Skip to main content

Värmepumpar på KTH Campus sparar energi motsvarande uppvärmning av 1000 villor

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 09:13 CEST

I veckan går byggstarten för Akademiska Hus stora energibesparingsprojekt på KTH Campus. 33 miljoner kronor investeras i en värmepumpsanläggning som ska producera värme och kyla. Behovet av köpt energi kan därmed minskas med 25 procent jämfört med den nuvarande inköpta energivolymen.

- Genom ett gott samarbete med KTH där vi utnyttjar överskottsvärme från datacentret PDC kan vi energieffektivisera rejält och minska mängden köpt energi. Det här är en viktig del i att utveckla framtidens hållbara campus, säger Johan Tjernström, energistrateg på Akademiska Hus region Stockholm.

Bakgrunden till projektet är en energiutredning från 2011 som visade på stora möjligheter till energibesparingar och kostnadsminskningar inom KTH Campus. Genom att installera värmepumpar och knyta ihop kylnätet inom campusområdet kommer Akademiska Hus från och med oktober att kunna producera värme och kyla till en lägre kostnad jämfört med fortsatt inköp av fjärrvärme och fjärrkyla. Satsningen innebär också att behovet av köpt energi kan minskas med ungefär 25 procent av nuvarande inköpt energivolym, vilket motsvarar upp till 23 700 MWh eller uppvärmningen av 1000 villor.

Under en stor del av året har KTH Campus behov av både värme och kyla samtidigt. Genom att internt flytta spillvärme i kylkretsar till områden som har ett värmebehov uppnås en dubbel vinst eftersom inköpt värme och kyla kan reduceras. För att kunna lyfta de stora energimängderna i form av lågtempererad spillvärme i kylkretsar till nyttig värme för värme- och varmvattenproduktion, krävs hjälp av värmepumpar och därmed tillskott av el för att driva dem. Miljövänlig småskalig elproduktion, i form av en solcellsdriven laddstation, har därför uppförts och fler solcellsinstallationer är under utredning.

Genom att Akademiska Hus använder ursprungsmärkt, koldioxidfri el till drift av värmepumparna minskar de totala utsläppen av koldioxid för värmeförsörjningen av KTH Campus med 840 ton per år, vilket motsvarar en minskning med 40 procent.

Anläggningen är planerad att tas i drift i oktober 2014.


För mer information:

Namn: Johan Tjernström, energistrateg Akademiska Hus region Stockholm
Tel: 072-525 75 09
E-post: johan.tjernstrom@akademiskahus.se

Ulrika Håård, vik. pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 070-553 79 32
E-post: ulrika.haard@akademiskahus.se

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 58,4 miljarder kronor och en omsättning på 5,6 miljarder. För att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 22 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.