Skip to main content

Taggar

Äldre och åldrande

SNAC - nationell studie om åldrande

Äldre och åldrande 56 vård och omsorg 34 forskning & utveckling 31 vård och omsorgs personal 30 utredningar 28 kompetensutveckling 22 pensionär 21 Demens 8 Hemtjänst 6 Utbildning 4 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 4 SNAC - nationell studie om åldrande 4 Anhöriga 3 vård 3 Biståndsbedömning 2 Samverkan kommun landsting 2 kungsholmen 2 Evenemang 2 europeiska socialfonden 2 integration 2 journalistpris 1 mångfald 1 offentlig sektor 1 palliativ vård 1 läromedel 1 våld i nära relationer 1 kommunala beslut 1 språkutveckling 1 särskilt boende 1 intresseorganisation 1 arbetsplatser 1 utvecklingsstörning 1 medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 auktorisation 1 hälso och sjukvård 1 hälsocentral 1 befolkningsstudier 1 träffpunkt 1 hälso- och sjukvårdspersonal 1 brister 1 multisjuka 1 landstinget gävleborg 1 fastighetägare 1 vårdbiträde 1 forskningsresultat 1 arbetsmarkadsfrågor 1 vetenskap & allmänhet 1 lss boende 1 personer med demenssjukdom 1 dagverksamhet 1 sociala aktiviteter 1 läkarvård i äldreboende 1 livslängd 1 arc 1 seniorgym 1 mest sjuka äldre 1 skönsmon 1 gerontologi 1 personer med funktionsnedsätning 1 socialomsorg 1 individ och familj 1 utvecklingsstörning + konferens 1 forskarporträtt 1 lss-boende + konferens 1 minnesmottagningen 1 förebygande hembesök 1 kommunala äldreboenden 1 forskning åldrande & hälsa 1 förebyggande verksamhet 1 fokhälsonekät 1 funktinonshinder 1 unga anhöriga 1 lyckat pilotprojekt 1 longitudinella studier 1 forskning om äldre och åldrande 1 primärvård 1 forskning om åldande 1 konferens 1 mat 1 kultur 1 språk; konferens 1 forskning 1 livsstil 1 språk 1 senior 1 kvalitet 1 lss 1 psykisk ohälsa 1 gävle 1 kost 1 gävleborg 1 nyanlända 1 svenska för invandrare 1 komvuxutbildning 1 ungdom 1 organisation 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nyheter   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Ont i själen ingår inte i naturligt åldrande men stigande ålder innebär ofta förlust av partner, vänner och fysisk hälsa - riskfaktorer för psykisk ohälsa! Depression hos äldre är vanligare än demenssjukdom, men deprimerade äldre är en bortglömd grupp. Mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete behövs, liksom närmare studier av effekter av psykoterapi och sociala insatser.

Nytt nummer av Äldre i Centrum  # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nyheter   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Att äldre personer förväntas kunna klara sig så länge hemma som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. Det vanligaste är att få hjälp av medelålders förvärvsarbetande barn. Många äldre är själva anhörigvårdare till en make/maka/partner. En fråga som nu sysselsätter forskarna är hur alla medelålders och äldre anhöriga bäst kan stöttas för att de ska orka ta hand om sina nära och kära.

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Nyheter   •   Sep 03, 2018 08:00 CEST

Den 1 september tillträder Åsa Hedberg Rundgren som direktör för Äldrecentrum när stiftelsens tidigare direktör Chatrin Engbo går i pension. Åsa Hedberg Rundgren är leg. sjukgymnast och medicine doktor. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på FOU Nordost, med erfarenhet av forskning, utveckling, implementering och utvärdering inom vård, omsorg, stöd och service till äldre.

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nyheter   •   Maj 24, 2018 13:20 CEST

KRÖNIKA Kerstin Hallert: Möt åren i Paris I PRAKTIKEN Forskning gav nya rutiner som får njurpatienter att må bättre under dialysen FORSKAREN I FOKUS Lena Borell, Karolinska Institutet AVHANDLAT Andlighet stöder åldrande - trons och andlighetens betydelse hos de allra äldsta SPOTLIGHT Tills skilsmässan för oss samman LÄSTIPS Tre böcker om lag och rätt och rätt till stöd inom äldreomsorgen.

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nyheter   •   Mar 09, 2018 14:00 CET

TEMA Omsorgens marknad Äldre i Centrum nr 1/18 lyfter fram den viktiga forskning som berör valfrihet och konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och omsorgen om äldre personer. Forskningen ger inga svartvita svar, men erbjuder både grundläggande kunskaper och viktig fördjupning kring några av de mest brännande frågorna i samhällsdebatten. KRÖNIKA av Sven Wollter: Vi blir bara vackrare.

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:00 CET

Den nya rapporten "Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013" bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.

Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer om detta i nummer 3/2017.

Boende för äldre och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen teman för seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:25 CEST

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Utbildningsanställning för sjuksköterskor inom äldrevård gav goda resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:27 CEST

Stockholms stad har finansierat sex utbildningsanställningar för sjuksköterskor som fick möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har följt de studerande och deras utvecklingsprojekt under utbildningen.

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:04 CEST

Från början av 2000-talet fram till i dag har en tredjedel av platserna försvunnit i äldreomsorgen – det är därför i det egna boendet som de flesta åldras. Inte minst möjliggör ny välfärdsteknik detta. Men forskarna befarar trots det att utvecklingen får konsekvenser för livskvaliteten, i takt med att man behöver mer omvårdnad. Hur möter vård och omsorg utmaningarna?

Pressinbjudan: Seminarium om framtidens äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 11:48 CEST

Under seminariet presenteras utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Dessutom presenterar Stiftelsen Äldrecentrum utdrag ur en ny rapport om hur äldre stockholmare vill bo när man inte längre klarar att bo kvar hemma. Forskare Pär Schön berättar om äldres väg in i och igenom äldreboendet och Malin Ekman Aldén ger en föreläsning om välfärdsteknologin inom äldreomsorgen.

 Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nyheter   •   Dec 11, 2015 11:02 CET

Rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, ger egenmakt och livsglädje. Forskningen om äldres rörelser handlar såväl om träning och mobilitet som tillgänglighet. Numrets tema breddar och fördjupar kring det som har kallats världens bästa medicin.

Tillit och relationer nyckeln till kvalitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:00 CET

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Pressinbjudan: Seminarium om resultat från SNAC-K studien – en beskrivning av hälsa hos personer över 60 år från olika perspektiv

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2015 15:15 CEST

Välkommen till informationsmöte den 14 oktober om resultat från SNAC-K studien. 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt om äldrevården i Sverige, "The Swedish National study on Aging and Care" (SNAC). SNAC-K utgör en av fyra delstudier. Sedan 2001 har 4500 deltagare över 60 år från Kungsholmen och Essingeöarna kontinuerligt undersökts och svarat på frågor om sin hälsa.