Skip to main content

SLU och Akademiska Hus ingår intentionsavtal om energieffektivisering

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 09:33 CET

Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet har formulerat en gemensam målbild för att tillsammans göra de tre campusområdena i Uppsala, Alnarp och Umeå än mer hållbara. Intentionsavtalet innebär att parterna ska samarbeta för att minska mängden levererad energi, motsvarande 25 procent under tio år.

Nyligen undertecknades intentionsavtalet som innebär en gemensam satsning på energieffektivisering mellan hyresgästen SLU och fastighetsägaren Akademiska Hus. Bägge parter har sedan tidigare egna högt satta hållbarhetsmål, men den nya överenskommelsen innebär en gemensam målbild och ett gemensamt arbetssätt.

– Att arbeta tillsammans med SLU ger förutsättningar för att nå längre. Ett delat ansvar där båda parter aktivt bidrar är viktigt för att få ett minskat energibehov, men intentionsavtalet ger även förutsättningar för att prioritera i effektiviseringsåtgärderna och synliggöra det goda arbetet som görs, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

Det gemensamma arbetssättet innebär en konkret plan för ansvarsfördelningen där Akademiska Hus tar huvudansvaret för initiativ rörande byggnader och teknik, medan SLU tar huvudansvaret för initiativ som är relaterade till beteendeförändringar hos dem som vistas i fastigheterna. Parterna ska också arbeta enligt en gemensam process för att identifiera, prioritera, genomföra och följa upp energiåtgärder.

– Vi får med det här avtalet möjlighet att stötta varandra där vi kan påverka mest. Akademiska Hus har bäst förutsättningar att påverka fastigheternas energiförbrukning och där kan vi stärka upp genom att arbeta med attityden vi som användare har av husen, säger Johanna Sennmark, miljöchef SLU.

Avtalet trädde i kraft i samband med tecknandet.


För mer information:
Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus
Tel: 072-588 24 21
E-post: mia.edofsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070–616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 66,6 miljarder kronor och en årsomsättning på 5,7 miljarder kronor. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 17,5 miljarder kronor. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Om SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3 000 medarbetare, 5 000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. Läs mer på slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy