Skip to main content

Äldrecentrum utbildar anställda i bostadsföretag om demens

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 06:01 CET

Äldrecentrum är med när Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) utbildar anställda i medlemsföretagen om åldrandet och demens. Bovärdar och fastighetsskötare ska få lära sig mer om symptom på demenssjukdom, vilket stöd äldre personer med olika typer av kognitiv svikt behöver för att kunna bo kvar hemma, och hur man bäst bemöter en växande grupp äldre hyresgäster som lever med demenssjukdom.

Var femte person över åttio år är drabbad av en demens. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer. En siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Allt fler bor äldre bor också kvar allt längre hemma. Det ställer nya krav, inte bara på äldreomsorg och hemtjänst, utan också på helt andra samhällsfunktioner och yrkesgrupper.

–Att allt fler äldre bor kvar allt längre hemma är en utveckling som vi på SABO har varit medvetna om och kunnat följa sedan början av 90-talet. Våra medlemmar, de allmännyttiga bostadsföretagen, får en allt större andel äldre hyresgäster, säger Ylva Sandström, expert på boende för äldre, SABO.

Kunskap leder till trygghet
Ylva Sandström berättar också att det inte är helt ovanligt att anställda i bostadsföretagen är de som först upptäcker när allt inte står rätt till med en äldre person.

–Att arbeta som exempelvis bovärd eller fastighetsskötare innebär många möten och kontakter med hyresgäster. Ibland är du den första som märker att en hyresgäst har drabbats av en sjukdom eller inte klarar sig själv längre. När det gäller personer med demenssjukdom blir det självklart enklare om man vet vilka symptomen är och hur man bäst bemöter en person som kanske uppträder förvirrat eller visar tecken på oro.

Att det är positivt att bostadsföretagen utbildar sina medarbetare om åldrandet och ser till att de har kunskap när det gäller demenssjukdomar är något som Cecilia Werge, projektledare från Äldrecentrum håller med om.

–På Äldrecentrum tycker vi att det är väldigt bra att SABO visar att man tar de här frågorna på allvar. En förutsättning för att äldre personer ska kunna bo kvar längre hemma, att det ska fungera och bli ett tryggt och bra kvarboende, är ju att man får den hjälp och det stöd man behöver och i det arbetet har bostadsföretagen en viktig roll.

Fler organisationer borde följa SABOS exempel  
Cecilia Werge menar att många organisationer och företag skulle behöva mer kunskap om åldrande och demenssjukdomar.  Hon hoppas att fler ska följa SABOS exempel.

–Fastighetsägare har inflytande på den fysiska miljö vi lever i. Har de rätt kunskaper leder det förhoppningsvis till beslut och prioriteringar som är bra också för de äldre hyresgästerna. För personer med demenssjukdom kan det till exempel göra stor skillnad om man ser över och tänker igenom hur boendemiljön är utformad. Andra företag och organisationer kan påverka och underlätta på andra sätt. I verksamheter som arbetar nära medborgarna kan den här typen av kunskaper göra stor skillnad.

SABOS utbildningsdag om demens för anställda i bostadsföretag hålls den 2 maj i Stockholm.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy