Pymlmkyrdun6pxir8vj0

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Vd5rnyyr0vuzrljgrr96

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

Oli51mzuwixxcgvrfb0b

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Oapxxuamefy2uv9rzr2v

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Mfdhwg9whjrgctl8yrf2

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Gvbpn1wurrqhypixkdsz

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nyheter   •   Dec 11, 2015 11:02 CET

Rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, ger egenmakt och livsglädje. Forskningen om äldres rörelser handlar såväl om träning och mobilitet som tillgänglighet. Numrets tema breddar och fördjupar kring det som har kallats världens bästa medicin.

Media no image

Tillit och relationer nyckeln till kvalitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:00 CET

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

– Det som skapar värde för insatsen hemtjänst är kontinuitet, att mottagaren av omsorgen ska känna personen som kommer och veta vem det är. Då kan man bygga en relation och behöver inte ge nya instruktioner ideligen. Att det finns tillräckligt med tid liksom personalens kompetens och arbetsmetoder är också viktiga faktorer för kvaliteten, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

– Bra hemtjänst kräver tillit. När den äldre och personalen får tid att lära känna varandra kan de bygga upp en god relation. Det ger trygghet och välbefinnande för båda parter, säger Clara Lindblom, (V) styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Hemtjänst har utvecklats från att vara mest inriktad på hjälp i hushållet till att vara en kvalificerad tjänst som förutsätter både medicinsk- och omsorgskompetens hos personalen.

Under en längre period har tanken om New Public Management varit rådande med fokus på planering, styrning, uppföljning och kontroll.

– Det har funnits ett effektivitetsperspektiv där strävan efter effektivitet blivit så stor att omsorgskvaliteten ibland blivit lidande, säger Chatrin Engbo.

Kunskapsöversikten har ett beställarperspektiv och upphovet till den är ett uppdrag från Stockholms stad tidigare i år, där staden önskade få ett underlag för hur kvaliteten inom hemtjänsten kan utvecklas. Översikten utgår från forskning och utredningar från stat och myndigheter, FoU-rapporter och intervjuer.

Stort antal aktörer
En utmaning för Stockholmsområdet är att det, efter att lagen om valfrihet infördes, nu finns så många utförare inom hemtjänst. I vissa stadsdelar finns uppemot 100 utförare att välja mellan. Rapporten visar att det är svårt för såväl biståndshandläggaren som omsorgsmottagaren att få överblick över det stora antalet utförare.

Fakta
I Sverige var det cirka 163 500 personer 65 år och äldre (8,8 % av alla 65+) som bodde i ordinärt boende den 1 oktober 2012 och som var beviljade hemtjänst. Nedsatt funktionsförmåga är den enskilt viktigaste faktorn för behov av hemtjänst.

Länk till rapporten ”Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten − en kunskapsöversikt” (pdf): http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2015/2015_tillitochrelationer_webb.pdf

Om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv. Stockholms läns landsting och Stockholms stad är stiftelsens huvudmän. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

Kontakt: Siri Jonsson Montin, pressekreterare för Clara Lindblom (V), Stockholms stads äldrerotel, 08-508 29 102 eller 076-12 29 102, siri.jonsson@stockholm.se

Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 08-690 58 09, chatrin.engbo@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Seminarium om resultat från SNAC-K studien – en beskrivning av hälsa hos personer över 60 år från olika perspektiv

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 15:15 CEST

Välkommen till informationsmöte onsdagen den 14 oktober.

År 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt i syfte att kartlägga och utvärdera äldrevården i Sverige. Fyra longitudinella individbaserade datainsamlingar kring åldrandet och äldreomsorgssystemet i sin helhet påbörjades. Projektet gavs namnet "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC).

SNAC-K utgör en av fyra delstudier som ingår i SNAC. Målet för SNAC-K är att öka kunskapen om åldrandeprocessen och utveckla förebyggande åtgärder för att förbättra vården och omsorgen av äldre. Äldreforskningens hus (Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center) driver SNAC-K och sedan 2001 har 4500 deltagare över 60 år från Kungsholmen och Essingeöarna kontinuerligt undersökts och svarat på frågor om sin hälsa.

På informationsmötet berättar ansvariga och forskare om resultat från SNAC-K studien för projektets deltagare och personal i äldreomsorg och sjukvård.

Plats: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5 (S:t Eriksplan)
Datum: 14 oktober 2015
Tid: 13.00–15.00 eller 16.00–18.00 (OBS! Samma program upprepas vid dessa två tillfällen)

Program 14 oktober

Moderator: Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum


SNAC-Kungsholmen en del av en nationell studie
Mårten Lagergren, docent, projektledare för SNAC

Man lever längre och friskare idag än för 20 år sedan
Laura Fratiglioni, professor, projektledare för SNAC–K befolkningsstudien

Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar
Anna-Karin Welmer, sjukgymnast, docent och vice projektledare

Demens och läkemedel
Johan Fastbom, leg läkare, professor

Hjärnans åldrande
Lars Bäckman, psykolog, professor

Anmälan och kontakt
Anmäl ditt deltagande till Linda Larsson, linda.larsson@aldrecentrum.se, 08-690 68 52, senast den 12 oktober.

För mer information, kontakta Linda Larsson, kommunikatör, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, e-post: linda.larsson@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 68 52.

Fakta om SNAC-K
SNAC-Kungsholmen (SNAC-K) är ett av fyra projekt i Sverige som deltar i den nationella studien SNAC. Studien består av en befolknings- och en vårdsystemdel. SNAC-K bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging Research Center (ARC) – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg, läs mer på www.aldrecentrum.se

Välkommen till informationsmöte den 14 oktober om resultat från SNAC-K studien. 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt om äldrevården i Sverige, "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC). SNAC-K utgör en av fyra delstudier. Sedan 2001 har 4500 deltagare över 60 år från Kungsholmen och Essingeöarna kontinuerligt undersökts och svarat på frågor om sin hälsa.

Läs vidare »
Bgpqzp46fxuf5h08w8ft

Nytt nummer av Äldre i Centrum – Tema: civilsamhällets roll för åldrande och omsorg

Nyheter   •   Okt 01, 2015 14:09 CEST

Temasidorna i detta nummer handlar om de ideella och frivilliga insatser som ryms i begreppet civilsamhället, verksamheter som befinner sig i skärningspunkten mellan offentligt och privat – och som är en viktig faktor för en fungerande välfärd. Här presenteras aktuell forskning kring äldre som både mottagare och aktiva givare.

Axwgujgiz2pyde0m4zqq

Ny bok om reflektion utvecklar personal och kvalitet i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 15:44 CEST

Att arbeta med människor innebär att möta många olika situationer. Genom att få reflektera tillsammans i arbetsgrupper utvecklas medarbetare i sina roller och i sin profession. Nu ger Stiftelsen Äldrecentrum och författarna Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman ut boken Reflektion som arbetsutveckling.

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Information, kommunikation, media, events
  • teresa.brandell@aldrecentrum.se
  • 08-690 68 52

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

  • Äldrecentrum
  • Gävlegatan 16
  • 113 30 Stockholm
  • Vår hemsida