Skip to main content

Hur ska framtidens hemtjänst förmedlas?

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 12:16 CEST

Vem ska bestämma vad inom hemtjänsten? Och kan man förmedla hemtjänst utan krav på biståndsbedömning? Den frågan ställer sig Äldrecentrum i sin senaste rapport.
-
Hemtjänst utan biståndsbedömning skulle ge den äldre en starkare ställning och mer makt över sin egna situation. Säger Ingrid Hjalmarson , utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

För att få hemtjänst idag krävs ett biståndsbeslut. Beslutet fattas av en biståndshandläggare efter en utredning av den äldres behov. Beslutet ligger därefter till grund för hemtjänstens uppdrag. 

- Vår rapport visar att den äldre själv vill bestämma över de insatser som ges i sitt eget hem och att det finns en motvilja hos den äldre att bli biståndsbedömd. Många som blir biståndsbedömda befinner sig dessutom redan i en utsatt situation som förstärks när de upplever att de inte själva får avgöra vilka hjälpinsatser de behöver, säger Ingrid Hjalmarson, utredare på Äldrecentrum och författare till rapporten.

Äldrecentrums rapport "Vem ska bestämma vad i hemtjänsten" grundar sig på aktuell forskning, äldres erfarenheter och modeller som provats på olika håll i landet. En slutsats i rapporten är att sättet att förmedla hemtjänst behöver förändras och anpassas till de nuvarande förhållandena. I rapporten ges ett exempel på hur hemtjänsten skulle kunna förmedlas där de äldre själva avgör vilken hjälp som de behöver. Biståndshandläggarna föreslås arbeta som äldrevägledare med större betoning på socialt arbete och en kurativ och stödjande funktion.

- Istället för att fokusera på förhållandena när en person börjar ha hemtjänst skulle en äldrevägledare mer aktivt kunna följa upp den hemtjänst de äldre får och verka för att den når upp till kommunernas kvalitetskrav menar Ingrid Hjalmarson.

I rapporten föreslås även att kommunerna fastställer vilka regler som ska gälla för att få hemtjänst utan biståndsbeslut och får skyldighet att kontinuerligt följa upp hemtjänstinsatser, både på individuell nivå och på verksamhetsnivå för att garantera att hemtjänsten håller utlovad kvalitet. Rapporten ger inte ett givet svar på hur hemtjänsten ska bedrivas men kan ses som ett diskussionsunderlag i frågan om hur hemtjänst kan förmedlas utan traditionell biståndsbedömning.


Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap som äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera