Skip to main content

Fartyg som håller tiden sparar miljön

Nyhet   •   Okt 10, 2019 07:00 CEST

APM Terminals i Göteborg ser till att fartyg som anlöper sent lämnar hamnen i tid. Det genererar stora miljövinster.

Sjöfart är, i jämförelse med land- och flygtransporter ett miljövänligt alternativ. Fartyg som kan hålla normal hastighet och optimerad bränsleförbrukning, minimerar miljöpåverkan. APM Terminals i Göteborg ser till att fartyg som anlöper sent, ändå lämnar hamnen i tid för att kunna hålla optimal hastighet till nästa hamn.

Många faktorer, så som fartygets storlek och lastningsgrad, påverkar den slutliga miljövinsten av sjöfart. En viktig faktor är fartygets hastighet och ett fartyg som kan hålla normal hastighet, genererar stora miljövinster.

De senaste månaderna, kan APM Terminals i Göteborg konstatera att många av fartygen som anlöper Göteborgs hamn, kommer senare än överenskommet tidsfönster. För att hinna i tid till nästa hamn, skulle fartygen behöva öka hastigheten och därmed bränsleförbrukningen. En enkel tumregel är att fartyg som behöver köra 10 % snabbare för att ta igen förlorad tid, ökar bränsleåtgången och därmed utsläppen med 20 %, enligt en rapport från CE Delft.

För att undvika detta och minimera miljöpåverkan, har APM Terminals i Göteborg tagit krafttag för att se till att de fartyg som anlöper sent, ändå kommer iväg inom utsatt tid. Den senaste mätningen visade att 22 % av fartygen anlöper senare än överenskommet. Trots det, så lämnar 96 % av fartygen hamnen inom utsatt tid, eller till och med tidigare.

- Det är värdefullt för våra kunder att fartygen håller sina ofta tajta tidsscheman. Om ett fartyg kan komma iväg tidigare från terminalen, skapas möjligheter för både minskade kostnader och mindre miljöbelastning genom optimerad hastighet och bränsleförbrukning, säger Magnus Lundberg, COO.