Om Anthrop Pharmaceuticals AB

Anthrop Pharma är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischade läkemedel och sjukhusinjektabilia

Anthrop Pharma, med huvudkontor i Danderyd, är specialiserat på introduktion, distribution och marknadsföring av nischade läkemedel och sjukhusinjektabilia i Norden. Våra huvudsakliga terapiområden är neurologi, intensivvård, anestesi, cystisk fibros, gastroenterologi och smärtlindring.
Vi söker aktivt efter bättre alternativ till nuvarande behandlingar genom partnerskap med tillverkare, leverantörer, distributörer och hälso-och sjukvården. Målet är att kunna erbjuda dessa läkemedel till patienter in Norden.

Adress

  • Anthrop Pharmaceuticals AB
  • Berga Backe, 2
  • 182 53 Danderyd
  • Sverige

Prenumerera via RSS