Skip to main content

Pressinbjudan: Studentpresentation om hur utbyggnaden av Umeå Universitetsstad kan utformas

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 09:00 CEST

Fredagen den 13 maj klockan 13.30 - 16.30 presenterar studenterna på den ett-åriga kursen Industrial Design Intensive på Designhögskolan vid Umeå universitet sitt senast genomförda projekt. Projektet är utfört i samarbete med Akademiska Hus under fem veckor i april-maj 2016. Målsättningen är att utforska hur utbyggnaden av Umeå Universitetsstad kan utformas till en mer levande och hållbar stadsdel.

De 20 studenterna som under läsåret tagit denna ett-åriga kurs kommer från hela världen (Frankrike, Brasilien, Sydkorea, USA, Indien, Grekland, Polen, Storbritannien, Kanada, Turkiet och Sverige) och har en mycket varierande bakgrund inom bland annat olika design- och ingenjörsområden, kognitionsvetenskap, humanistiska områden samt ekonomi och business management, alla med siktet inställt på att förkovra sig inom industridesign.

Målsättning för studenterna har varit att utforska hur utbyggnaden av Umeå Universitetsstad ska kunna utformas till att bli en mer levande och hållbar stadsdel för de som här kommer att bo, vistas, studera och jobba (How can Umeå University City become a vibrant and sustainable city district?).

- För oss har det varit en fantastisk möjlighet att få ta del av studenternas kreativa och internationella perspektiv. Under de kommande tio åren kommer Universitetsstaden att växa ordentligt då 6 miljarder kommer att investeras i allt från bostäder till nya hus för utbildning och forskning. I den levande Universitetsstad som nu växer fram kommer designen av attraktiva tjänster vara viktigt. Studenternas idéer är verkligen värdefull input för vårt fortsatta arbete med att utveckla campus Umeå och Universitetsstaden, säger David Carlsson, regiondirektör för Akademiska Hus region Norr.

Studenterna har varit indelade i fem team och de har jobbat i nära samarbete med olika intressenter och användare med intervjuer, användarstudier och samskapande processer i form av olika workshops mm.

Varje grupp kommer att presentera sin process samt det slutresultat de utformat under projektets gång i form av ett koncept på en tjänst. Resultatet redovisas i form av en visuell presentation, en kort video och en tryckt matris över hur tjänsten är tänkt att fungera.

Olika tjänster som studenterna utformat är bland annat en tjänst för att öka medvetenhet, tillgänglighet och interaktion med universitetsnära naturligt förekommande grönområden, en tjänst för att synliggöra olika folksamlingar i området, en tjänst för att underlätta människor med samma intressen att mötas, en tjänst för att i högre grad tillgängliggöra och öka nyttjandegraden av lokaler på universitetsområdet med mera.


För mer information:
Catharina Henje, kursansvarig för Industrial Design Intensive, Designhögskolan
Tel: 070-308 9266
E-post: catharina.henje@umu.se

David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region Norr 
Tel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 67,3 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 18 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.