebro universitet fick på sin tioårsdag marken framför Entréhuset i gåva av Örebro kommun. En naturlig utveckling blev att i samarbete med Akademiska Hus undersöka hur platsen kunde utvecklas.

Tre förslag har arbetats fram av tre oberoende arkitektbyråer: Juul & Frost Arkitekter, SWECO och Kjellander och Sjöberg. Den röda tråden genom de tre förslagen är att campus Örebro, staden och Örebro Business and Science Arena ska kunna växa och skapa nya ytor för boende, företagande och möten mellan människor.

I uppdraget har bland annat betonats att hänsyn ska tas till de spontana gångvägar och stråk som redan idag finns på platsen. Området, som i programmet kallas Universitetsplatsen, ska gestaltas så att det blir en tydlig huvudentré till universitetet. Universitetets fysiska identitet ska uppfattas och platsen ska kunna utvecklas till en generator för universitetets möten med samhälle och näringsliv, möten mellan personal och möten mellan studenter.

– Uppdraget har genererat många spännande idéer om hur entréområdet kan utvecklas och nu arbetar vi vidare med förslaget från Juul & Frost, där vi tillsammans med universitetet och kommunen vill skapa nya mötesplatser och knyta ihop stad, näringsliv och campus, säger Lars Svensson, regiondirektör för Akademiska Hus Öst.

I förslaget från Juul & Frost Arkitekter får Universitetsplatsen tre nya byggnader. Förslaget visar också på möjligheterna för nybyggnationer som kan göras i förhållande till entréområdets befintliga byggnader, däribland nya student- och forskarbostäder och en campusträdgård.

– Detta är ett mycket spännande arbete som i grunden handlar om att utveckla Örebro universitet samt att skapa nya möten mellan universitetet och staden Örebro, säger Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

De olika delarna i förslaget kommer nu att utvärderas för att kunna ligga till grund för Örebro kommuns framtida detaljplanearbete.

Juul & Frost Arkitekter vann nyligen även tävlingen för att utveckla Kvarteret Paradis vid Lunds universitet.


För mer information:

Lars Svensson, regiondirektör Akademiska Hus Öst
Tel: 0768-31 45 25
E-post: lars.svensson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Inget annat. Genom att helt fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på nära 50 miljarder och en omsättning på fem gör oss till landets andra största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på över femton miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera