Skip to main content

Konkurrensverket lämnar in ytterligare ansökningar om upphandlingsskadeavgifter mot Akademiska Hus

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2014 15:43 CEST

Konkurrensverket har lämnat in ytterligare sex ansökningar om upphandlingsskadeavgifter för avtal som Akademiska Hus ingått under 2013. Samtidigt har Akademiska Hus fått prövningstillstånd av kammarrätten i Sundsvall för LOU-målet gällande upphandlingen av ombyggnaden av Skogishuset i Umeå.

Den 10 juni biföll förvaltningsrätten Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus. Ärendet gällde en upphandling av entreprenör till ny- och ombyggnationen av Skogishuset på Campus Umeå. Domen innebär att Akademiska Hus ska betala tre miljoner i upphandlingsskadeavgift. I ansökan om upphandlingsskadeavgift, som lämnades in i september 2012, menade Konkurrensverket att Akademiska Hus borde ha följt LOU.

Akademiska Hus överklagade förvaltningsrättens dom eftersom bolaget vill ha ett klargörande om huruvida det i fortsättningen ska tillämpa LOU eller inte, och har nu fått prövningstillstånd av kammarrätten. För en prejudicerande dom krävs ett avgörande i överinstans. Akademiska Hus anser inte att förvaltningsrätten gjort en korrekt bedömning av den verksamhet som bolaget bedriver i fråga om dess konkurrensutsatthet och det uppdrag bolaget har av ägaren att bedriva verksamheten på affärsmässiga villkor och generera en marknadsmässig avkastning.  

 
För mer information:
Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist Akademiska Hus
Tel: 070 - 664 24 62 
E-post: carolin.aberg@akademiskahus.se

Cecilia Nielsen, kommunikationsdirektör Akademiska Hus
Tel: 072 - 544 24 56
E-post: cecilia.nielsen@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 58,4 miljarder kronor och en omsättning på 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 22 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.