Skip to main content

Krafttag kan nu lösa studentbostadsbristen i Lund

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 14:14 CET

Som ett led i att förverkliga den nya campusplanen för Lunds universitet och minska bostadsbristen för studenter, går Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun nu samman i en gemensam satsning som ska resultera i att 1000 nya studentbostäder står klara under 2017. Mark för detta kommer att upplåtas och målet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund till 2020.

Lund har ett framgångsrikt universitet men det råder stor brist på studentbostäder. Universitetets nya campusplan, som togs fram 2012, slår fast att studentbostäder är en avgörande faktor för levande och attraktiva campusområden och för att kunna fortsätta locka studenter från Sverige och övriga världen.

Nu tar Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun ett gemensamt ansvar för att förändra bostadssituationen för stadens studenter.

– Nu tänker vi gemensamt göra vårt yttersta för att lösa studentbostadsfrågan i Lund en gång för alla, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, som drivit bostadsfrågan hårt i flera år.

I en omfattande studentbostadsutredning som presenteras idag, visar parterna den inventering som man tillsammans har gjort av Akademiska Hus markbestånd. Där definieras elva möjliga platser för nya studentbostadsprojekt varav fyra platser kommer att prioriteras för att få fram 1000 nya studentbostäder till 2017. Slutmålet är att helt bygga bort studentbostadsbristen i Lund fram till 2020.

– Eftersom Akademiska Hus har ett stort markinnehav i Lund är det viktigt för oss att bidra till att antalet studentbostäder ökar så att Lunds universitet även i fortsättningen kan locka de bästa talangerna. Vi tog därför tillsammans initiativ till den här studentbostadsutredningen som nu ska ligga till grund för att skapa en betydande mängd nya bostäder inom Lunds berömda stadscampus, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

De fyra nu aktuella platserna ligger i den norra delen av området vid Lunds Tekniska Högskola, där marken kan komma att avyttras av Akademiska Hus alternativt arrenderas ut till förmån för bostadsutveckling. Det exakta antalet studentbostäder beror på utformningen av byggnaderna. Stor vikt kommer att läggas vid att bevara och förstärka miljön för att göra den så attraktiv som möjligt.

– Lunds universitet är rankat som ett av Europas bästa universitet och vi vill inte riskera att tappa nationella eller internationella studenter på grund av att det inte finns bostäder. Den här gemensamma satsningen är därför av största betydelse för universitetet och våra studenter, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

För att skapa kostnadseffektiva boenden som ger goda studieförutsättningar, kommer Akademiska Hus, Lunds universitet och Lunds kommun under våren 2014 att välja byggherrar som är inriktade mot att långsiktigt äga och förvalta studentbostäder. Man kommer också att prioritera byggherrar som tar ett helhetsgrepp kring den sociala miljön, bygger med hög kvalitet och driver ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

– Bostadsprojekten ska ge kvalitativa bostäder åt studenterna till en rimlig hyra, stärka Campus Lund som internationellt attraktiv universitetsmiljö och ha högt ställda hållbarhetskrav, säger Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun.

En styrgrupp bestående av Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd, och Anette Henriksson, kommundirektör vid Lunds kommun, har bildats för att genomföra projektet. Detaljplaneprocessen beräknas ta 1-2 år och det första bostadsprojektet planeras att starta under 2015.

För mer information:
Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16-24 18

Jonas Andersson, pressekreterare Lunds universitet
Tel: 046-222 70 17

Anette Henriksson, kommundirektör Lunds kommun
Tel: 0722-29 24 24

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 57 miljarder och en omsättning på fem, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 26 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om Lunds universitet
Lunds universitet grundades 1666. Universitetet rankas idag som ett av världens 100 bästa och är samtidigt Sveriges mest internationella lärosäte. Här finns 47 000 studenter och 7 200 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Om Lund – idéernas stad
I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra. Lund – idéernas stad är med 114 000 invånare Sveriges tolfte största stad. Lunds universitet och forskningsbyn och innovationscentret Ideon befäster tillsammans
med de stora, multinationella företagen Lund som en internationell knutpunkt i norra Europa. Lunds skolor är bland de bästa i Sverige. Planerings- och förberedelsearbete pågår inför byggandet av den europeiska materialforskningsanläggningen ESS, European Spallation Source, i Lund. Lunds kommun är den största arbetsgivaren med ca 9 000 medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera