Skip to main content

Fortsatt ökning av malignt melanom – nu närmare 4 000 fall per år

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 08:32 CEST

Under hela maj månad uppmärksammar Amgen Melanoma Awareness Month. Läs mer på www.twitter.com/Amgen under hashtaggen #MelanomaAwarenessMonth.

Malignt melanom är den snabbast ökande cancerformen i Sverige. Ökningen tog fart på 1970-talet, sannolikt till följd av förändrade solvanor.

– Inte minst vi bleka nordbor måste ha sund respekt för solen och vara uppmärksamma på hudförändringar, säger Elisabet Lundborg, affärsområdeschef för onkologi/hematologi på Amgen.

Under maj, Melanoma Awareness Month, uppmärksammas malignt melanom runtom i världen. I Sverige har vi Melanomveckan då flera hudmottagningar erbjuder tider utan remiss för den som vill kolla sina prickar.

Malignt melanom, den mest aggressiva formen av hudcancer, har ökat explosionsartat de senaste decennierna. Enligt Socialstyrelsens senaste statistik diagnostiserades närmare 4 000 nya fall år 2014. Totalt räknar man med att omkring 35 000 personer i Sverige lever med eller har haft sjukdomen.

Den största riskfaktorn för melanom är solens strålning. Därför är det viktigt att skydda sig mot solen – genom att hålla sig i skuggan när solen står som högst, använda kläder och smörja in sig med solkräm. Om hudens celler ändå blir skadade och ett melanom uppstår är det av yttersta vikt att det upptäcks så tidigt som möjligt. Om melanomet opereras bort i ett tidigt skede innebär det ofta att faran är över, men om cancern hinner få fäste och sprida sig och bildat fjärrmetastaser i exempelvis lungor eller lever är prognosen sämre.

Cancerfondens webbplats kan du läsa mer om hudcancer och om hur man bokar tid på hudmottagning under Melanomveckan.

Nya behandlingsmöjligheter vid spritt malignt melanom
Trots stora framsteg inom diagnostik och behandling, inte minst de senaste årens starka utveckling inom immunonkologi, är dödligheten i malignt melanom alltjämt betydande. År 2013, det senaste år för vilket statistik över dödsorsaker finns tillgänglig, avled strax över 500 personer i Sverige till följd av malignt melanom.

Så sent som i höstas togs ett nytt viktigt steg i behandlingen av spritt malignt melanom när Imlygic, den första onkolytiska immunterapin godkändes.

– Läkemedlet bygger på ett genetiskt modifierat herpes simplex-virus som infiltrerar tumörceller och spränger dem varpå rester av cellerna stimulerar immunsystemet att angripa tumörer på andra ställen i kroppen, förklarar Elisabet Lundborg.

Under hela maj månad uppmärksammar Amgen Melanoma Awareness Month. Läs mer på Amgens internationella webbplats och på www.twitter.com/Amgen under hashtaggen #MelanomaAwarenessMonth.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Eriksson Svensson
, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40


Om Amgen
Alltsedan grundandet 1980 har Amgen varit en pionjär inom bioteknologi. Amgens strävan är att bekämpa allvarliga sjukdomar genom att ständigt expandera potentialen av biologiska läkemedel. Med utgångspunkt i en djupgående förståelse för humangenetiken och den mänskliga biologins grundläggande mekanismer söker Amgen identifiera nya viktiga signalvägar som kan ligga till grund för innovativa behandlingar för svårt sjuka personer.