Behoven styr Stockholms äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 15:49 CEST

När Äldrecentrum presenterar sin nya rapport om äldreomsorgen i Stockholms stad, ger den lugnande besked på flera punkter. De insatser som de äldre får, avgörs främst av deras behov, inte av ålder eller var de bor. Det finns heller inga könsskillnader i vilken äldreomsorg man får. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Stockholms stad och analyserar bland annat förändringar de senaste två åren.

Äldre i Centrum som podcast

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 15:40 CEST

​För att lättillgängligt föra ut forskningen om äldre och åldrande har tidskriften Äldre i Centrum startat en podd. Tre avsnitt finns redan att lyssna på där poddar finns, eller via ​aldreicentrum.se/podcast.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #1/2020 - Tema: Åldras med diagnos

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 11:02 CEST

Tidskriften Äldre i Centrum har tema Åldras med diagnos i årets första nummer. Här får ni forskningens bild av hur livssituationen ser ut för den som blir äldre och har en diagnos, vare sig de haft den sedan barnaåren, eller om de drabbats av en skada senare i livet. Som vanligt bjuder vi också på intervjuer med forskare, reportage och krönika i en tidskrift som nu går att läsa fritt på nätet.

Ny rapport: Stockholm - äldrevänlig stad

Nyheter   •   Mar 02, 2020 13:01 CET

Äldrecentrum har åt Stockholms stad gjort en baslinjemätning för att undersöka hur äldre personer upplever att det är att åldras i hemstaden. Majoriteten av de tillfrågade som är 65 år eller äldre är mycket eller ganska nöjda med sin stad och stadsdel. Men många äldre upplever otrygghet i närmiljön och tycker inte att deras röster blir hörda.

Ny rapport: Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

Nyheter   •   Dec 03, 2019 11:00 CET

Personer 65 + utgör en ökande andel av befolkningen i Stockholms län. Vi lever allt längre och livet efter 65 år utgör idag cirka en tredjedel av en vuxen persons liv. Rapporten beskriver hälsoläge och levnadsvanor för dem 65+ . Den är tänkt som en grund för planering av vård, omsorg och förebyggande insatser som även kan bidra till arbetet att skapa ökad jämlikhet på hälsoområdet.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #4 2019! Tema: Ensamhet

Nyheter   •   Nov 29, 2019 08:00 CET

Personer 65 år och äldre löper risk att drabbas av ensamhet. Risken ökar med stigande ålder. Tillfällig ensamhet behöver inte vara skadlig, men om ensamheten inte bryts kan den få konsekvenser för känslor, beteende, kognition och hälsan i stort. Tema Äldre i Centrum # 4 2019: Vad säger vetenskapen om ensamhet bland äldre personer, sett utifrån förekomst, riskfaktorer, konsekvenser och lösningar?

Ny rapport: För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

Nyheter   •   Nov 07, 2019 10:28 CET

Stiftelsen Silviahemmet utbildar personal inom vård och omsorg av demenssjuka. Äldrecentrum har studerat fyra verksamheter före och efter Silviahemscertifiering för att se hur de har påverkats av certifieringen och funnit att utbildningen är uppskattad, att regelbundet reflektionsarbete är gynnsamt och att målmedveten organisation och engagerat ledarskap är viktigt i förändringsarbetet.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #3 2019! Tema: Internationell forskarkonferens

Nyheter   •   Sep 27, 2019 10:00 CEST

Äldre i Centrum #3 2019 rapporterar från den nionde internationella forskarkonferensen IAGG-ER 2019, International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, som hölls i Göteborg 23-25 maj. Där samlades 1 600 äldreforskare som forskat kring biologiska, medicinska, hälso- och samhällsvetenskapliga, politiska, humanistiska och konstnärliga aspekter av åldrandet.

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Nyheter   •   Jun 10, 2019 15:28 CEST

Möt Äldrecentrum på Järvaveckan 12-13 juni! Vi finns i Äldreforskningens tält tillsammans med Aging Research Center och Svenskt Demenscentrum, där våra experter berättar om olika aspekter av åldrande, t ex anhörig i nöd och lust, friskt eller sjukt åldrande, Stockholm som äldrevänlig stad, hur vi bemöter våld bland äldre i nära relationer, eller om samverkan vid utskrivning från sjukhus.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nyheter   •   Maj 31, 2019 10:00 CEST

Stroke är ett globalt hälsoproblem och en utmaning för forskningen. I Sverige drabbas c:a 25 000 personer varje år. Stroke kan ge både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom somatisk sjukvård. Beräknad kostnad: 18 miljarder kr/år. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och tredje största dödsorsak.

Om Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Syftet med Äldrecentrum är att resultat från studier ska förbättra livssituationen för den äldre personen. Äldrecentrums övergripande mål är att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av betydelse för de äldres situation i samhället och att själv eller tillsammans med andra initiera och genomföra forskning och utveckling om de äldres förhållanden.

Adress

  • Äldrecentrum
  • Sveavägen 155
  • 113 46 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida