Skip to main content

Storsatsning på mötesplatser i V-huset på Lunds Tekniska Högskola

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:29 CET

Nu investeras cirka 300 miljoner kronor i en ombyggnation av V-huset på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Resultatet blir större ytor för spontana och planerade möten samt mer än dubbelt så många studieplatser – allt för att motsvara kraven på en modern kunskapsmiljö. Bakom investeringen står Akademiska Hus i samarbete med kunden LTH.

LTH arbetar mycket med att utveckla pedagogiken, vilket ställer nya krav på lokalerna. I kombination med LTH:s popularitet bland svenska och internationella studenter gör det att LTH har beslutat att genomföra denna långsiktiga satsning. V-huset, som ritades av Klas Anselm och byggdes på 1960-talet, studerar i dag cirka 1000 personer på utbildningar som väg- och vattenbyggnad, brandteknik och riskhantering. Det är långt många fler än när huset byggdes, vilket på senare år har inneburit att allt större klimattekniska krav ställs på byggnaden. Det är dessa krav och ett förändrat studiebeteende som ligger till grund för den verksamhetsanpassning som Akademiska Hus och LTH ska genomföra i två etapper mellan 2013 och 2016.

− Trots att utbildningens ekonomi är pressad har vi ändå prioriterat ett avtal med en ombyggnation av V-huset för att få en studiemiljö som matchar en utbildning i toppklass, säger Anders Axelsson, rektor vid LTH.

Investeringen på cirka 300 miljoner kronor kommer att ge utökade ytor för spontana möten och dubblera antalet studieplatser. Dessa ytor placeras i stora delar av V-huset, men koncentreras kring byggnadens atriumgård, det vill säga i byggnadens förbindelsegångar och i de två större av V-husets huskroppar. 

Dagens sex grupprum moderniseras och växer till 19 stycken, där fyra rum blir komplett utrustade med datorer och övriga förses med en större bildskärm som studenterna kan koppla upp sina egna datorer till. Samtidigt ska kontorsutrymmen på plan ett förvandlas till ett nytt och större studentkafé i anslutning till husets foajé.

− Det är viktigt för oss att erbjuda effektiva lokaler som knyter ihop de olika delarna av huset och som skapar bättre möjligheter för studenter och forskare att mötas. Vi moderniserar också husets installationer och förbättrar inomhusklimatet, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus Region Syd.

Både Akademiska Hus och Lunds universitet ställer höga klimat- och miljökrav. Ett övergripande mål för ombyggnaden är därför att miljöklassa V-huset enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Byggstart beräknas ske sommaren 2013.


För mer information:
Tomas Ringdahl, regiondirektör Akademiska Hus Region Syd
Tel: 0705-68 96 46
E-post: tomas.ringdahl@akademiskahus.se

Anders Axelsson, rektor Lunds Tekniska Högskola
Tel: 046-222 34 23
E-post: anders.axelsson@rektor.lth.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Miljöer för högre utbildning, forskning och innovation. Det är vad vi håller på med. Genom att fokusera på den akademiska världen har vi samlat erfarenheter som blir till stor nytta för våra kunder över hela landet när vi tillsammans bygger Kunskapssverige. Ett fastighetsvärde på drygt 54 miljarder och en omsättning på fem gör oss till ett av landets största fastighetsbolag. Efterfrågan på kunskapsmiljöer ökar stadigt, och med en projektportfölj på 26 miljarder går vi en minst sagt spännande framtid till mötes. Läs gärna mer på akademiskahus.se

Om LTH
Lunds Tekniska Högskola är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns alla klassiska civilingenjörsprogram liksom nyare och unika utbildningar. Det finns även flera högskoleingenjörsprogram samt arkitekt- och industridesignprogram. Förutom i Lund har LTH även verksamhet i Helsingborg. Där finns högskoleingenjörsutbildningarna och förberedande tekniska utbildningar. LTH bildades 1961 och är sedan flera år den tekniska fakulteten på Lunds universitet. Läs mer på www.lth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy