Skip to main content

Taggar

äldreomsorg 46 äldre personer 45 vård och omsorg 34 äldrevård 32 forskning & utveckling 31 vård och omsorgs personal 30 utredningar 28 kompetensutveckling 22 pensionär 21 äldreboende 20 demens 6 hemtjänst 5 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 4 snac 3 vård 3 äldre 2 integration 2 demenssjukdom 2 anhöriga 2 europeiska socialfonden 2 kungsholmen 2 almedalen 2 språk 1 nya demensteam 1 snac-k 1 nyanlända 1 arc 1 biståndsbedömare 1 nationell studie 1 demensvården 1 socialomsorg 1 förebygande hembesök 1 äldre i centrum 1 forskarporträtt 1 hälso och sjukvård 1 intresseorganisation 1 utbildning omsorgspersonal 1 mest sjuka äldre 1 sociala aktiviteter 1 hälsocentral 1 lss-boende + konferens 1 vårdbiträde 1 longitudinella studier 1 personer med funktionsnedsätning 1 samverkan mellan kommun och landsting 1 psykisk ohälsa 1 fokhälsonekät 1 almedalsveckan 1 individ och familj 1 forskning 1 biståndsbeslut 1 läkarvård i äldreboende 1 kommunala beslut 1 nationell studie om åldrande 1 livsstil 1 brister 1 fastighetägare 1 befolkningsstudier 1 anhörigkonsulent 1 förebyggande verksamhet 1 barn och unga till personer med demenssjukdom 1 journalistpris 1 kvalitet 1 auktorisation 1 medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 komvuxutbildning 1 äldrecentrum 1 seniorgym 1 forskningsresultat 1 vårdutbildningar 1 mångfald 1 gävle 1 livslängd 1 språk; konferens 1 gerontologi 1 våld i nära relationer 1 vetenskap & allmänhet 1 bo hemma med demens 1 äldres hälsa 1 multisjuka 1 landstinget gävleborg 1 kommunala äldreboenden 1 ungdom 1 särskilt boende 1 offentlig sektor 1 unga anhöriga 1 språkutveckling 1 biståndshandläggare 1 ålderdom 1 organisation 1 reflektionsutbildning 1 kultur 1 arbetsmarkadsfrågor 1 arbetsplatser 1 funktinonshinder 1 yngre med demenssjukdom 1 åldrande 1 samverkan kommun landsting 1 utvecklingsstörning + konferens 1 demensvård 1 yngre dementa 1 biståndsbedömning 1 svenska för invandrare 1 dagverksamhet 1 äldre multisjuka 1 utvecklingsstörning 1 primärvård 1 mat 1 träffpunkt 1 lss boende 1 språkutbildning 1 kost 1 lyckat pilotprojekt 1 lss 1 hemtjänsten 1 anhörigstöd 1 hälso- och sjukvårdspersonal 1 läromedel 1 gävleborg 1 konferens 1 utbildningsmaterial 1 forskning åldrande & hälsa 1 skönsmon 1 senior 1 demensboende 1 minnesmottagningen 1 palliativ vård 1 personer med demenssjukdom 1 almedalen seminarie 1 ålder 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Media no image

Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer om detta i nummer 3/2017.

Media no image

Boende för äldre och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen teman för seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:25 CEST

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Media no image

Utbildningsanställning för sjuksköterskor inom äldrevård gav goda resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:27 CEST

Stockholms stad har finansierat sex utbildningsanställningar för sjuksköterskor som fick möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har följt de studerande och deras utvecklingsprojekt under utbildningen.

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:04 CEST

Från början av 2000-talet fram till i dag har en tredjedel av platserna försvunnit i äldreomsorgen – det är därför i det egna boendet som de flesta åldras. Inte minst möjliggör ny välfärdsteknik detta. Men forskarna befarar trots det att utvecklingen får konsekvenser för livskvaliteten, i takt med att man behöver mer omvårdnad. Hur möter vård och omsorg utmaningarna?

Media no image

Pressinbjudan: Seminarium om framtidens äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:48 CEST

Under seminariet presenteras utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom presenterar Stiftelsen Äldrecentrum utdrag ur en ny rapport om hur äldre stockholmare vill bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma. Forskare Pär Schön berättar om äldres väg in i och igenom äldreboendet och Malin Ekman Aldén ger en föreläsning om välfärdsteknologin inom äldreomsorgen.

 Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nyheter   •   Dec 11, 2015 11:02 CET

Rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, ger egenmakt och livsglädje. Forskningen om äldres rörelser handlar såväl om träning och mobilitet som tillgänglighet. Numrets tema breddar och fördjupar kring det som har kallats världens bästa medicin.

Media no image

Tillit och relationer nyckeln till kvalitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:00 CET

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Media no image

Pressinbjudan: Seminarium om resultat från SNAC-K studien – en beskrivning av hälsa hos personer över 60 år från olika perspektiv

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 15:15 CEST

Välkommen till informationsmöte den 14 oktober om resultat från SNAC-K studien. 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt om äldrevården i Sverige, "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC). SNAC-K utgör en av fyra delstudier. Sedan 2001 har 4500 deltagare över 60 år från Kungsholmen och Essingeöarna kontinuerligt undersökts och svarat på frågor om sin hälsa.

Nytt nummer av Äldre i Centrum – Tema: civilsamhällets roll för åldrande och omsorg

Nytt nummer av Äldre i Centrum – Tema: civilsamhällets roll för åldrande och omsorg

Nyheter   •   Okt 01, 2015 14:09 CEST

Temasidorna i detta nummer handlar om de ideella och frivilliga insatser som ryms i begreppet civilsamhället, verksamheter som befinner sig i skärningspunkten mellan offentligt och privat – och som är en viktig faktor för en fungerande välfärd. Här presenteras aktuell forskning kring äldre som både mottagare och aktiva givare.

Ny bok om reflektion utvecklar personal och kvalitet i omsorgen

Ny bok om reflektion utvecklar personal och kvalitet i omsorgen

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 15:44 CEST

Att arbeta med människor innebär att möta många olika situationer. Genom att få reflektera tillsammans i arbetsgrupper utvecklas medarbetare i sina roller och i sin profession. Nu ger Stiftelsen Äldrecentrum och författarna Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman ut boken Reflektion som arbetsutveckling.

Media no image

Pressinbjudan: Konferens om demens och demensvård inför 2020-talet

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2015 07:42 CEST

Vad händer med demensutvecklingen i Sverige och globalt? Vilken beredskap behöver kommunerna inför 2020-talets demensvård? Den 20 maj presenterar det nationella forskningsprojektet SNAC, Swedish National Study on Aging and Care, resultat med fokus på demensområdet. Konferensen äger rum i Stockholm.

Media no image

Två nya rapporter om erfarenheter från lyckat projekt för våldsutsatta äldre

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 07:52 CEST

”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i två rapporter.

Media no image

Pengar att utveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2015 09:30 CEST

Vård- och omsorgscollege och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har beviljats 1 985 000 kr av Skolverket för att vidareutveckla Äldrecentrums språkombudsutbildning och sprida den nationellt. I uppdraget ingår också att anpassa Svenskt Demenscentrums Demens ABC för dem som har behov av språkligt stöd för att ta till sig utbildningen.

Media no image

Statlig satsning på mest sjuka äldre utvärderad

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2015 14:36 CET

Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.