Skip to main content

Taggar

Äldre och åldrande

SNAC - nationell studie om åldrande

Äldre och åldrande 63 vård och omsorg 34 forskning & utveckling 33 utredningar 30 vård och omsorgs personal 30 pensionär 22 kompetensutveckling 22 Demens 8 Hemtjänst 6 SNAC - nationell studie om åldrande 5 Anhöriga 4 Utbildning 4 Äldreforskning 4 sjuksköterska inom kommunal äldrevård och äldreomsorg 4 Biståndsbedömning 3 forskning 3 vård 3 integration 2 Samverkan kommun landsting 2 Stockholm 2 Kungsholmen 2 europeiska socialfonden 2 Evenemang 2 journalistpris 1 mångfald 1 offentlig sektor 1 palliativ vård 1 Diagnos 1 läromedel 1 våld i nära relationer 1 kommunala beslut 1 språkutveckling 1 särskilt boende 1 Sjukhusvård 1 intresseorganisation 1 hälso- och sjukvård 1 Psykisk hälsa 1 arbetsplatser 1 utvecklingsstörning 1 medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 auktorisation 1 hälso och sjukvård 1 hälsocentral 1 Tidskrift 1 befolkningsstudier 1 träffpunkt 1 hälso- och sjukvårdspersonal 1 brister 1 multisjuka 1 landstinget gävleborg 1 fastighetägare 1 vårdbiträde 1 forskningsresultat 1 arbetsmarkadsfrågor 1 vetenskap & allmänhet 1 lss boende 1 personer med demenssjukdom 1 dagverksamhet 1 sociala aktiviteter 1 läkarvård i äldreboende 1 livslängd 1 arc 1 seniorgym 1 mest sjuka äldre 1 skönsmon 1 gerontologi 1 Regionfrågor 1 personer med funktionsnedsätning 1 socialomsorg 1 individ och familj 1 utvecklingsstörning + konferens 1 forskarporträtt 1 lss-boende + konferens 1 minnesmottagningen 1 förebygande hembesök 1 kommunala äldreboenden 1 forskning åldrande & hälsa 1 Enkätstudie 1 förebyggande verksamhet 1 fokhälsonekät 1 funktinonshinder 1 unga anhöriga 1 lyckat pilotprojekt 1 longitudinella studier 1 forskning om äldre och åldrande 1 forskning om åldande 1 Åldersvänlig stad 1 våld bland äldre 1 utbildning av personal 1 kvalitetsutveckling av demensvård 1 Äldrevänlig stad 1 primärvård 1 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 konferens 1 mat 1 kultur 1 språk; konferens 1 livsstil 1 språk 1 Podcast 1 senior 1 kvalitet 1 lss 1 psykisk ohälsa 1 Äldreomsorg 1 Äldre i Centrum 1 demensvård 1 gävle 1 kost 1 gävleborg 1 nyanlända 1 svenska för invandrare 1 komvuxutbildning 1 ungdom 1 organisation 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Behoven styr Stockholms äldreomsorg

Behoven styr Stockholms äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 15:49 CEST

När Äldrecentrum presenterar sin nya rapport om äldreomsorgen i Stockholms stad, ger den lugnande besked på flera punkter. De insatser som de äldre får, avgörs främst av deras behov, inte av ålder eller var de bor. Det finns heller inga könsskillnader i vilken äldreomsorg man får. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Stockholms stad och analyserar bland annat förändringar de senaste två åren.

Äldre i Centrum som podcast

Äldre i Centrum som podcast

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 15:40 CEST

​För att lättillgängligt föra ut forskningen om äldre och åldrande har tidskriften Äldre i Centrum startat en podd. Tre avsnitt finns redan att lyssna på där poddar finns, eller via ​aldreicentrum.se/podcast.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #1/2020 - Tema: Åldras med diagnos

Nytt nummer av Äldre i Centrum #1/2020 - Tema: Åldras med diagnos

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2020 11:02 CEST

Tidskriften Äldre i Centrum har tema Åldras med diagnos i årets första nummer. Här får ni forskningens bild av hur livssituationen ser ut för den som blir äldre och har en diagnos, vare sig de haft den sedan barnaåren, eller om de drabbats av en skada senare i livet. Som vanligt bjuder vi också på intervjuer med forskare, reportage och krönika i en tidskrift som nu går att läsa fritt på nätet.

Ny rapport: Stockholm - äldrevänlig stad

Ny rapport: Stockholm - äldrevänlig stad

Nyheter   •   Mar 02, 2020 13:01 CET

Äldrecentrum har åt Stockholms stad gjort en baslinjemätning för att undersöka hur äldre personer upplever att det är att åldras i hemstaden. Majoriteten av de tillfrågade som är 65 år eller äldre är mycket eller ganska nöjda med sin stad och stadsdel. Men många äldre upplever otrygghet i närmiljön och tycker inte att deras röster blir hörda.

Ny rapport: Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

Ny rapport: Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018

Nyheter   •   Dec 03, 2019 11:00 CET

Personer 65 + utgör en ökande andel av befolkningen i Stockholms län. Vi lever allt längre och livet efter 65 år utgör idag cirka en tredjedel av en vuxen persons liv. Rapporten beskriver hälsoläge och levnadsvanor för dem 65+ . Den är tänkt som en grund för planering av vård, omsorg och förebyggande insatser som även kan bidra till arbetet att skapa ökad jämlikhet på hälsoområdet.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #4 2019! Tema: Ensamhet

Nytt nummer av Äldre i Centrum #4 2019! Tema: Ensamhet

Nyheter   •   Nov 29, 2019 08:00 CET

Personer 65 år och äldre löper risk att drabbas av ensamhet. Risken ökar med stigande ålder. Tillfällig ensamhet behöver inte vara skadlig, men om ensamheten inte bryts kan den få konsekvenser för känslor, beteende, kognition och hälsan i stort. Tema Äldre i Centrum # 4 2019: Vad säger vetenskapen om ensamhet bland äldre personer, sett utifrån förekomst, riskfaktorer, konsekvenser och lösningar?

Ny rapport: För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

Ny rapport: För en bättre demensvård - en utvärdering av Silviahemscertifieringen

Nyheter   •   Nov 07, 2019 10:28 CET

Stiftelsen Silviahemmet utbildar personal inom vård och omsorg av demenssjuka. Äldrecentrum har studerat fyra verksamheter före och efter Silviahemscertifiering för att se hur de har påverkats av certifieringen och funnit att utbildningen är uppskattad, att regelbundet reflektionsarbete är gynnsamt och att målmedveten organisation och engagerat ledarskap är viktigt i förändringsarbetet.

Nytt nummer av Äldre i Centrum #3 2019! Tema: Internationell forskarkonferens

Nytt nummer av Äldre i Centrum #3 2019! Tema: Internationell forskarkonferens

Nyheter   •   Sep 27, 2019 10:00 CEST

Äldre i Centrum #3 2019 rapporterar från den nionde internationella forskarkonferensen IAGG-ER 2019, International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, som hölls i Göteborg 23-25 maj. Där samlades 1 600 äldreforskare som forskat kring biologiska, medicinska, hälso- och samhällsvetenskapliga, politiska, humanistiska och konstnärliga aspekter av åldrandet.

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Nyheter   •   Jun 10, 2019 15:28 CEST

Möt Äldrecentrum på Järvaveckan 12-13 juni! Vi finns i Äldreforskningens tält tillsammans med Aging Research Center och Svenskt Demenscentrum, där våra experter berättar om olika aspekter av åldrande, t ex anhörig i nöd och lust, friskt eller sjukt åldrande, Stockholm som äldrevänlig stad, hur vi bemöter våld bland äldre i nära relationer, eller om samverkan vid utskrivning från sjukhus.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nyheter   •   Maj 31, 2019 10:00 CEST

Stroke är ett globalt hälsoproblem och en utmaning för forskningen. I Sverige drabbas c:a 25 000 personer varje år. Stroke kan ge både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom somatisk sjukvård. Beräknad kostnad: 18 miljarder kr/år. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och tredje största dödsorsak.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

Nyheter   •   Mar 29, 2019 10:05 CET

Hur blir staden en bättre plats att åldras på när det gäller boende, transporter, stadsplanering, omsorg och hälso- och sjukvård? Politiker, organisationer, företag och individer måste engagera sig för att skapa en åldersvänlig stad som är bra för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt.

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Nyheter   •   Mar 13, 2019 11:29 CET

Stockholms stad har på försök gett "Tryggt mottagande", det vill säga förstärkt hemtjänst av särskild personal en tid efter hemkomsten, till personer 65 + efter sjukhusvistelse. Äldrecentrum har jämfört Tryggt mottagande med hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende och fann att äldre, anhöriga och personal är särskilt nöjda med Tryggt mottagande. Hur kan Tryggt mottagande utvecklas?

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nyheter   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Ont i själen ingår inte i naturligt åldrande men stigande ålder innebär ofta förlust av partner, vänner och fysisk hälsa - riskfaktorer för psykisk ohälsa! Depression hos äldre är vanligare än demenssjukdom, men deprimerade äldre är en bortglömd grupp. Mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete behövs, liksom närmare studier av effekter av psykoterapi och sociala insatser.

Nytt nummer av Äldre i Centrum  # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nyheter   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Att äldre personer förväntas kunna klara sig så länge hemma som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. Det vanligaste är att få hjälp av medelålders förvärvsarbetande barn. Många äldre är själva anhörigvårdare till en make/maka/partner. En fråga som nu sysselsätter forskarna är hur alla medelålders och äldre anhöriga bäst kan stöttas för att de ska orka ta hand om sina nära och kära.

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Nyheter   •   Sep 03, 2018 08:00 CEST

Den 1 september tillträder Åsa Hedberg Rundgren som direktör för Äldrecentrum när stiftelsens tidigare direktör Chatrin Engbo går i pension. Åsa Hedberg Rundgren är leg. sjukgymnast och medicine doktor. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på FOU Nordost, med erfarenhet av forskning, utveckling, implementering och utvärdering inom vård, omsorg, stöd och service till äldre.

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nyheter   •   Maj 24, 2018 13:20 CEST

KRÖNIKA Kerstin Hallert: Möt åren i Paris I PRAKTIKEN Forskning gav nya rutiner som får njurpatienter att må bättre under dialysen FORSKAREN I FOKUS Lena Borell, Karolinska Institutet AVHANDLAT Andlighet stöder åldrande - trons och andlighetens betydelse hos de allra äldsta SPOTLIGHT Tills skilsmässan för oss samman LÄSTIPS Tre böcker om lag och rätt och rätt till stöd inom äldreomsorgen.

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nyheter   •   Mar 09, 2018 14:00 CET

TEMA Omsorgens marknad Äldre i Centrum nr 1/18 lyfter fram den viktiga forskning som berör valfrihet och konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och omsorgen om äldre personer. Forskningen ger inga svartvita svar, men erbjuder både grundläggande kunskaper och viktig fördjupning kring några av de mest brännande frågorna i samhällsdebatten. KRÖNIKA av Sven Wollter: Vi blir bara vackrare.

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:00 CET

Den nya rapporten "Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013" bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.

Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer om detta i nummer 3/2017.