Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:00 CET

Den nya rapporten "Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013" bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Nyheter   •   Mar 13, 2019 11:29 CET

Stockholms stad har på försök gett "Tryggt mottagande", det vill säga förstärkt hemtjänst av särskild personal en tid efter hemkomsten, till personer 65 + efter sjukhusvistelse. Äldrecentrum har jämfört Tryggt mottagande med hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende och fann att äldre, anhöriga och personal är särskilt nöjda med Tryggt mottagande. Hur kan Tryggt mottagande utvecklas?

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nyheter   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Ont i själen ingår inte i naturligt åldrande men stigande ålder innebär ofta förlust av partner, vänner och fysisk hälsa - riskfaktorer för psykisk ohälsa! Depression hos äldre är vanligare än demenssjukdom, men deprimerade äldre är en bortglömd grupp. Mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete behövs, liksom närmare studier av effekter av psykoterapi och sociala insatser.

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nyheter   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Att äldre personer förväntas kunna klara sig så länge hemma som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. Det vanligaste är att få hjälp av medelålders förvärvsarbetande barn. Många äldre är själva anhörigvårdare till en make/maka/partner. En fråga som nu sysselsätter forskarna är hur alla medelålders och äldre anhöriga bäst kan stöttas för att de ska orka ta hand om sina nära och kära.

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Nyheter   •   Sep 03, 2018 08:00 CEST

Den 1 september tillträder Åsa Hedberg Rundgren som direktör för Äldrecentrum när stiftelsens tidigare direktör Chatrin Engbo går i pension. Åsa Hedberg Rundgren är leg. sjukgymnast och medicine doktor. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på FOU Nordost, med erfarenhet av forskning, utveckling, implementering och utvärdering inom vård, omsorg, stöd och service till äldre.

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nyheter   •   Maj 24, 2018 13:20 CEST

KRÖNIKA Kerstin Hallert: Möt åren i Paris I PRAKTIKEN Forskning gav nya rutiner som får njurpatienter att må bättre under dialysen FORSKAREN I FOKUS Lena Borell, Karolinska Institutet AVHANDLAT Andlighet stöder åldrande - trons och andlighetens betydelse hos de allra äldsta SPOTLIGHT Tills skilsmässan för oss samman LÄSTIPS Tre böcker om lag och rätt och rätt till stöd inom äldreomsorgen.

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nyheter   •   Mar 09, 2018 14:00 CET

TEMA Omsorgens marknad Äldre i Centrum nr 1/18 lyfter fram den viktiga forskning som berör valfrihet och konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och omsorgen om äldre personer. Forskningen ger inga svartvita svar, men erbjuder både grundläggande kunskaper och viktig fördjupning kring några av de mest brännande frågorna i samhällsdebatten. KRÖNIKA av Sven Wollter: Vi blir bara vackrare.

Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

En utmaning på arbetsplatser inom äldreomsorgen är att personalen har olika kunskaper i svenska språket. Språkkunskaper och kunskaper om interkulturell kommunikation är viktiga för att skapa förståelse mellan arbetskamrater samt boende och anhöriga, samt vid ökade krav på dokumentation.

Sedan 2008 har Stiftelsen Äldrecentrum därför bedrivit språkombudsutbildningar i Stockholms län. Utbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola och drivits inom olika projekt.

Språkombuden har ett särskilt ansvar för frågor som gäller språkutveckling på arbetsplatsen. De stöttar kollegor i frågor som gäller språk och medverkar tillsammans med chefen till att göra arbetsplatsen språkutvecklande, säger Kerstin Sjösvärd, projektledare på Äldrecentrum som varit med och arbetat fram utbildningarna.

Under de senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum samarbetat med Föreningen Vård- och omsorgscollege och Svenskt Demenscentrum för att utveckla utbildningskonceptet och har på så sätt gjort det möjligt att utbilda språkombud i hela landet. Det finns nu förutom en utbildning till språkombud och deras chefer också en utbildning till språkombudsutbildare. Konceptet bygger på blended learning, där lärarledda kurstillfällen varvas med webbaserade lektioner och diskussionsforum. Dessa utbildningar kommer från och med januari 2018 att ges av Vård- och omsorgscollege.

‒ Utmaningarna inom språk och kommunikation för anställda inom omsorgen finns i hela landet, därför är vi glada att Vård- och omsorgscollege nu fortsätter att arbeta med och vidareutveckla de utbildningar som Stiftelsen Äldrecentrum lagt grunden för i Stockholmsområdet. Språk- och arbetsplatslärande är betydelsefullt för en god vård och omsorg av äldre personer, säger Clara Lindblom (V), ordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

‒ Sedan 2015 har drygt 90 lärare från olika delar av Sverige utbildats till språkombudsutbildare. Det är positivt att Vård- och omsorgscollege nu kan fortsätta att driva utbildningarna nationellt efter ett gott samarbete med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum, säger Agneta Jöhnk, ordförande för föreningen Vård- och omsorgscollege.

Utbildningarna finns i en portal på Vård- och omsorgscolleges webbplats,
http://www.vo-college.se/sprakombud

Föreningen Vård- och omsorgscollege certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning och består av Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Pacta, Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetareförbundet. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse som arbetar med att ta fram kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg. Det sker genom forskning, utveckling och lärande i frågor som rör äldre människors liv.

Kontaktpersoner

Äldrecentrum - Projektledare Kerstin Sjösvärd kerstin.sjosvard@aldrecentrum.se tfn: 08-690 58 82
Hassan Jama, Bitr. borgarrådssekreterare för Clara Lindblom, Hassan.Jama@stockholm.se tfn: 076-12 29 158
Vård- och omsorgscollege - VD Zenita Cider zenita.cider@vo-college.se tfn: 08-452 7624

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

Läs vidare »

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer om detta i nummer 3/2017.

Boende för äldre och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen teman för seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:25 CEST

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Seminarieprogram den 3 juli 2017

08:20-08:50 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

Framtidens äldreomsorg — utmaningar och möjligheter

08:50-09:10 Inledning
Clara Lindblom, ordförande, Stiftelsen Äldrecentrum, äldre- och personalborgarråd, Stockholms stad och Ella Bohlin, vice ordförande, Stiftelsen Äldrecentrum, barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting.

09:10–09:25 Rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
Hur ska vi kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen? Vilken roll kan välfärdsteknologins innovationer spela inom vård och omsorg?
Sven-Erik Wånell, medarbetare i utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.

09:25–09:50 Var och hur vill äldre bo?
Resultat från en färsk enkätstudie från Stiftelsen Äldrecentrum presenteras.
Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

09:50–10:05 Hur utformar man boende för äldre?
Ett föredrag om boende för äldre med fokus på individens behov och förutsättningar. Hur skapar man en plats som är och känns trygg? En plats som stimulerar sociala möten? En plats där man kan få vård om man behöver?
Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef Famna.

10:05–10:50 Paneldebatt: Framtidens äldreboende
Medverkande: Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd Stockholms stad, Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd Stockholms läns landsting, Sven-Erik Wånell, Ingrid Hjalmarson, och Jenny Österman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef Famna, Ylva Sandström, expert boendefrågor SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Maria Rydén VD Vårdboende, Ikano Bostad, Emma Eng, projektledare Stockholm Digital Care, Stockholms stad.

Datum och tid: 3 juli 2017, klockan 08.20-10.50. Vi inleder med kaffe och smörgås från klockan 08.00.
Plats: Bildstenshallen, Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby.
Arrangörer:
Stiftelsen Äldrecentrum och Famna.

Seminariet ingår som en del i seminariedagen Ett gott liv, hela livet som arrangeras tillsammans med Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum.

Länk till hela seminarieprogrammet: http://www.aldrecentrum.se/Kalender/Seminariedag-i-Almedalen-Ett-gott-liv-hela-livet/

Kontakt för mer information
Linda Larsson, kommunikatör, tfn: 08-690 58 20, e-post: linda.larsson@aldrecentrum.se.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg. Läs mer på www.aldrecentrum.se  

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Läs vidare »

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

  • Äldrecentrum
  • Gävlegatan 16
  • 113 30 Stockholm
  • Vår hemsida