Media no image

Utbildningsanställning för sjuksköterskor inom äldrevård gav goda resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:27 CEST

Stockholms stad har finansierat sex utbildningsanställningar för sjuksköterskor som fick möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har följt de studerande och deras utvecklingsprojekt under utbildningen.

Syftet med Stiftelsen Äldrecentrums uppföljning var att studera hur satsningen uppfattades av sjuksköterskorna och cheferna, samt att följa sjuksköterskornas möjligheter att bedriva utvecklingsarbete under utbildningsanställningen. Stiftelsen Äldrecentrum genomförde intervjuer och reflektionsmöten med sjuksköterskorna.

Sjuksköterskorna studerade på 50 procent och fick en utbildningsanställning på 50 procent. Sex sjuksköterskor som arbetade inom kommunal verksamhet började utbildningen. Fyra av dem fullföljde utbildningsanställningen. Två valde att avsluta utbildningsanställningen men fullföljde studierna.

‒ Satsningen var uppskattad av både sjuksköterskorna och deras chefer. Sjuksköterskorna tyckte att utbildningen gett dem större möjlighet att se patienten ur ett helhetsperspektiv, och har gett dem bättre förutsättningar att arbeta utifrån ett strukturerat arbetssätt. De upplevde också att de på ett bättre sätt kunde handleda personalen genom ökade kunskaper, säger Eva Norman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Sjuksköterskorna fick möjlighet att arbeta med olika utvecklingsprojekt på respektive vård- och omsorgsboende. Exempelvis utbildning för delegering av läkemedel.

‒ Utvecklingsarbetena har gett direkta, positiva effekter i verksamheten och sjuksköterskorna har blivit tryggare i att driva projekt, säger Jenny Österman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

‒ Vi ser också att en sådan här satsning måste ha ett uttalat syfte och mål, samt att informationen och planeringen kring utbildningsanställningen måste fungera i alla led för att främja verksamheten på bästa sätt, säger Jenny Österman.

Satsningen pågick från hösten 2014 till våren 2017 och finansierades med stöd av stimulansmedel från satsningen ”Bättre liv för mest sjuka äldre”.

Rapporten
Länk till rapporten Specialistsjuksköterska – med fördjupad kunskap och helhetssyn: http://www.aldrecentrum.se/Global/Rapporter/2017/2017_2_webb_Uppfoljning%20specialistssk.pdf

Kontakt för mer information
Jenny Österman, utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, e-post: jenny.osterman@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 04.

Eva Norman, utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, e-post: eva.norman@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 03.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

Stockholms stad har finansierat sex utbildningsanställningar för sjuksköterskor som fick möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har följt de studerande och deras utvecklingsprojekt under utbildningen.

Läs vidare »
I6xdfq0ooxb2jwxc8tni

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:04 CEST

Från början av 2000-talet fram till i dag har en tredjedel av platserna försvunnit i äldreomsorgen – det är därför i det egna boendet som de flesta åldras. Inte minst möjliggör ny välfärdsteknik detta. Men forskarna befarar trots det att utvecklingen får konsekvenser för livskvaliteten, i takt med att man behöver mer omvårdnad. Hur möter vård och omsorg utmaningarna?

Media no image

Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

En utmaning på arbetsplatser inom äldreomsorgen är att personalen har olika kunskaper i svenska språket. Språkkunskaper och kunskaper om interkulturell kommunikation är viktiga för att skapa förståelse mellan arbetskamrater samt boende och anhöriga, samt vid ökade krav på dokumentation.

Sedan 2008 har Stiftelsen Äldrecentrum därför bedrivit språkombudsutbildningar i Stockholms län. Utbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola och drivits inom olika projekt.

Språkombuden har ett särskilt ansvar för frågor som gäller språkutveckling på arbetsplatsen. De stöttar kollegor i frågor som gäller språk och medverkar tillsammans med chefen till att göra arbetsplatsen språkutvecklande, säger Kerstin Sjösvärd, projektledare på Äldrecentrum som varit med och arbetat fram utbildningarna.

Under de senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum samarbetat med Föreningen Vård- och omsorgscollege och Svenskt Demenscentrum för att utveckla utbildningskonceptet och har på så sätt gjort det möjligt att utbilda språkombud i hela landet. Det finns nu förutom en utbildning till språkombud och deras chefer också en utbildning till språkombudsutbildare. Konceptet bygger på blended learning, där lärarledda kurstillfällen varvas med webbaserade lektioner och diskussionsforum. Dessa utbildningar kommer från och med januari 2018 att ges av Vård- och omsorgscollege.

‒ Utmaningarna inom språk och kommunikation för anställda inom omsorgen finns i hela landet, därför är vi glada att Vård- och omsorgscollege nu fortsätter att arbeta med och vidareutveckla de utbildningar som Stiftelsen Äldrecentrum lagt grunden för i Stockholmsområdet. Språk- och arbetsplatslärande är betydelsefullt för en god vård och omsorg av äldre personer, säger Clara Lindblom (V), ordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

‒ Sedan 2015 har drygt 90 lärare från olika delar av Sverige utbildats till språkombudsutbildare. Det är positivt att Vård- och omsorgscollege nu kan fortsätta att driva utbildningarna nationellt efter ett gott samarbete med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum, säger Agneta Jöhnk, ordförande för föreningen Vård- och omsorgscollege.

Utbildningarna finns i en portal på Vård- och omsorgscolleges webbplats,
http://www.vo-college.se/sprakombud

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning och består av Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Pacta, Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv.

Kontaktpersoner

Äldrecentrum - Projektledare Kerstin Sjösvärd kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se tfn: 08-690 58 82
Hassan Jama, Bitr. borgarrådssekreterare för Clara Lindblom, Hassan.Jama@stockholm.se tfn: 076-12 29 158
Vård- och omsorgscollege - VD Zenita Cider zenita.cider@vo-college.se tfn: 08-452 7624

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

Läs vidare »
Zlbegv3tsigzpmjea4nw

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer om detta i nummer 3/2017.

Media no image

Boende för äldre och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen teman för seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:25 CEST

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Seminarieprogram den 3 juli 2017

08:20-08:50 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Framtidens äldreomsorg — utmaningar och möjligheter

08:50-09:10 Inledning
Clara Lindblom, ordförande, Stiftelsen Äldrecentrum, äldre- och personalborgarråd, Stockholms stad och Ella Bohlin, vice ordförande, Stiftelsen Äldrecentrum, barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting.

09:10–09:25 Rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
Hur ska vi kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen? Vilken roll kan välfärdsteknologins innovationer spela inom vård och omsorg?
Sven-Erik Wånell, medarbetare i utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

09:25–09:50 Var och hur vill äldre bo?
Resultat från en färsk enkätstudie från Stiftelsen Äldrecentrum presenteras.
Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

09:50–10:05 Hur utformar man boende för äldre?
Ett föredrag om boende för äldre med fokus på individens behov och förutsättningar. Hur skapar man en plats som är och känns trygg? En plats som stimulerar sociala möten? En plats där man kan få vård om man behöver?
Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef Famna.

10:05–10:50 Paneldebatt: Framtidens äldreboende
Medverkande: Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd Stockholms stad, Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd Stockholms läns landsting, Sven-Erik Wånell, Ingrid Hjalmarson, och Jenny Österman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef Famna, Ylva Sandström, expert boendefrågor SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Maria Rydén VD Vårdboende, Ikano Bostad, Emma Eng, projektledare Stockholm Digital Care, Stockholms stad.

Datum och tid: 3 juli 2017, klockan 08.20-10.50. Vi inleder med kaffe och smörgås från klockan 08.00.
Plats: Bildstenshallen, Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby.
Arrangörer:
Stiftelsen Äldrecentrum och Famna.

Seminariet ingår som en del i seminariedagen Ett gott liv, hela livet som arrangeras tillsammans med Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Länk till hela seminarieprogrammet: http://www.aldrecentrum.se/Kalender/Seminariedag-i-Almedalen-Ett-gott-liv-hela-livet/

Kontakt för mer information
Linda Larsson, kommunikatör, tfn: 08-690 58 20, e-post: linda.larsson@aldrecentrum.se.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se  

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Seminarium om framtidens äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:48 CEST

Under seminariet presenteras utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom presenterar Stiftelsen Äldrecentrum utdrag ur en ny rapport om hur äldre stockholmare vill bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma. Forskare Pär Schön berättar om äldres väg in i och igenom äldreboendet och Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, ger en föreläsning om välfärdsteknologin inom äldreomsorgen.

Datum: Den 27 april 2017.
Tid: Klockan 13.00–16.30, registrering från kl 12.00.
Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Ingång via Landstingshusets baksida.

Program 27 april

13.00 Välkommen
Chatrin Engbo, direktör Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad, inleder seminariet.

13.15 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Utredningen nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen har nyligen presenterat sitt arbete för regeringen. Sven-Erik Wånell, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum samt medarbetare i utredningen, berättar om innehållet i stort och mer specifikt om vad man behöver göra för att klara personalrekryteringen i framtidens äldreomsorg samt hur man får personal med rätt kompetens.

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00 Boende för äldre
Vad säger Nationella kvalitetsplanen om boende för äldre? Sven-Erik Wånell ger en introduktion till detta pass där utredarna Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman berättar om en färsk studie från Stiftelsen Äldrecentrum kring hur äldre önskar bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma. Därefter får vi från Pär Schön, fil dr och forskare vid Aging Reserach Center (ARC) samt utredare vid Äldrecentrum, höra om ett forskningsprojekt som handlar om de äldres väg in i och igenom äldreboendet.

15.50 Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen
Vi ser en snabb utveckling inom välfärdsteknologins område. Vilken roll kan dessa innovationer spela inom äldreomsorgen? Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, berättar om detta.

16.20-16.30 Avslutning
Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län avslutar seminariet.

Anmälan och kontakt
Välkommen att anmäla ditt deltagande till Linda Larsson, linda.larsson@aldrecentrum.se,
08-690 58 20.

För mer information, kontakta Linda Larsson, kommunikatör, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, e-post: linda.larsson@aldrecentrum.se, tfn: 08-690 58 20.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Under seminariet presenteras utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom presenterar Stiftelsen Äldrecentrum utdrag ur en ny rapport om hur äldre stockholmare vill bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma. Forskare Pär Schön berättar om äldres väg in i och igenom äldreboendet och Malin Ekman Aldén ger en föreläsning om välfärdsteknologin inom äldreomsorgen.

Läs vidare »
Pymlmkyrdun6pxir8vj0

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Vd5rnyyr0vuzrljgrr96

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

Oli51mzuwixxcgvrfb0b

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Oapxxuamefy2uv9rzr2v

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Information
  • lixjoiwwereuhwnda.laairslxson@aldrecqsentrum.se
  • 08-690 58 20

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

  • Äldrecentrum
  • Gävlegatan 16
  • 113 30 Stockholm
  • Vår hemsida