Gvbpn1wurrqhypixkdsz

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nyheter   •   Dec 11, 2015 11:02 CET

Rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, ger egenmakt och livsglädje. Forskningen om äldres rörelser handlar såväl om träning och mobilitet som tillgänglighet. Numrets tema breddar och fördjupar kring det som har kallats världens bästa medicin.

Media-no-image

Tillit och relationer nyckeln till kvalitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:00 CET

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

– Det som skapar värde för insatsen hemtjänst är kontinuitet, att mottagaren av omsorgen ska känna personen som kommer och veta vem det är. Då kan man bygga en relation och behöver inte ge nya instruktioner ideligen. Att det finns tillräckligt med tid liksom personalens kompetens och arbetsmetoder är också viktiga faktorer för kvaliteten, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

– Bra hemtjänst kräver tillit. När den äldre och personalen får tid att lära känna varandra kan de bygga upp en god relation. Det ger trygghet och välbefinnande för båda parter, säger Clara Lindblom, (V) styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Hemtjänst har utvecklats från att vara mest inriktad på hjälp i hushållet till att vara en kvalificerad tjänst som förutsätter både medicinsk- och omsorgskompetens hos personalen.

Under en längre period har tanken om New Public Management varit rådande med fokus på planering, styrning, uppföljning och kontroll.

– Det har funnits ett effektivitetsperspektiv där strävan efter effektivitet blivit så stor att omsorgskvaliteten ibland blivit lidande, säger Chatrin Engbo.

Kunskapsöversikten har ett beställarperspektiv och upphovet till den är ett uppdrag från Stockholms stad tidigare i år, där staden önskade få ett underlag för hur kvaliteten inom hemtjänsten kan utvecklas. Översikten utgår från forskning och utredningar från stat och myndigheter, FoU-rapporter och intervjuer.

Stort antal aktörer
En utmaning för Stockholmsområdet är att det, efter att lagen om valfrihet infördes, nu finns så många utförare inom hemtjänst. I vissa stadsdelar finns uppemot 100 utförare att välja mellan. Rapporten visar att det är svårt för såväl biståndshandläggaren som omsorgsmottagaren att få överblick över det stora antalet utförare.

Fakta
I Sverige var det cirka 163 500 personer 65 år och äldre (8,8 % av alla 65+) som bodde i ordinärt boende den 1 oktober 2012 och som var beviljade hemtjänst. Nedsatt funktionsförmåga är den enskilt viktigaste faktorn för behov av hemtjänst.

Länk till rapporten ”Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten − en kunskapsöversikt” (pdf): http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2015/2015_tillitochrelationer_webb.pdf

Om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv. Stockholms läns landsting och Stockholms stad är stiftelsens huvudmän. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

Kontakt: Siri Jonsson Montin, pressekreterare för Clara Lindblom (V), Stockholms stads äldrerotel, 08-508 29 102 eller 076-12 29 102, siri.jonsson@stockholm.se

Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 08-690 58 09, chatrin.engbo@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Seminarium om resultat från SNAC-K studien – en beskrivning av hälsa hos personer över 60 år från olika perspektiv

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 15:15 CEST

Välkommen till informationsmöte onsdagen den 14 oktober.

År 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt i syfte att kartlägga och utvärdera äldrevården i Sverige. Fyra longitudinella individbaserade datainsamlingar kring åldrandet och äldreomsorgssystemet i sin helhet påbörjades. Projektet gavs namnet "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC).

SNAC-K utgör en av fyra delstudier som ingår i SNAC. Målet för SNAC-K är att öka kunskapen om åldrandeprocessen och utveckla förebyggande åtgärder för att förbättra vården och omsorgen av äldre. Äldreforskningens hus (Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center) driver SNAC-K och sedan 2001 har 4500 deltagare över 60 år från Kungsholmen och Essingeöarna kontinuerligt undersökts och svarat på frågor om sin hälsa.

På informationsmötet berättar ansvariga och forskare om resultat från SNAC-K studien för projektets deltagare och personal i äldreomsorg och sjukvård.

Plats: Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5 (S:t Eriksplan)
Datum: 14 oktober 2015
Tid: 13.00–15.00 eller 16.00–18.00 (OBS! Samma program upprepas vid dessa två tillfällen)

Program 14 oktober

Moderator: Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum


SNAC-Kungsholmen en del av en nationell studie
Mårten Lagergren, docent, projektledare för SNAC

Man lever längre och friskare idag än för 20 år sedan
Laura Fratiglioni, professor, projektledare för SNAC–K befolkningsstudien

Fysisk funktionsförmåga på äldre dagar
Anna-Karin Welmer, sjukgymnast, docent och vice projektledare

Demens och läkemedel
Johan Fastbom, leg läkare, professor

Hjärnans åldrande
Lars Bäckman, psykolog, professor

Anmälan och kontakt
Anmäl ditt deltagande till Linda Larsson, linda.larsson@aldrecentrum.se, 08-690 68 52, senast den 12 oktober.

För mer information, kontakta Linda Larsson, kommunikatör, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, e-post: linda.larsson@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 68 52.

Fakta om SNAC-K
SNAC-Kungsholmen (SNAC-K) är ett av fyra projekt i Sverige som deltar i den nationella studien SNAC. Studien består av en befolknings- och en vårdsystemdel. SNAC-K bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging Research Center (ARC) – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg, läs mer på www.aldrecentrum.se

Välkommen till informationsmöte den 14 oktober om resultat från SNAC-K studien. 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt om äldrevården i Sverige, "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC). SNAC-K utgör en av fyra delstudier. Sedan 2001 har 4500 deltagare över 60 år från Kungsholmen och Essingeöarna kontinuerligt undersökts och svarat på frågor om sin hälsa.

Läs vidare »
Bgpqzp46fxuf5h08w8ft

Nytt nummer av Äldre i Centrum – Tema: civilsamhällets roll för åldrande och omsorg

Nyheter   •   Okt 01, 2015 14:09 CEST

Temasidorna i detta nummer handlar om de ideella och frivilliga insatser som ryms i begreppet civilsamhället, verksamheter som befinner sig i skärningspunkten mellan offentligt och privat – och som är en viktig faktor för en fungerande välfärd. Här presenteras aktuell forskning kring äldre som både mottagare och aktiva givare.

Axwgujgiz2pyde0m4zqq

Ny bok om reflektion utvecklar personal och kvalitet i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 15:44 CEST

Att arbeta med människor innebär att möta många olika situationer. Genom att få reflektera tillsammans i arbetsgrupper utvecklas medarbetare i sina roller och i sin profession. Nu ger Stiftelsen Äldrecentrum och författarna Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman ut boken Reflektion som arbetsutveckling.

Media-no-image
Oddtyvwsc8wgtah3hyfx

Pressinbjudan: Konferens om demens och demensvård inför 2020-talet

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2015 07:42 CEST

Vad händer med demensutvecklingen i Sverige och globalt? Vilken beredskap behöver kommunerna inför 2020-talets demensvård? Den 20 maj presenterar det nationella forskningsprojektet SNAC resultat med fokus på demensområdet.

SNAC är en svensk studie om åldrande, vård och omsorg som initierats av Socialdepartementet.

Under en heldag presenteras aktuella frågeställningar mot bakgrund av 2020-talets äldrepolitiska situation.


Medverkande

Gunnar Wetterberg, historiker och författare, föreläser om demens som 2020-talets folksjukdom.

Laura Fratiglioni, professor Aging Research Center, ger en bakgrund till vad som händer med demensutvecklingen såväl i Sverige som globalt.

Mårten Lagergren, docent, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, berättar om SNAC-studiens pågående arbete.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, föreläser om demenssjukdomen som individens problem och samhällets ansvar.

Johnny Kvarnhammar, ordförande för vård- och omsorgsnämnden, Osby kommun, berättar om demens som den stora utmaningen för kommunerna och vilken beredskap kommunerna behöver.

Under dagen presenteras också forskning från SNAC-studien om bland annat demenssjukdomarnas samhällskostnader, demens och läkemedel samt geroteknik – IKT-stöd vid demenssjukdom.

För mer information om programpunkterna se följande länk: http://www.aldrecentrum.se/Kalender/Demens-och-demensvard-infor-2020-talet-/

Datum och tid
Den 20 maj 2015, klockan 08:30 – 16.15. (Konferensen inleds med registrering klockan 8.30, konferensen öppnas klockan 09.00.)

Plats
Grillska huset, Stortorget 3-5, Stockholm.

Anmälan
Anmäl ditt deltagande som journalist till Linda Larsson, linda.larsson@aldrecentrum.se, tfn 08-690 68 52 senast den 19 maj.

Kontakt
För mer information om konferensen kontakta 
Mårten Lagergren, forskningsledare Stockholms läns Äldrecentrum och nationell samordnare för SNAC-studien, marten.lagergren@aldrecentrum.se, tfn 08-690 58 12 eller 
Chatrin Engbo, direktör, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, chatrin.engbo@aldrecentrum.se, tfn 08-690 58 09.

Fakta om SNAC-studien
SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care. Det är en långsiktig nationell forskningsstudie om åldrande, vårdbehov och omsorg för de äldre.

Studien stöds ekonomiskt av Socialdepartementet samt kommunerna, landstingen och universiteten i de fyra SNAC-områdena: De fem kommunerna i Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad), Karlskrona kommun i Blekinge, stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt Nordanstigs kommun i Hälsingland.

För mer information se www.snac.org

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Vad händer med demensutvecklingen i Sverige och globalt? Vilken beredskap behöver kommunerna inför 2020-talets demensvård? Den 20 maj presenterar det nationella forskningsprojektet SNAC, Swedish National Study on Aging and Care, resultat med fokus på demensområdet. Konferensen äger rum i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image
Rte8h6ynvixl3fq4g1kc

Två nya rapporter om erfarenheter från lyckat projekt för våldsutsatta äldre

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 07:52 CEST

”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att se och hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i rapporterna Att arbeta med våld i nära relationer och Tillsammans är vi starka.

Målen för projektet FREDA var att stärka stödet till äldre och personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation. Projektet drevs mellan åren 2010 till 2013.

Våld är inte bara fysiskt våld utan kan också vara övergrepp, vanvård, försummelse, olika former av kränkningar eller att tvingas ge bort eller bli fråntagen sin ekonomi.

Socialstyrelsernas nya föreskrifter om våld i nära relationer (SOFS 2014:4) sätter nya krav på kommuner och hälso- och sjukvård att utveckla arbetet för våldsoffer.

– Region Gotland är en föregångare i arbetet mot våld i nära relationer. Att ta del av deras erfarenheter kan inspirera kommuner och hälso- och sjukvård som ska börja arbeta med området, säger Ingrid Hjalmarson, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

I projektet fick all baspersonal utbildning och en stödstruktur byggdes upp. Särskilda nyckelpersoner utbildades för att ge kollegor stöd. En speciell grupp tillsattes med chefer och experter för att ge stöd och vägledning i komplicerade ärenden. Stödstrukturen finns nu i den ordinarie verksamheten.

– Stödstrukturen är kärnan i projektet. En annan framgångsfaktor är att Region Gotland utgick från baspersonalen och gav dem utbildning och att projektet hade ett starkt stöd i hela socialförvaltningen. Personalens erfarenheter var att de nu upptäcker fler våldsutsatta personer men det finns ännu inte någon statistik över antalet personer som får hjälp. Det finns heller ingen kunskap om hur de som fått hjälp har upplevt den, säger Ingrid Hjalmarson.

Samtalsgrupp
För att stödja äldre (65+) våldsutsatta kvinnor startade Region Gotland en samtalsgrupp. Målet var att deltagarna skulle få mer kunskap om våld och därmed få möjlighet att sätta in våldet i ett sammanhang, byta erfarenheter och se möjligheter till att förändra sin livssituation. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har utvärderat deltagarnas och samtalsledarnas erfarenheter samt beskrivit den metod som använts i rapporten Tillsammans är vi starka

– Rapporten visar att äldre våldsutsatta kvinnor också har behov att träffa andra med liknande erfarenheter och prata om sin situation, säger Eva Norman utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

– Att ge stöd till våldsutsatta äldre och personer med funktionsnedsättning är komplext då både de akuta insatserna och det långsiktiga stödet måste skräddarsys utifrån den enskildes behov, situation och förmåga. Det förutsätter god samverkan mellan olika professioner. Det har varit mycket givande att få leda och driva projekt FREDA tillsammans med kompetenta medarbetare från socialförvaltningens olika verksamheter, säger Lisa Lindell, utvecklingsledare, socialförvaltningen, Region Gotland.

Länk till rapporten om projektet: Att arbeta med våld i nära relationer (2015:1) http://www.aldrecentrum.se/Publicerat1/Sok-rapporter/Demensrapporetn-2012-test/Att-arbeta-med-vald-i-nara-relationer/

Länk till rapporten om samtalsgruppen: Tillsammans är vi starka (2015:2)

http://www.aldrecentrum.se/Publicerat1/Sok-rapporter/Demensrapporetn-2012-test/Tillsammans-ar-vi-starka/

Läs mer om arbetet för våldsutsatta inom socialförvaltningen, Region Gotland: http://www.gotland.se/51343

Läs mer om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, www.aldrecentrum.se.

Kontakt

Ingrid Hjalmarson, utredare, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum,
08-690 58 13, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

Eva Norman, utredare, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, 08-690 58 03, eva.norman@aldrecentrum.se

Lisa Lindell, utvecklingsledare, socialförvaltningen, Region Gotland, 0498-26 34 60, lisa.lindell@gotland.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i två rapporter.

Läs vidare »
Media-no-image

Pengar att utveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2015 09:30 CEST

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

Språkombudsutbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms Universitet och Södertörns högskola och har genomförts av Äldrecentrum och inom ramen för olika projekt sedan 2008. Språkombuden är anställda inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar som ger stöd och handledning i språkutveckling för kollegor på arbetsplatserna. De medverkar också till att utveckla kommunikationen på hela arbetsplatsen.

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Demens ABC riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg. För att göra den mer tillgänglig för dem som behöver språkligt stöd ska ett stödmaterial utvecklas.

– Den här satsningen känns helt rätt i tiden. Vård- och omsorgscollege ser det som en angelägen fråga och vi ser fram emot ett nära samarbete med både Äldrecentrum och Demenscentrum, säger Zenita Cider, VD för föreningen Vård- och omsorgscollege.

– Äldrecentrum ser fram emot att vidareutveckla språkombudsutbildningen så att den når fler. Vi ser att kommunikationen är en väldigt viktig del i omsorgen om de äldre, säger Bengt Larsson, utvecklingschef vid stiftelsen Äldrecentrum.

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning och består av Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Pacta, Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv. Stockholms läns landsting och Stockholms stad är stiftelsens huvudmän.

Kontaktpersoner
För mer information ta kontakt med:
Äldrecentrum - Projektledare Kerstin Sjösvärd kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se tel: 08-690 58 82
Vård- och omsorgscollege - VD Zenita Cider zenita.cider@vo-college.se tel: 08-452 7624

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Statlig satsning på mest sjuka äldre utvärderad

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2015 14:36 CET

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Regeringen gav 2010 Socialstyrelsen uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter i landet som tilldelats statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Det vill säga människor som har omfattande vårdinsatser från flera verksamheter både inom kommun och landsting. Stimulansmedlen som delades ut till försöksverksamheterna omfattade totalt 210 miljoner kronor under tre år. I utvärderingsuppdraget ingick också att studera tio samverkansnätverk inom vården av de äldre.

Socialstyrelsen gav uppdraget till Aging Research Center (ARC) tillsammans med Stockholms läns Äldrecentrum.

Rapporten visar att det finns stora utmaningar men att verksamheterna tagit steg på vägen.

– Projekten visar på värdet av samverkan mellan aktörer. Medarbetare har fått en ökad kunskap om och förståelse för varandras roller och kompetens. Men vi blir både hoppfulla och pessimistiska. Hoppfulla därför att det finns så mycket engagerad personal som visar att det går att åstadkomma förändringar. Pessimistiska för att det är så lite intresse att lära av och utveckla det som prövats. Knappt hälften av försöksverksamheterna lever vidare helt eller delvis, säger Chatrin Engbo, direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Målet med utvärderingen var att hitta generella faktorer och goda exempel som kan stimulera nationell utveckling.

I rapporten beskrivs exempelvis projekt för in- och utskrivning från sjukhus, försök med individuell samordnare samt med samlokalisering av verksamheter för att främja teamarbete över ansvarsgränser och målgrupper.

En svårighet för försöksverksamheterna var att identifiera målgruppen, de mest sjuka äldre.

– Ju tydligare projekten kunnat identifiera de mest sjuka äldre, desto mer framgångsrika har de varit. Vi har därför valt att ge en bakgrund till de olika definitioner som finns av målgruppen, säger Chatrin Engbo.

– Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att sprida kunskap och väcka nya idéer. Vi efterlyser också nya satsningar, där modeller för en samordnad vård och omsorg kan prövas och följas upp forskningsmässigt på ett sådant sätt att det går att dra slutsatser om modellernas brister och förtjänster, säger Chatrin Engbo.

Ladda ned Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) och dess bilagor här: http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/nationellaexempel/

Kontakt:

Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum,
08-690 58 09, chatrin.engbo@aldrecentrum.se

Läs mer om Äldrecentrum, www.aldrecentrum.se.

Läs mer om Aging Research Center (ARC): www.ki-su-arc.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

Läs vidare »
Ennzpbb9rld8udklgo3t

Clara Lindblom (V) ny styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2015 16:04 CET

Stockholms stads äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V) har utsetts till styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Äldrecentrum är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Information
  • lindepa.larssoewn@xtdcjxmvdialdrecentrkqibumndlpop.sfce
  • 08-690 68 52
  • 070-001 15 76

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

  • Äldrecentrum
  • Gävlegatan 16
  • 113 30 Stockholm
  • Vår hemsida