Skip to main content

Byggstart för Chalmers Samhällsbyggnad på Campus Johanneberg

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 10:33 CET

Samverkan och integration ska prägla de nya lokalerna för lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad och ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv. Idag togs ett första spadtag genom att lägga ett stort pussel för att markera byggstarten på Chalmers Campus Johanneberg.

Idag, den 27 januari, har parterna gemensamt tagit det första spadtaget för det nya bygget. På plats fanns Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Sven-Erik Adolfsson, vd för Chalmersfastigheter och Birgitta van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst.

Det är alltså samverkan och integration som ska prägla framtidens lärande och forskning inom Chalmers Samhällsbyggnad, där institutionerna Arkitektur och Bygg & Miljö ingår. Som ett led i att uppnå den visionen sker nu en omfattande ombyggnad som ska bidra till fler kreativa och stimulerande pedagogiska miljöer med hållbar utveckling i fokus. De nya lokalerna ska också ge en unik möjlighet till fysiska möten mellan forskare, studenter och näringsliv genom att stråk och mötesplatser skapas genom hela kvarteret, från nuvarande Arkitekturhuset i norr till Johanneberg Science Park i söder. Totalt investerar Akademiska Hus på uppdrag av Chalmersfastigheter AB cirka 360 miljoner kronor i projektet.

– I Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation ingår att långsiktigt säkerställa att campusområden kan utvecklas. Den här satsningen kommer att bidra till en stärkt integration inom Chalmers Samhällsbyggnad samtidigt som närheten till Johanneberg Science Park ger bästa möjliga förutsättningar för ökad samverkan, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.

Av de befintliga byggnader som främst berörs av ombyggnationen ligger tyngdpunkten på Arkitekturhuset. I och med ombyggnaden yteffektiviseras lokalerna och blir kontor och verksamhetslokaler för både arkitekter och ingenjörer. Källarvåningen kommer att öppnas upp och det ökade behovet av mindre grupprum kommer att tillfredsställande genom ombyggnad av befintliga större övningssalar. Även Kurshuset Väg och Vatten 1 genomgår omfattande ombyggnad och renovering, vilket innebär ett stort lyft för undervisningsmiljöerna.

– Vi är glada över att gemensamt med Akademiska Hus starta detta stora och mycket intressanta förnyelseprojekt inom Campus Johanneberg. Moderniserade och nya mötesplatser ger en betydande kvalitetshöjning till campusmiljöerna som vi gemensamt levererar till Chalmers tekniska högskola, säger Sven-Erik Adolfsson, vd på Chalmersfastigheter.

Inflyttning i de nya lokalerna för Chalmers Samhällsbyggnad är planerad till augusti 2016 för första etappen, det vill säga kurshuset Väg och Vatten 1 som byter namn till Samhällsbyggnad 2. Inflyttning för andra etappen, det vill säga A-huset som byter namn till Samhällsbyggnad 1, är planerad till augusti 2017.

Ombyggnaden är ritad av White arkitekter. Ambitionen är att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket är en teknisk utmaning i en gammal byggnad.

För mer information:
Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Tel: 0702-59 24 53
E-post: birgitta.hohltfaltvandalen@akademiskahus.se

Sven-Erik Adolfsson, vd Chalmersfastigheter
Tel: 031-772 62 02
E-post: sven-erik.adolfsson@chalmersfastigheter.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus 
Tel: 0706-16 24 18
E-post:malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 64,8 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 19 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Chalmersfastigheter
Chalmersfastigheter driver utveckling av hållbara och attraktiva Chalmerscampus – tillsammans med och för Chalmers tekniska högskola. Vårt mål är att göra Chalmers campus till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Eller ännu enklare – vårt mål är att Chalmers Campus ska vara hållbara mötesplatser med global attraktionskraft. Följ oss i vårt arbete på chalmersfastigheter.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy