Skip to main content

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 14:53 CEST

Studentbostäder utvecklar campus

Det händer mycket inom studentbostadsområdet just nu. Vi har tagit första spadtaget för studentbostäder med plats för 430 studenter på KTH, som vi bygger i egen regi. Vi har sålt mark i Lund för 330 studentboenden och i Göteborg har vi initierat och startat GBG 7000+, en samverkansgrupp som ska verka för att 7 000 bostäder för studenter står klara 2026.

Ett 40-tal studenter har lagom till terminsstart kunnat flytta in i de nya studentlägenheterna på SLU i Alnarp och nästan lika många i det spännande projektet HSB Living Lab, som ligger på Chalmersområdet i Göteborg. Här ska studenter bo och samtidigt vara levande forskningsobjekt, där erfarenheterna tillvaratas för att utveckla framtidens studentbostäder. Sammantaget har vi nu bidragit till att fler än 11 000 studentbostäder byggs i anslutning till våra campus.

Green Innovation Park invigd

I slutet av september invigdes Green Innovation Park i Uppsala – en företagspark med fokus på de gröna näringarna. Det är vi som tillsammans med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, står för satsningen. Målet är att skapa en stadsdel för innovation och företagande där människor vill arbeta, bo och utvecklas. Detta är ett bra exempel på hur vi kan ta ett helhetsansvar för campusmiljöer som växer och utvecklas med nya funktioner och aktörer, och som bidrar till långsiktig nytta för lärosätena.

Delårsrapporten i sammandrag:

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER

 • Hyresintäkterna uppgick till 4 098 Mkr (4 109).
 • Driftöverskottet uppgick till 2 935 Mkr (2 917), vilket är en ökning med 18 Mkr, främst hänförlig till lägre kostnader i fastighetsförvaltningen.
 • Resultatpåverkande värdeförändringar i fastigheter uppgick netto till 2 488 Mkr (1 446).
 • Finansiellt netto för delårsperioden uppgick till –657 Mkr (–362). I finansiellt netto ingår värdeförändringar i finansiella derivatinstrument med –418 Mkr (–103), varav –131 Mkr (22) är orealiserade.
 • Resultatet före skatt för delårsperioden uppgick till 4 703 Mkr (3 950) och periodens resultat blev 3 663 Mkr (3 081). Ökningen är hänförlig till de positiva värdeförändringarna i fastigheterna men reduceras av ett sämre finansiellt netto.
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick under delårsperioden till 2 044 Mkr
  (1 893).
 • Direktavkastningen (exklusive fastigheter under uppförande) uppgick till 5,9 procent (6,5) för rullande 12 månader. Nedgången förklaras av ökat fastighetsvärde medan driftöverskottet är oförändrat.
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 6,4 procent (6,8) för rullande 12 månader.
 • Soliditeten vid delårsperiodens utgång uppgick till 40,9 procent (46,8).

 • TREDJE KVARTALET
 • Hyresintäkterna uppgick till 1 358 Mkr (1 387), en minskning med 29 Mkr huvudsakligen hänförlig till engångsintäkter under tredje kvartalet 2015.
 • Driftöverskottet ökade något till 1 030 Mkr (1 024).
 • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 430 Mkr (330) motsvarande 0,6 procent (0,5) av värdet på fastigheterna.
 • Finansiellt netto för rapportperioden uppgick till –236 Mkr (–266). Värdeförändringar i finansiella derivatinstrument uppgick till –314 Mkr (–169).

 • För mer information:

  Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus
  Tel: 070-891 61 10
  E-post: kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

  Catarina Fritz, CFO Akademiska Hus
  Tel. 031-63 24 81
  E-post: catarina.fritz@akademiskahus.se

  Om Akademiska Hus

  Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 71 miljarder och en omsättning på 5,6 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.