Skip to main content

Gunnar Svedberg ny ledamot i Akademiska Hus styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:32 CEST

Eva-Britt Gustafsson omvaldes till ordförande. Sigbrit Franke, Marianne Förander, Per Granath, Maj-Charlotte Wallin och Ingemar Ziegler omvaldes till ledamöter.

Gunnar Svedberg, född 1947, är professor vid KTH och vd för Innventia AB och tidigare rektor vid Göteborgs universitet och Mittuniversitet samt vice rektor vid KTH. Svedberg valdes vid stämman in som ny ledamot i styrelsen.

Utdelningen är i enlighet med ägardirektivet. Det ekonomiska mål som staten ställt upp för Akademiska Hus är att utdelningen ska uppgå till 50 procent av resultatet efter finansiella poster, exklusive orealiserade värdeförändringar, med avdrag för eventuell skatt. Hänsyn tas till koncernens kapitalstruktur och kapitalbehov.


För mer information:
Mikael Lundström, koncernchef Akademiska Hus
Tel: 070-514 80 28
E-post: mikael.lundstrom@akademiskahus.se

Martina Wahlström, kommunikationsdirektör Akademiska Hus
Tel: 076-846 24 55
E-post: martina.wahlstrom@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Med cirka 3,2 miljoner kvm uthyrningsbar yta, 4,8 miljarder i hyresintäkter och 46,3 miljarder i fastighetstillgångar 2008 är Akademiska Hus Sveriges andra största fastighetsbolag. Med årliga investeringar i ny- och ombyggnationer om cirka två miljarder är Akademiska Hus också landets största byggherre. Akademiska Hus är ledande på lokaler för högre utbildning och forskning och har fastigheter på 32 orter över hela landet, fördelat på sex regionbolag. Koncernkontoret ligger i Göteborg. Bolaget bildades 1993 då marknaden för statens fastigheter reformerades.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy