Skip to main content

Tomträttsöverlåtelse bäddar för byggstart av studentbostäder på KTH Campus

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 09:17 CEST

Akademiska Hus har beslutat att avstå tomträtter till förmån för ByggVesta och Einar Mattsson. Därmed kan dessa bolag, som en del i initiativet Sthlm6000+, redan under hösten sätta spaden i marken för byggandet av cirka 400 studentbostäder på KTH Campus. Bostäderna blir ett komplement till de studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga på campus.

För att locka studenter till universitetshuvudstaden Stockholm är det viktigt att det byggs fler studentbostäder. KTH, med en stor andel utländska studenter, har länge önskat att campus kompletteras med studentbostäder. Bostäder är också ett led i utvecklingen mot ett mer levande universitetsområde med liv och rörelse under hela dygnet.

Akademiska Hus, vars vision är ledande kunskapsmiljöer, har tillsammans med byggherrarna ByggVesta och Einar Mattsson utarbetat detaljplaner för studentbostäder på KTH Campus. Akademiska Hus har nu valt att avstå tomträtter på KTH Campus till Statens Fastighetsverk (SFV) mot att SFV upplåter dessa åt ByggVesta och Einar Mattsson för byggande av studentbostäder. Bostäderna blir ett komplement till de cirka 400 studentbostäder som Akademiska Hus själv planerar att bygga och äga vid Teknikringen på KTH Campus.

– Studentbostadsbristen är ett stort problem för universitetshuvudstaden Stockholms utveckling. Vi jobbar hårt för fler studentbostäder och det är därför väldigt tillfredsställande när vi nu kommit så långt att det är dags för ByggVesta och Einar Mattsson att sätta spaden i marken, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

ByggVesta avser att uppföra två studentbostadshus om drygt 100 lägenheter med nya gemensamma uterum. För att bidra till att KTH Campus blir en levande, variationsrik campusmiljö har byggnaderna lokaler för verksamheter i bottenplan. Projektet består av både traditionella studentbostäder, 1 rum och kök om 25 m2, och så kallade kompiskontrakt på cirka 40 kvadratmeter samt ett antal forskarlägenheter. Kompiskontrakten är en form av ”dubbletter”, en boendeform där en bostad delas av två personer.

Einar Mattsson planerar att uppföra tre nya studentbostadshus med 270 lägenheter. Byggnaderna har utrymme för skol- respektive centrumverksamhet i delar av bottenplan. Ambitionen är att skapa byggnader med hög arkitektonisk kvalitet som kompletterar KTH Campus arkitektur. Einar Mattsson har i projektet ett forskningssamarbete med KTH, kallat ”Live-in Lab”. Målet är att förkorta ledtider mellan forskningsresultat och implementering, det vill säga öka innovationstakten inom byggsektorn och bidra till minskad resursanvändning i befintliga och framtida bostäder.

– Vi ser verkligen fram emot att ta oss an projektet på KTH Campus. Byggnaderna kommer att utformas enligt vårt unika koncept för studentboenden. Detta innebär i korthet att vi kommer skapa en miljö tillsammans med de boende där vi jobbar med hållbarhet i alla dimensioner. Det handlar om omsorg om både människa och miljö. Vi vill skapa mervärden för de boende i form av prisvärda lägenheter, trygghet och möjlighet till samvaro. Vi vill också minska vårt miljömässiga fotavtryck genom energismarta lösningar, hållbara byggmaterial, avfallssortering samt stora cykelutrymmen. Vi har lång erfarenhet av akademin och dess behov av kunskapsfrämjande miljöer – vi ser fram emot att kunna bidra med detta även på KTH Campus, säger Marit Appelgren, vd för ByggVesta Fastighetsförvaltning AB.

– Vi har byggt bostäder i Stockholm i 80 år och planerar att uppföra cirka 4000 nya bostäder till 2024, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Uppförandet av studentbostäder där det finns ett behov av just studentbostäder stärker Stockholms attraktivitet. Och det som är bra för staden är bra för oss, säger Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

Studentbostadsprojekten på KTH Campus är en del i initiativet Sthlm6000+, ett stadsutvecklingsprojekt som lyckats ena regionens offentliga och privata aktörer för att ta fram fler studentbostäder i Stockholm. Tillsammans har kommuner, landsting, byggföretag, lärosäten och studentorganisationer skrivit under på att det senast 2017 ska finnas minst 6 000 nya inflyttningsklara studentbostäder och kötiden kan därmed kortas till under en termin.

För mer information:
Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus region Stockholm 
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 63,8 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 20 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy